../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 

Vuosi 2018 alkanut keskustelulla
naisten oikeuksista

Kuva: Ranskan Instituutti Suomessa, Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen seminaari 24.11.2017

Olemme aloittaneet vuoden 2018 meillä ja maailmalla laajalla ja pysäyttävällä keskustelulla sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista. #Metoo ja #memyös on jatkunut mediassa ja mielissämme. Oppilaitoksissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää on paljastettu ja tuotu julkiseen keskusteluun. Koko yhteiskunnalla ja myös meillä naisjärjestöillä on vastuu paitsi jatkaa keskustelua myös tehdä konkreettisia toimia häirinnän ja ahdistelun estämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kun tasa-arvosta vastaava ministeri Annika Saarikko kokosi tammikuussa pyöreän pöydän keskustelun naisiin kohdistuvasta väkivallasta, teemoina olivat muun muassa ihmiskauppa ja prostituutio, sukuelinten silpominen ja lähisuhdeväkivallan sovittelu.

Sukupuolten tasa-arvo oli laajasti esillä, kun Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportin kuulemiseen. Pidämme tärkeänä, että edistysaskelia mutta myös tasa-arvon takapakkia seurataan ja raportoidaan. Esitimme vaatimuksen kunnianhimoisemmista tasa-arvotavoitteista ja -toimista. Suomen on otettava mallia muista Pohjoismaista: Islannissa on tullut voimaan laki samapalkkaisuudesta, Norjan uudessa hallituksessa on puolet ja puolet naisia ja miehiä, Ruotsissa miehet käyttävät kolmanneksen perhevapaista ja Göteborgiin on perustettu 70 työntekijän tasa-arvoviranomainen. Seksin osto on kriminalisoitu Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

Loistokas Suomi100-juhlavuosi on päättynyt. Olemme valtavan kiitollisia 100 tasa-arvotekoa -hankkeen saamasta suuresta suosiosta ja voimme iloksemme kertoa, että Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteistyö tasa-arvotekojen kanssa jatkuu Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeella. Palaamme pian asiaan.

Kevään aikana tapaamme naisjärjestöjen johtoa 13.2.2018 ja keskustelemme 2.5.2018 Naiset #digiajassa -seminaarissa siitä, miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa. Hankeyhteistyössä on mukana 19 naisjärjestöä! Olemme mukana järjestämässä perinteistä Helvi Sipilä -seminaaria 62. naisten asema -toimikunnan istunnon aikana teemalla Rural Women in the Changing World.

Itsenäisyyden juhlavuodesta on siirrytty toisiin tunnelmiin, vuoden 1918 sisällissodan muistovuoteen. Nyt myös naisten pitkään vaiettu rooli tuodaan esille, mm. teatterin kautta kerrottuna. Erityisen iloisia olemme naisten valinnasta eduskunnan puhemieheksi ja toiseksi varapuhemieheksi. Naisten oikeudet olivat myös tiiviisti esillä presidentinvaalikeskusteluissa. Lupaamme jatkossakin yhdessä nostaa esiin naisten roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jatketaan erinomaista yhteistyötä alkaneena vuonna 2018!

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Terhi Heinilä, pääsihteeri

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 
 
 
 
 

TAPAHTUMAT

Ilmoittaudu NYT Naisjärjestöjen johdon foorumiin!


Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää jäsenjärjestöille Naisjärjestöjen johdon foorumin 13.2.2018 klo 8.30-10.30. Kutsumme lämpimästi Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat/pääsihteerit/toimistosta vastaavat mukaan! Tapaamisen teemoina ovat naisjärjestöjen yhteiset linjaukset, viestit ja vaikuttaminen sekä hankeyhteistyö vuonna 2018. Tilaisuus järjestetään Bulevardin seurakuntasalissa osoitteessa Bulevardi 16 B, 2. kerros, 00120 Helsinki.

Toivomme 1-2 osallistujaa / järjestö mukaan keskustelemaan. Täytä ilmoittautumislomake täällä viimeistään 8.2.! Tarvittaessa lisätietoja antaa järjestösihteeri Anni Hyvärinen, puh. 050 388 8868.

 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/digibanneri1361116833.png 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/digi.jpg
Hankkeen yhteistyökumppanit: BPW Finland, Eurooppanaiset, Kalevalaisten Naisten Liitto, KD Naiset, Lastentarhanopettajaliitto, Maria Akatemia, Marttaliitto, Miina Sillanpään Säätiö, Monika-Naiset Liitto, Mothers in Business MIB, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen Keskustanaiset, Suomen Kosmetologien Yhdistys, Suomen Naisyhdistys, Suomen NNKY-liitto, Suomen Yrittäjänaiset, Vihreät Naiset, Zonta International Piiri 20 ja Yrkesinstitut Praktikum
 

Naisjärjestöjen Naiset #digiajassa -seminaari 2.5.2018

Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyökumppaneineen jatkaa menestyksekästä kevättapahtumien sarjaa. Tänä keväänä katsomme tulevaisuuteen ja pohdimme sitä, miten digitalisaatio voidaan valjastaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella toteutettava hanke huipentuu keskiviikkona 2.5.2018 Eurooppasalissa järjestettävään Naiset #digiajassa -seminaariin. Ilmoittautuminen tilaisuuteen avautuu helmikuun lopussa. Seuraa hankkeen tiedostusta Naisjärjestöjen nettisivuilta ja Facebookista!
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/helvisipila.png  

13. Helvi Sipilä -seminaari Rural Women in the Changing World New Yorkissa 12.3.2018

Naisjärjestöjen Keskusliitto on aiempien vuosien tapaan mukana järjestämässä vuosittaista Helvi Sipilä -seminaaria. Seminaari järjestetään 62. Commission on the Status of Women -session yhteydessä maanantaina 12.3.2018 kello 14.30–15.45 YK:ssa New Yorkissa. Jos olet New Yorkissa CSW:n merkeissä tai muuten vain matkoilla, tervetuloa! Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/uutiskirjetilaus.png  

Uusi uutiskirjetilauksesi!

Tahdotko jatkossakin saada tuoreimmat naisjärjestöuutiset kahdeksan kertaa vuodessa suoraan sähköpostiisi? EU:n tietosuojalain muutoksen vuoksi pyydämme sinua uusimaan uutiskirjetilauksesi, jotta saamme lähettää sinulle postia jatkossakin. Voit uusia tilauksesi TÄÄLLÄ!
 
 
 
 
 

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
#naisjärjestöt

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tasa-arvosuunnitelma.jpg  

Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja sen toimeenpano ovat välttämättömiä toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Suomessa. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016-2019 tavoitteet eivät kuitenkaan ole olleet riittävän kunnianhimoisia. NJKL toivoo jatkossa hallituksen tasa-arvo-ohjelman nopeampaa valmistelua ja riittävien resurssien varaamista tasa-arvotyön tekemiselle. Lue verkkosivuiltamme, mitä toimia NJKL ehdottaa huomioitavaksi hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa.


 
 
   

Lausunto lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Keskusliitto keskittyy lausunnossaan sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien toteutumiseen sopimuksen toimeenpanossa.
Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että yleissopimuksen toimeenpanossa huomioidaan sopimusalaan kuuluvien ilmiöiden sukupuolistunut luonne sekä sukupuolen ja perheiden moninaisuus.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/valoaeivakivaltaa.jpg  

Lausunto Suomen ensimmäisen raportin laatimisesta Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää sopimukseen sitoutumista merkittävänä askeleena kohti naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista. Naisjärjestöt yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ovat kuitenkin toistuvasti tuoneet esiin huolensa lainsäädännön, palvelujen ja resurssien puutteista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että Istanbulin sopimuksen toimeenpano vaatii pitkäjänteistä, rakenteellisesti vaikuttavaa ja kohdennetusti resursoitua työtä.


 
 
 
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/puhemiehisto.jpg
Kuva: Eduskunta
 
Lämpimät onnittelut Paula Risikolle eduskunnan puhemiehen tehtävään valinnasta ja Tuula Haataiselle toisen varapuhemiehen paikasta! Onnea myös ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkavalle Mauri Pekkariselle!

Naisjärjestöjen Keskusliitto vetosi ennen puhemiehen vaalia kansanedustajiin naispuheenjohtajan valitsemiseksi, ja vaatimuksemme kuultiin! Lue vetoomus verkkosivuiltamme.
 
 
 
 
 

Mitä tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi
NJKL:n ehdokaskyselyyn?Lue presidentti Niinistön vastaukset kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

 
 
 
 
 

Tasa-arvoteot

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/ta100-juhlat-2juhla-051-8562.jpg
Kuva: Paula Ojansuu Studio Kraft
 

Juhlavuosi päättyi, tasa-arvotyö jatkuu

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteinen 100 tasa-arvotekoa -hanke päättyi tavoitteensa täyttäneenä juhlavuoden lopussa. Lue hankkeen tuloksista lisää täältä! Tänä vuonna työ jatkuu uudella Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeella. Tehdyissä tasa-arvoteoissa on valtava potentiaali jatkokehitykseen: tekoja voidaan esimerkiksi mallintaa ja monistaa muihin organisaatioihin. Tavoitteena jatkohankkeessa onkin siirtyä projekteista prosesseihin: yksittäisistä teoista kohti järjestelmällisempää vaikuttavuutta. Lisätietoja on tulossa pian, pysykää kuulolla!
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/100tate-tulokset.jpg 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/ta100-juhlat-2juhla-059-8622.jpg
Kuva: Paula Ojansuu Studio Kraft
 

Liikunta ja tasa-arvo 2017 -selvitys: edistystä tapahtunut!

Naisten asema liikunta-alalla on edennyt vuoden 2011 tarkastelun jälkeen. Naisten osuus liikunnan johto- ja päätöksentekotehtävissä on kasvanut. Katsauksessa esitellään liikunnan toimialan ajankohtaisia teemoja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, raportoidaan tuoreimpia tutkimustuloksia sukupuolittain eriteltynä sekä vertaillaan keskeisiä tietoja kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen. Tutustu selvitykseen täällä.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/100tasa-arvo-eduskunta-084-dsc-8104562905377.jpg
Kuva: Paula Ojansuu Studio Kraft
 

Naiset pappeina 30 vuotta

Suomen ensimmäiset naispapit vihittiin virkaansa vuonna 1988. Tätä merkkipaalua juhlistetaan 4.3.2018, jolloin kaikki halukkaat ovat tervetulleita messuun Helsingin tuomiokirkkoon kello 10. Onnea pappisnaiset, onnea jäsenjärjestömme Naisteologit ry!
 
 
 
 
   

Kevään uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen 2.3.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje tai uusi tilauksesi jatkumaan myös kevään jälkeen klikkaamalla tästä!

Kevään 2018 uutiskirjeiden alustava ilmestymisaikataulu ja materiaalien lähetys:

UutiskirjeIlmestyyMateriaalit viimeistään
2/1815.3.2.3.
3/1823.4.16.4.
4/1828.5.22.5.


 
 
 
 
 Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki
toimisto@naisjarjestot.fi
www.naisjarjestot.fi
www.tasaarvo100.fi
#naisjärjestöt


   
 
  
 
 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »