Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Uusi jäsenjärjestö Monaliiku ry esittäytyy

Monaliiku- Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry on perustettu vastaukseksi tarpeeseen antaa monikansallisille naisille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että monikansalliset naiset eivät osallistu samassa määrin liikuntaharrastuksiin kuin miehet. Luomme monikansallisille naisille turvallisen ympäristön harrastaa liikuntaa. Työssämme tapaamme naisia eri puolelta maailmaa erilaisilla kulttuurisilla taustoilla ja pyrimme löytämään juuri oikean liikkumisen vaihtoehdon jokaiselle.

Tehtävämme on edistää naisten ja tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla. Uskonnosta, ihonväristä tai kansallisuudesta riippumatta. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää hyvinvointiryhmiä, liikuntaryhmiä, seminaareja, liikunnallisia tapahtumia sekä toimii jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä ja kehittää jäsenjärjestöjen kanssa yhteistoiminnan muotoja.

Yksi tavoistamme on aktivoida ja voimaannuttaa maahanmuuttajanaisia heidän jokapäiväisessä elämässään.

Monaliikun toimintaan kuuluu Elämäni Kunnossa- hanke, jonka päätavoitteena on monikansallisten naisten terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalinen hyvinvointi sekä elämänlaadun parantaminen. Toiminta tukee kotoutumista. Hanke sisältää viikoittaisia tapaamisia, jolloin harrastetaan yhdessä liikuntaa, keskustellaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista, suoritetaan terveyskartoituksia (verenpaine, toimintakyvyn ja kehonkoostumusmittaus), sekä syödään terveellinen välipala yhdessä. Elämäni Kunnossa osallistujille tarjotaan uintikursseja lauantaisin Kuntoutussäätiöllä, Malminkartanossa.

Osallistujien kokemuksia Elämäni kunnossa!- hankkeesta ja sen vaikutuksista hyvinvointiin tutkittiin kyselyssä keväällä 2017. Kysely raportin tulokset näyttävät että 76% vastaajista koki, että hanke on vähentänyt yksinäisyyden tunnetta, 67% vastaajista koki, että hanke on edistänyt liikkumista myös vapaa-ajalla, 85% koki, että hanke on lisännyt päivittäistä jaksamista, 85% koki, että hankkeesta on ollut apua terveydellisiin kysymyksiin, 91% koki, että hanke on tuonut lisää tietoa hyvästä ravitsemuksesta, 70% koki, että hankkeeseen osallistuminen on virkistänyt mielialaa ja 91% koki, että on tutustunut uusiin ihmisiin.

Monaliiku järjestää liikunta- ja urheiluryhmiä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, jonka tavoitteena on antaa monikansallisille naisille tasavertaisen osallistumisen liikuntaan ja sitä kautta myös edistää kotoutumista, terveyttä ja hyvinvointia.

Monaliiku tekee tiiviisti yhteistyötä Monika-Naiset liitto ry: n, Moniheli ry:n, HJK:n, Fimu ry:n, Liikkukaa ry:n, Diakoniaopiston, Laurean, Finn-Mamu Monikulttuurinen yhdistys ry:n ja muiden järjestöjen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

www.monaliiku.fi; www.fit4life.fi

Facebook: www.facebook.com/Monaliiku

Twitter: Monaliiku

Instagram: monaliiku_ry

 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy