Sisältöön »
 

Ajankohtaista

 
 

Naisjärjestöille esitetään rahoituksen lisäämistä

Naisjärjestöille esitetään rahoituksen lisäämistä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää määrärahan lisäämistä kolmelle naisjärjestölle vuodelle 2019: Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry sekä Monika-Naiset Liitto ry. Naisjärjestöjen Keskusliitossa on 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, joka teki määräraha-aloitteen naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, on iloinen puoluerajat ylittävästä tuesta ja yhteistyöstä. Toivomme, että rahoitus jatkuu pysyvästi korkeammalla tasolla."Viime vuosien aikana naisjärjestöjen avustukset ovat laskeneet systemaattisesti ja pitkäjänteinen tasa-arvotyö on ollut haastavaa. Olemme koko hallituskauden työskennelleet päämäärätietoisesti naisjärjestöjen rahoituksen parantamiseksi. Siksi olen todella iloinen, että valtiovarainvaliokunta esittää 450 000 euroa naisjärjestöille vuodelle 2019”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.


”Suomella on kansainvälisesti hyvä maine naisten asemaa parantaneiden edistysaskelten johdosta. On äärimmäisen tärkeää, että tämän kehityksen nähdään etenevän eikä menevän taaksepäin. Haasteita on kuitenkin paljon, kun kyseessä on poliittinen edustuksellisuus, palkkaerot miesten ja naisten välillä ja hoito- ja hoivavelvollisuuksien epätasainen jakautuminen. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusloukkaus, jonka kitkeminen vaatii järeitä toimia. Vahvat naisjärjestöt tekevät työtä naisten aseman ja tasa-arvon edistämiseksi. Rahoituksen lisääminen on tunnustus työmme merkitykselle.”


Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien lisäämiseksi yhteiskunnassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, ajankohtainen viestijä ja laajasti verkostoitunut toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat oleellinen ja läpileikkaava osa hallitusneuvotteluja ja tulevaa hallitusohjelmaa.


Tutustu Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteisiin 2019-2023 täällä.


Toimintaan tarkoitetut avustukset myönnetään eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisesti Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:lle, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:lle sekä Monika-Naiset Liitto ry:lle. Naisjärjestöjen avustukset myönnetään ko. lain mukaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto –

Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

• www.naisjarjestot.fi • www.tasaarvoteot.fi

• #naisjärjestöt#tasaarvoteot