Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Kannanotot

27.04.2009

Tiedote 27.4.2009

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous 24.4.2009 kehottaa: Vaikuta EU-vaaleissa, äänestä, ja äänestä naista!

Kesäkuussa käytävät europarlamenttivaalit ovat tärkeä vaikuttamismahdollisuus tasa-arvon edistämiseksi. Europarlamenttiin on saatava mahdollisimman monipuolista asiantuntemusta tasa-arvoasioista. Tämä vaatii meiltä äänestäjiltä aktiivisuutta! Äänestysprosentin nosto on yksi tärkeimmistä asioista. Vuoden 2004 EU-vaaleissa äänestysprosentti oli Suomen osalta 41,1 ja parlamenttiin valituista naisia oli 36 % . (Tällä hetkellä naisia Suomen edustajista on 42,9 %). Näitä lukuja on nyt syytä nostaa! Siksi haastamme kaikki naiset vaaliuurnille äänestämään naisia EU-parlamenttiin.

Parlamentin vaikutus EU:n päätöksenteossa on jatkuvasti kasvanut. Meidän on äänestämällä huolehdittava siitä, että työ tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vastustamiseksi Parlamentissa jatkuu. Selvitetäänpä tällä kertaa, kuinka hyvin eurovaaliehdokkaamme tuntevat EU:n tasa-arvotyön ja kuinka he aikovat sitä edistää. Sen jälkeen onkin helppoa käydä äänestämässä tasa-arvoisempi Eurooppa!

Lisätietoja:
Pääsihteeri Leena Ruusuvuori

-------------------------------------------------------------------------

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan yhdentymisen johtoajatuksia, ja tasa-arvotyötä on tehty mm. yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä syrjinnän, väkivallan ja häirinnän torjumiseksi. Naiset ja Euroopan Parlamentti-kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisnaisista 39 % ajattelee, että Euroopan parlamentin tulisi sukupuolten tasa-arvoa edistääkseen asettaa etusijalle miesten ja naisten palkkatasa-arvo. Vastanneista 31 % näkee, että etusijalla tulisi olla taistelu väkivaltaa ja naiskauppaa vastaan, ja 21 % vastaajista valitsi tasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet.

Työelämän tasa-arvotavoitteista ei saa luopua taantuman varjolla. Myös taantuman aikana yhteiskunnan hyvinvointia on edistettävä sellaisia toimilla, joiden avulla saavutetaan EU:n naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa vuosille 2006-2010 määritellyt tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät kuuteen eri toiminta-alueeseen, joita ovat mm. työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus. Päätösten sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) tulee ehdottomasti muistaa myös taloudellista taantumaa torjuttaessa. 1990-luvun laman jälkeen monien naisvaltaisten alojen työolot heikentyivät pysyvästi - toivottavasti tästä on opittu! 


 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy