Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Arvot ja visio

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnan tarkoitus on edistää

 • naisten asemaa
 • sukupuolten tasa-arvoa
 • tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

Naisjärjestöjen Keskusliiton arvot

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Avoimuus ja yhdenvertaisuus
 • Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
 • Moniäänisesti yhteistyössä toimiva
 • Rohkeasti kantaa ottava

Naisjärjestöjen Keskusliiton visio

Osaavat ja vaikuttavat naiset vaalivat ja rakentavat yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää yhteiskunta.


TOIMINTALINJAUKSET JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Hyväksytty kevätkokouksessa 28.4.2016.


Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911.

VISIO

Osaavat ja vaikuttavat naiset vaalivat ja rakentavat yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa.

MISSIO

Naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Avoimuus ja yhdenvertaisuus
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
Moniäänisesti yhteistyössä toimiva
Rohkeasti kantaa ottava 

JÄSENJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET 

1. Jäsenjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä
Jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö
Jäsenjärjestöjen näkyvyyden edistäminen

2. Jäsenjärjestöjen jäsenet 
Vaikuttaminen yhdessä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta

3. Yhteistyöjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä naisten aseman ja tasa-arvon huomioimiseksi

4. Valtionhallinto, poliittiset päättäjät ja työelämäjärjestöt
Vaikuttaminen, päätösten vaikutusten arviointi ja tiedonvälitys naisten näkökulmasta

5. Kansainväliset yhteistyökumppanit 
Kansainvälisen tiedon välitys Suomessa
Aktiivinen kansainvälinen vaikuttaminen

KEHITTÄMISTOIMET 2016 - 2017 

1. Tutkittuun tietoon pohjautuva vaikuttaminen, ajankohtainen viestintä - näkyvyys myös mediassa - ja yhteistyöhankkeet 

#naisjärjestöt #100tasaarvotekoa #nakerrettueuro

2. Yhteistyön ja vuoropuhelun ylläpitäminen jäsenjärjestöjen kanssa, jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön tukeminen

3. Sukupuolten välisen tasa-arvon, naisten oikeuksien ja sukupuolivaikutusten arvioinnin merkityksen esille nostaminen hallinnossa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

4. Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteiden 2015 – 2019 toteutumisen seuranta:

 • Tasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä
 • Tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus
 • Tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys
 • Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen
 • Tasa-arvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto

5. Naisjärjestöjen toimintaresurssien turvaaminen, talouden varmistaminen ja organisoinnin määrittäminen

6. Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan seuranta ja viestintä, vaikuttaminen kansainvälisesti; YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Suomessa

Katso "Toimintalinjaukset ja kehittämistoimenpiteet" -PowerPoint-sarja täältä.

 
 
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 • Minna
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy