Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Toimikunnat 2017

Työvaliokunta

 • Hallitus määrittelee työvaliokunnan tehtävät
 • Työvaliokuntaan kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toimikuntien puheenjohtajat

Puheenjohtaja Eva Biaudet
Varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo
Varapuheenjohtaja Terttu Utriainen
Toimikuntien puheenjohtajat Katariina Heikkinen, Satu Keiski-Toni ja Riikka Vacker

Työvaliokunnan sihteerinä toimii Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri.

VAIKUTTAMISEN, VIESTINNÄN JA KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN TOIMIKUNTA

 • Suunnittelee ja toteuttaa liiton järjestöyhteistyötä, koulutuksia ja tapahtumia
 • Kehittää kokonaisvaltaisesti liiton viestintää
 • Valmistelee liiton julkilausumat
 • Seuraa ja raportoi YK:n, EWL:n ja ICW:n toiminnasta sekä muista ajankohtaisista kansainvälisistä tasa-arvoasioista
 • Tekee ehdotuksia kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin osallistujista
 • Valmistelee pyydetyt maaraportit ja vastaa kyselyihin
 • Osallistuu liiton julkilausumien ja hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun 

Puheenjohtajana toimii Satu Keiski-Toni, jäseninä Päivi Nikkilä ja Leea Paija.

JÄRJESTÖASIOIDEN JA TALOUDEN AD HOC -Työryhmä

 • Valmistelee liiton talous- ja sijoitusasiat
 • Seuraa liiton taloushallintoa ja valvoo lisäksi liiton omaisuuden hoitoa pääsihteerin kanssa
 • Valmistelee vakituisen henkilökunnan palkkaamiseen liittyvät esitykset
 • Neuvottelee ja tekee esitykset henkilökunnan palkantarkistuksista
 • Taloustoimikunnan puheenjohtaja toimii myös talousvastaavana ja hänellä on tilinkäyttöoikeus liiton pankkitileihin 

Puheenjohtajana toimii Riikka Vacker, jäseninä Pia Öhman, Birgitta Kervinen ja muita erikseen kutsuttavia asiantuntijoita.

AD HOC -nuorisoTYÖRYHMÄ

Puheenjohtajana toimii Katariina Heikkinen, jäseninä Anna-Mari Kivimäki ja Sonja Raunio.

henkilöstöasioiden työryhmä

Puheenjohtajana toimii Terttu Utriainen, jäseninä Katariina Heikkinen, Anna-Mari Kivimäki, Sonja Raunio, Pia Öhman ja NJKL:n pääsihteeri.

 
 
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy