Sisältöön »
 

Ajankohtaista

 
 

Lausunto 01.12.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lapsenhuoltolain uudistamisesta. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää uudistusta tärkeänä sukupuolten tasa-arvon kysymyksenä. Uudella lainsäädännöllä on mahdollista edistää lapsen oikeuksien toteutumista, vanhemmuuden ja hoivan tasa-arvoisempaa jakautumista ja perheiden moninaisuuden huomioimista lapsen huolto- ja tapaamiskysymyksissä. Keskusliitto katsoo, että sukupuolten tasa-arvon toteutuminen lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa edellyttää naisjärjestöjen kuulemista ja osallistamista muutosprosessissa.
Lue lisää

Kannanotto 29.11.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii konkreettisia toimia seksuaalisen häirinnän poistamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii konkreettisia toimia tasa-arvolain noudattamiseksi ja häirintäkulttuurista pois pääsemiseksi. Tähän sisältyy mm. velvollisuus tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen ja noudattamiseen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän ennakolta ehkäisemiseen. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että kaikki yhteiskunnan päättäjät, koko järjestökenttä ja työelämän järjestöt, kaikki koulut ja oppilaitokset ovat mukana häirinnän poistamisessa.
Lue lisää

Kannanotto 27.11.2017

Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017
Lue lisää

Kannanotto 21.11.2017

Naisjärjestöt vaativat naisten moninaisuuden tunnistamista – translaki uudistettava

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017
Lue lisää

100 tasa-arvotekoa -hanke keräsi yli 250 tekoa

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke on tuonut naisten asemaa ja oikeuksia esiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmassa sekä kerännyt yli 250 tasa-arvotekoa monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilta. Yli 500 juhlavierasta ja 35 tasa-arvotekojen näytteilleasettajaa juhlistivat tasa-arvon juhlavuoden loppuhuipennusta 10.11.2017 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Lue tilaisuuden tiedote täältä!
Lue lisää

Marraskuun uutiskirje on ilmestynyt!

Tulossa tasa-arvotekojen juhlaa ja vaikuttamisen paikkoja! Lue uusimmasta uutiskirjeestämme tulevista tapahtumista ja tuoreimmista tasa-arvoteoista sekä tutustu Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 20.11. pidettävän hallitusvaalin ehdokkaisiin.
Lue lisää

Tutustu 100 tasa-arvotekoa -juhlien ohjelmaan

Tule mukaan juhlistamaan Suomen juhlavuoden kunniaksi tehtyjä tasa-arvotekoja! 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa erilaiset organisaatiot yhteiskunnan kaikilta sektoreilta ovat tehneet uusia ja konkreettisia toimia sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa. Hanke huipentuu perjantaina 10.11.2017 kaikille avoimiin juhliin Helsingin yliopiston juhlasalissa.


Lue lisää

Lausunto 27.10.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto yhteenvedosta Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelmaan esitetyistä toimenpiteistä

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua yhteenvedosta Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelmaan esitetyistä toimenpiteistä. Keskusliitto pitää naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) ja siihen kuuluvien viranomaistahojen työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tärkeänä avauksena Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi. Istanbulin sopimuksen onnistunut toimeenpano edellyttää valtion, maakuntien ja kuntien viranomaisten ja järjestöjen koordinoitua yhteistyötä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että sopimuksen velvoitteita toimeenpannaan järjestöjen asiantuntemusta hyödyntäen ja toimeenpanoa seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti. Naisjärjestöjen Keskusliitolla ja sen jäsenjärjestöillä on pitkäaikaista osaamista ja kokemusta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä.
Lue lisää

Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen painopiste. Alkuvuodesta 2018 käytävissä vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliitto haastaa presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.
Lue lisää

Lokakuun uutiskirje on ilmestynyt!

Naisjärjestöjen syksy on täynnä toinen toistaan kiinnostavampia tapahtumia: keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja upeita juhlallisuuksia. Monet jäsenjärjestöistämme viettävät juhlavuottaan, ja Naisjärjestöjen Keskusliitossa valmistaudutaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tulosten juhlistamiseen 10.11. sekä 20 marraskuuta järjestettävään vuosikokoukseen ja hallitusvaaliin. Uutiskirjeestä löydät tapahtumien lisäksi muun muassa uuden jäsenjärjestömme Monaliiku:n esittelyn sekä puheenjohtajamme Eva Biaudet'n terveiset: naisjärjestöt tarvitsevat lisää voimavaroja!

Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy marraskuussa.
Lue lisää

Syksyn ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt!

Lue uutiskirjeestämme Naisjärjestöjen Keskusliiton ja jäsenjärjestöjen kuulumisista, 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuoreimmista teoista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista tasa-arvouutisista! Muista myös merkata tärkeät päivämäärät kalenteriin: 10.11. vietämme 100 tasa-arvotekoa -juhlia Helsingin yliopistossa, ja 20.11. järjestämme NJKL:n vuosikokouksen Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Jäsenjärjestöillämme on mahdollisuus asettaa ehdokkaita vuosikokouksessa käytävään hallitusvaaliin.

Ilmoittautumislinkit 100 tasa-arvotekoa -juhlaan ja vuosikokoukseen sekä ohjeet hallitusvaalin ehdolle asettumiseen löytyvät kotisivujemme etusivulta.
Lue lisää

Lausunto 31.08.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämisestä

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua muistioluonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämisestä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakennetta tärkeänä sektorirajat ylittävän viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön ja ajantasaisen tiedonkulun kannalta.
Lue lisää

Kannanotto 18.08.2017

Perhevapaat uudistettava riittävin resurssein

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii perhevapaiden pikaista uudistamista ja naisten ja miesten tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden edistämistä 6+6+6 –mallin mukaisesti. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa näkemystä siitä, ettei uudistuksen tarvitse olla kustannusneutraali.
Lue lisää

Kevään viimeinen uutiskirje on ilmestynyt!

Lue uutiskirjeestämme Naisjärjestöjen Keskusliiton ja jäsenjärjestöjen kuulumisista, 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuoreimmista teoista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista tasa-arvouutisista! Muistakaa myös merkata kalentereihinne tärkeät päivämäärät: 1.7. marssimme Helsingin Pride-kulkueessa, 13.-14.7. meidät ja monet jäsenjärjestömme löytää Porin SuomiAreenasta, 10.11. juhlimme 100 tasa-arvotekoa -hankkeen päätöstilaisuutta ja 29.11. järjestämme NJKL:n vuosikokouksen Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Jäsenjärjestöillämme on mahdollisuus asettaa ehdokkaita vuosikokouksessa käytävään hallitusvaaliin, lisätiedot ja ohjeet uutiskirjeessä ja nettisivuillamme.
Lue kesäkuun uutiskirje tästä

Kannanotto 13.06.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto NAPE-toimikunnan järjestötyöpajassa 13.6.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla järjestettyyn työpajaan Suomessa tehtävästä Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelmasta vuosille 2018-2021. Tutustu NJKL:n kantoihin Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta Lue lisää -painikkeesta.
Lue lisää

Toukokuun uutiskirjeemme on ilmestynyt!

Lue uutikskirjeestä, miksi pidämme oikeudenmukaisena sitä, että puolet ministereistä on naisia. Tutustu myös Naisjärjestöjen Keskusliiton ajankohtaiseen vaikuttamiseen naisten puolesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen sekä kunnallisen tasa-arvon edistämisen saralla. Kerromme kirjeessä myös 100 tasa-arvotekoa -hankkeen ja jäsenjärjestöjemme kuulumisista ja välitämme tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä ajankohtaisista uutisista sukupuolten tasa-arvon kentällä. Lue myös, miten voit ilmoittautua mukaan 31.5. järjestettävään 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kevätkatsaukseen ja merkitse kalenteriisi Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen ajankohta 29.11.2017!
Lue lisää

Kannanotto 11.05.2017

Naiset kantavat suhteettoman suuren osan sote-uudistuksen kustannuksista

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä ja sen toimeenpanossa huomioidaan uudistusten merkittävät naisiin kohdistuvat vaikutukset. Uudistuksen sukupuolivaikutuksia on arvioitava jatkuvasti uudistuksen edetessä, ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon naisnäkökulma ja naisten terveyden erityispiirteet. Sukupuolten tasa-arvosta ja naisten asemasta sote-uudistuksessa keskusteltiin 3. toukokuuta Naisjärjestöjen sote-klinikassa Eurooppasalissa.
Lue lisää

Lausunto 02.05.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle turvakotilaiksi: Naisiin kohdistuva väkivalta mainittava uudessa turvakotilaissa

• Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että uudessa turvakotilaissa käytettäisiin lähisuhdeväkivallan sijaan Istanbulin sopimuksen terminologiaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta.
• Turvakotipaikkojen määrä tulee viipymättä nostaa Euroopan neuvoston suositusten ja Istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle. Istanbulin sopimuksen edellyttämiä matalan kynnyksen palveluita on lisättävä.
• Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että turvakotien rahoitus nostetaan viipymättä tasolle, joka mahdollistaa koko maan kattavan turvakotiverkoston toiminnan.
• Turvakotipalveluiden kansallisia laatusuosituksia vuoden 2017 aikana uudistettaessa on kuultava naisjärjestöjä ja vammaisia naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia naisia ja maahanmuuttajanaisia edustavia tahoja.
• Nykyinen turvakotilaki mahdollistaa turvakotiin hakeutumisen myös lähisuhdeväkivaltaan rinnastuvista syistä. Käytäntöä ole Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksen mukaan syytä muuttaa.
• Uudistuksen yhteydessä on varmistettava selkeät hoitopolut turvakotijakson jälkeisiin avopalveluihin. Avopalveluissa tulee olla tietoa ja osaamista naisiin kohdistuvasta väkivallasta.
• Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen yhteydessä onkin huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa työskentelevällä henkilöstöllä on riittävät tiedot naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttamisesta.

Lue lisää

Lausunto 02.05.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta

Terveys- ja hyvinvointierot ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että sote-uudistus kaventaa sukupuolten välisiä ja sisäisiä terveyseroja vain mikäli erot eri sukupuolten välisessä ja tyttöjen ja eri-ikäisten naisten hyvinvoinnissa, osallisuudessa, terveydessä, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa otetaan huomioon palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa.

Sekä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin ylläpitämien sote-keskusten on sitouduttava yhtäläisin kriteerein sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä työnantajina että palveluissaan (esim. terveyserojen kaventaminen sukupuolten välillä ja sisällä) ja valtion tulee palveluiden rahoittajana tätä julkisesti rahoitetuilta organisaatioilta edellyttää.
Lue lisää

Kuntavaalit 2017 - äänestä naista! Lue myös puoluejohtajien vastaukset tasa-arvoaiheisiin kuntavaalikysymyksiin

Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Tämän vuoden vaaleissa noin 40 prosenttia asetetuista ehdokkaista on naisia.
Lue lisää

Uutiskirje 2/2017 on ilmestynyt!

Naisjärjestöjen Keskusliiton maaliskuun 2017 uutiskirje on ilmestynyt! Uutiskirjeestämme voit lukea ajankohtaisia kuulumisia muun muassa CSW-kokouksesta ja jäsenjärjestöistämme, Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotoista ja tulevista tapahtumista, kuntavaaleista, 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta sekä monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta.
Lue lisää

Kannanotto 20.03.2017

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

"Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa", sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. "On tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei edes erivapaudella ole jatkossa mahdollista. Tämä on tärkeää Suomessa, vaadimmehan tämän periaatteen toteuttamista myös kansainvälisesti."
Lue lisää

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

"Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa", sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. "On tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei edes erivapaudella ole jatkossa mahdollista. Tämä on tärkeää Suomessa, vaadimmehan tämän periaatteen toteuttamista myös kansainvälisesti."
Lue lisää

Eduskunnan puhemies Maria Lohelan puhe "Kaduilla, kotona, netissä – Turvassa" -seminaarissa 7.3.2017

Eduskunnan puhemies Maria Lohela avasi seminaarin naisiin kohdistuvasta väkivallasta kansainvälisen naistenpäivän aattona tiistaina 7.3.2017 Pikkuparlamentin auditoriossa. Seminaarin järjestivät Ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ry ja eduskunnan naisverkosto.
Lue lisää

Naisiin kohdistuva väkivalta poistettava Suomesta

Tiedote 7.3.2017
Julkaisuvapaa 7.3.2017

Naisiin kohdistuva väkivalta poistettava Suomesta

Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA!

Kansainvälisen naistenpäivän aattona ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ja eduskunnan naisverkosto muistuttavat ruusujen jakamisen sijaan, että Suomella on kyseenalainen kunnia olla Euroopan Unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille. 7.3.2017 järjestettävä seminaari Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA! nostaa esille ja jakaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä hahmottelee konkreettisia keinoja ja edellytyksiä, joiden avulla väkivallasta on mahdollista päästä irti.

Lue lisää

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Kuntapäättäjiksi tarvitaan lisää naisia

Tiedote 28.2.2017
Julkaisuvapaa 28.2.2017

Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.
Lue lisää

KADUILLA, KOTONA, NETISSÄ - TURVASSA

Seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta kansainvälisen naistenpäivän aattona tiistaina 7.3.2017 Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3, Helsinki) klo 9-13.45.

Seminaarin järjestävät Ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ry ja eduskunnan naisverkosto.

Voit vastata naisiin kohdistuvan väkivallan kärkikysymyksiä käsittelevään Ota kantaa -kyselyn osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/139/

Seminaaria edeltävänä aamuna järjestetään ulkoasiainministeriön tiloissa lehdistö- ja naisjärjestötapaaminen kiinnostuneille järjestöjen edustajille, jossa on mahdollisuus tavata seminaarin pääpuhujia ja seminaarin järjestäjiä. Tästä tiedotetaan tarkemmin vielä erikseen.

Seminaarissa twiitataan #kolmesadasta tasa-arvoteosta ja #tasaarvo100

Katso seminaarin ohjelma kohdasta "lue lisää".
Lue lisää

Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet 2017-2021

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen. Kuntavaalitavoitteet on laadittu yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
Lue lisää