Sisältöön »
 

Ajankohtaista

 
 

Naisjärjestöille esitetään rahoituksen lisäämistä

Naisjärjestöille esitetään rahoituksen lisäämistä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää määrärahan lisäämistä kolmelle naisjärjestölle vuodelle 2020: Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry sekä Monika-Naiset Liitto ry.


Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, joka teki määräraha-aloitteen naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, on iloinen puoluerajat ylittävästä tuesta ja laajasta yhteistyöstä. Toivomme, että rahoituksen taso jatkossa voidaan vakiinnuttaa pysyvästi korkeammalle tasolle. 

Tasa-arvo ei tapahdu itsestään! Tarvitsemme aktiivisia kansalaisjärjestöjä muistuttamaan naisten oikeuksista päätöksenteossa, edistämään tasa-arvon toteutumista taloudessa ja kokoamaan kaikki sukupuolet keskustelemaan tasa-arvohaasteista. Naisjärjestöjen toiminnan turvaaminen eduskunnan lisärahoituksen myötä on erityisen tervetullutta, koska ensi vuonna vietämme tasa-arvon ja naisten aseman edistämisen monia juhlavuosia kansainvälisesti”, muistuttaa puheenjohtaja Biaudet.

Naisjärjestöt haluavat olla mukana rakentamassa tasa-arvoista yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa on laajasti naisjärjestöjen esittämiä sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä tavoitteita, ja hallitus valmistelee parhaillaan tasa-arvo-ohjelmaa. Vuonna 2019 saimme naisen pääministeriksi ja EU-komissaariksi ja ennätysmäärän naisia kansanedustajiksi. On äärimmäisen tärkeää, että Suomen tasa-arvotilanne kehittyy, eikä tasa-arvo ota takapakkia. 

Tänä vuonna Suomi tippui neljännelle sijalle Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n tasa-arvotilastoissa. Palkkaerot, naisiin kohdistuva väkivalta ja hoivavelvollisuuksien epätasainen jakautuminen vaativat pikaisia ratkaisuja. Suomen on otettava lisää rohkeita edistysaskeleita sukupuolten tasa-arvossa. 

Vahvat naisjärjestöt tekevät työtä naisten aseman ja tasa-arvon edistämiseksi. Rahoituksen lisääminen on tunnustus työmme merkitykselle. Vuonna 2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto aikoo nostaa esille muun muassa naisten sosiaaliturvan, maahanmuuttajanaisten työllistymisen, naisten johtajuuden ja urheilun tasa-arvon. 

Naisjärjestöjen Keskusliitossa on 63 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien lisäämiseksi yhteiskunnassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, ajankohtainen viestijä ja laajasti verkostoitunut toimija.

Tutustu Naisjärjestöjen arvoihin ja toimintalinjauksiin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

 

Eva Biaudet, puheenjohtaja

Terhi Heinilä, pääsihteeri