Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Blogi

14.03.2019

CSW-kokouksen kuulumisia: Suomi ei yllä EU-maiden kärkeen työelämän tasa-arvossa

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ja järjestöpäällikkö Anniina Vainio edustavat tällä viikolla Naisjärjestöjen Keskusliittoa New Yorkissa järjestettävässä Commission on the Status of Women -seminaarissa (CSW). Tänä vuonna seminaarin teema on sosiaaliturva. Blogiin on kerätty terveisiä, huomioita, kuvia sekä keskeisimpiä lainauksia seminaarin tapahtumista ja puheista. Tervetuloa mukaan seminaaripäivien tunnelmaan!

Keskiviikko 13.3.2019

Euroopan unionin järjestämä kuulemistilaisuus kansalaisjärjestöille EU-delegaatiossa

Euroopan ulkosuhdehallinnon tasa-arvoasioiden pääneuvonantaja, suurlähettiläs Mara Marinaki sekä Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tasa-arvoyksikön johtaja Irena Moozova keskustelivat keskiviikkona lähes sadan kansalaisjärjestöedustajan kanssa Euroopan unionin neuvotteluista koskien CSW63-päätöslauselmaa ja EU:n tulevaa tasa-arvotyötä.

Esillä oli myös Maailmanpankin tulostaulukko naisten asemasta työelämässä. Kaikki parhaat maat ovat EU-maita: mukaan kuuluvat Belgia, Tanska, Ranska, Latvia ja Ruotsi. Myös seuraavat 8 maata ovat EU-maita. Tämä on yksi asia, josta EU on hyvin ylpeä. (Suomi puuttuu kärkimaiden joukosta!) Samaan aikaan olemme kaikki tietoisia siitä, millaisia esteitä EU:ssa on tasa-arvon toteutumisen tiellä esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien suhteen.

Irena Moozova, Euroopan komission tasa-arvoyksikön johtaja (DG Justice):

”Juhlistimme Maailmanpankin EU:n osalta hyviä tuloksia kansainvälisenä naistenpäivänä. En voi kuitenkaan olla niin positiivinen, sillä meillä on todella paljon tekemistä. Samapalkkaisuudessa on menty eteenpäin vain 1,6 prosenttia vuodesta 2017. Meidän tulee todella tehdä työtä yhdessä eri osapuolten kanssa. Ensimmäinen lainsäädäntöesitys, jonka olemme saaneet viime yhdeksän vuoden aikana, on ollut perhevapaadirektiivi, joka antaa ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla minimistandardin perhevapaille. Se tulee muuttamaan monien maiden nykyisiä perhevapaakäytäntöjä.

DG Justicella on pieni rahoitusohjelma, jossa korostetaan sukupuolten tasa-arvoa. Se mahdollistaa myös paikallis- ja aluetason kansalaisjärjestöjen tukemisen. 8.3.2019 komissio lanseerasi konsultaation, joka on avoinna toukokuun loppuun. Konsultaation teema on, mitä pitäisi saavuttaa jatkossa ja miten toimia komission tasa-arvotyössä.

Euroopan komission ja YK:n Spotlight Initiative -hanke on käynnissä eri puolilla maailmaa ja sen rahoitus on 500 miljoonaa euroa. Toivomme myös eri maiden osallistuvan hankkeen rahoitukseen ja toteutukseen. Mukana ovat muun muassa Latinalainen Amerikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Aasian alueita.

Olen kysynyt mahdollisuudesta nostaa sukupuolten tasa-arvon asema EU:n uuteen strategiaan, post 2020-agendaan. Lisäksi olen tiedustellut mahdollisuudesta saada komission tasa-arvostrategia nykyisen alemman tason asiakirjan sijaan.”

Kuvassa puheenvuorossa Mara Marinaki, Euroopan ulkosuhdehallinnon tasa-arvoasioiden pääneuvonantaja ja suurlähettiläs.


Nordic Expert Round Table

TOOLS FOR CHANGE: CLOSING THE ECONOMIC AND LIFE COURSE GAP

Iceland on behalf of the Nordic Council of Ministers

Ms. Nanna Højlund, Vice-Chair of the Danish Confederation of Trade Unions and Chairwoman of The Women's Council in Denmark (Gender Gaps in the Danish Labour market: Where are the challenges and how do we address them?)

”Tanska on myös hyvin segregoitunut työmarkkinoiden suhteen Suomen tapaan. Myös naiset haluaisivat Tanskassa tehdä kokopäivätyötä, mutta naisille erityisesti julkisella sektorilla tarjotaan pääosin osa-aikatyötä. Tanskassa on tähän saakka pärjännyt yhdellä työllä ja haluamme pitää tästä kiinni jatkossakin. Naiset voivat valita haluavatko perheen. Meillä on kuitenkin oltava hyvin säädelty työmarkkinajärjestelmä kuten perhevapaat, mahdollisuus sairaan lapsen hoitoon ja hyvä työn ja perheen yhdistämisen mahdollisuus. Tämä edellyttää hyvin toimivaa päiväkotijärjestelmää.

Haluamme enemmän avoimuutta palkkaukseen, paremman perhevapaiden jaon vanhempien kesken ja isille nykyistä suuremman osan perhevapaista.”

Mr. Kolbeinn Stefánsson, Senior statistician, Statistics Iceland (Equal Rights to Earn and Care and funding of the parental leave system).

”Islannin perhevapaat ja palkkatasa-arvo ovat olleet paljon esillä malleina muille. Työntekijät maksavat vakuutusmaksun, jotka muodostavat varat perhevapaiden käyttöön. Korvaus on 80 prosenttia kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle lapsen syntymän jälkeen. Vanhempainvapaan korvaukset lasketaan mukaan eläkekertymään.

Mitä enemmän isät ottavat vanhempainvapaata, sitä enemmän he ovat jatkossakin lasten kanssa ja osallistuvat kotitöihin.”

Mr. Thore Hansen, Directorate of Labour and Welfare in Norway (Gender Issues and Redistributive Mechanisms in the Norwegian Pension System to reduce the gender pension gap).

”Norjassa toteutettiin eläkejärjestelmän uudistus vuonna 2011. Järjestelmä on sellainen, että siihen syntyy helposti sukupuolieroja. Eläkkeiden sukupuoliero on nyt 25 prosenttia. Näyttää siltä, että jatkossakin naisten eläkkeet ovat miehiä pienemmät.

Vuosittaisissa ansioissa on katto eläkekertymälle. Alle 6-vuotiaiden lasten vanhempi, useimmiten äiti, voi saada 80 prosenttia palkasta. Naiset elävät miehiä pidempään ja ovat pidempään eläkkeellä.

Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen suuri ja se on haaste Norjassa.”

Ms. Hanna Onwen-Huma, Senior Specialist, Gender Equality Unit, Ministry of Social Affairs and Health (gender mainstreaming as a tool to ensure compatibility of social security polies with gender equality goals)

”Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on keskeinen teema, jota pyrimme eri tavoin edistämään laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskomme, että valtavirtaistaminen hyödyttää sekä naisia että miehiä. Jos emme huomio sukupuolinäkökulmaa suunnittelussa, niin menetämme paljon. Juurtuneet normit ja stereotypinen ajattelu rajoittavat usein tiedostamatta toimintaamme. Jos emme huomioi sukupuolten tasa-arvoa, menetämme paljon arvokasta tietoa. Meidän on huomioitava syrjintää sukupuolen perusteella aiheuttavat tekijät.

Haluamme, että meillä on sukupuolisilmälasit, kun teemme päätöksiä. On hyvin tärkeää, että kaikki hallinnossa ovat sitoutuneet sukupuolten tasa-arvoon. Myös johtoportaan on sitouduttava sukupuolten tasa-arvoon. Kaikissa Suomen ministeriöissä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen vastuuhenkilö. STM:n tasa-arvoyksikkö puolestaan kouluttaa näitä vastuuhenkilöitä. Suomessa on tehty budjetin sukupuolivaikutusten arviointi, jossa huomattiin, että talouden leikkaukset vaikuttivat voimakkaammin naisiin.”

Ms. Heini Möller, Head of Unit of Ethics and Compliance at the Swedish Social Insurance Agency's Legal Department (the impact of the integration of gender issues in the entire Swedish Social Insurance's activities real before and after example/s)

”Ruotsissa jokaisen lapsen hoitoon myönnetään 240 päivää vanhempainvapaata, josta kuitenkin miehet käyttävät vain 30 prosenttia. Sukupuolten tasa-arvosta Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmässä tarjotaan tietoa, koulutusta ja seurantaa. Sama konsepti on käytössä naisiin kohdistuvan väkivallan estämisessä. Digitalisaation lisääminen ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat jatkossa työmme keskiössä.”

Kysymyksiä esitettiin muun muassa imetyksen mahdollisuuksista ja yhdistämisestä äitien työntekoon. Hollannin lyhyet perhevapaat vaikuttavat siten, että imettäminen ei ole maassa enää yhtä yleistä kuin ennen. Suomen julkisen päätöksenteon 40 prosentin sukupuolikiintiöt olivat myös esillä.

Kuvassa puheenvuorossa Hanna Onwen-Huma, Suomen sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön erityisasiantuntija.

Kommentit:

Ei kommentteja

Lähetä kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


15.03.2019

Sukupuolitietoinen budjetointi puhututti CSW-kokouksessa torstaina


12.03.2019

The 63rd session of the Commission on the Status of Women - Avajaistunnelmia ja voimakkaita puheenvuoroja


20.06.2018

TASA-ARVOTIEDOSTA ON SEURATTAVA TEKOJA!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


22.03.2018

13. Helvi Sipilä -seminaari: Rural Women in a Changing World 12.3.2018


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016


 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy