Sisältöön »
 

Ajankohtaista

 
 

EU:n tietosuojauudistuksen soveltaminen alkaa 25.5.

EU:n tietosuojauudistuksen soveltaminen alkaa 25.5.

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa perjantaina 25.5.2018. Asetuksella pyritään vahvistamaan henkilötietojen antajan oikeuksia sekä kerääjän ja käsittelijän velvollisuuksia henkilötietojen vastuullisessa ja tarkoituksenmukaisessa käsittelyssä. Naisjärjestöjen Keskusliitto kerää ja käsittelee henkilötietoja esimerkiksi uutiskirjeen ja tiedotteiden postitusta, tapahtumien järjestämistä ja keskusliiton luottamustoimien hoitamista varten.


Naisjärjestöjen Keskusliitto kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan toiminnan kannalta olennaisissa tarkoituksissa. Henkilötietoja kerätään esimerkiksi:

  • Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirjeen ja tiedotteiden lähettämiseen sähköpostise. Synergia Boxy -uutiskirjejärjestelmäämme tallentuu tilaajan sähköpostiosoite. Voit tilata uutiskirjeemme täällä, ja perua tilauksen uutiskirjeen alareunan Peruuta tilaus -painikkeesta. Sähköpostiosoite poistuu järjestelmästä automaattisesti peruutuksen yhteydessä.
  • Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnan dokumentoimiseen valokuvin ja videoinKeskusliitto ottaa ja tuottaa valokuvia ja videoita liiton tapahtumista sekä tilaisuuksista, joissa Naisjärjestöjen Keskusliitto on ollut mukana. Kuvia ja videoita voidaan julkaista järjestön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Keskusliiton verkkosivujen kuvagallerian kuvat ovat sidosryhmien, median ja muiden vapaasti käytettävissä, sosiaalisen median kuvat vapaasti nähtävillä. Kuvat ja videot ovat esillä toistaiseksi. Kuvassa tai videossa esiintyvät henkilöt voivat pyytää keskusliittoa poistamaan kuvat julkisista kanavista.
  • Naisjärjestöjen Keskusliiton tapahtumien järjestämiseksi. Tapahtumiin osallistuvilta kerätään tiedot ilmoittautumisen yhteydessä sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla. Tietoja säilytetään tapahtuman jälkeen esimerkiksi palautteen keräämiseen tarvittavan ajan. Tapahtumakohtaiset tietosuojaselosteet ovat saatavilla ilmoittautumissivulla (esim. ilmoittautuminen Media tasa-arvon edistäjänä -tilaisuuteen). Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietojen antajan on mahdollista antaa suostumuksensa sähköpostiosoitteen lisäämisestä Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirjelistalle. 
  • Naisjärjestöjen Keskusliiton luottamustoimien hoitamiseen liittyvissä asioissa. Keskusliiton toiminnan mahdollistavat luottamushenkilöt kuten hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä liiton toiminnantarkastajat. Luottamushenkilöiden yhteystiedot ja muut tiedot tarvittavilta osin kerätään luottamushenkilöiltä toimikauden alkaessa ja poistetaan toimikauden päätyttyä. Keskusliitto kerää tietoja myös luottamustoimeen pyrkiviltä ehdokkailta.
  • Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöyhteistyön ylläpitämiseksi. Jäsenjärjestöt ilmoittavat yhteyshenkilöiden tiedot keskusliitolle vuosittain sähköisellä lomakkeella. Yhteystietoja täydennetään tarpeen mukaan jäsenjärjestöjen verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä kerättävillä tiedoilla. Jäsenjärjestöjen tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

Yksityishenkilöiden tiedot kerätään heiltä itseltään. Yhteisön edustajien tietoja voidaan kerätä myös edustetuilta organisaatioilta ja julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Keskusliitolla ei ole henkilöjäseniä eikä henkilöjäsenrekisteriä. Keskusliitto sitoutuu henkilötietojen vastuulliseen keräämiseen ja käsittelyyn. Tietojen säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Tietojen luovuttajalla on oikeus viivytyksettä saada tieto omien tietojen säilyttämisestä ja käsittelystä keskusliiton henkilötietorekistereissä ja tarvittaessa pyytää tietojen poistamista.

Tietosuojaselosteet: uutiskirjelista, valokuvat ja videot, jäsenjärjestöjen yhteystiedot, ehdokkaat keskusliiton luottamustoimiin

Lisätietoja: 

järjestösihteeri Anni Hyvärinen, anni.hyvarinen(at)naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868