../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 

tasa-arvo keskiöön
digitalisaatiossa ja eu:ssa


kuva: Paula Ojansuu Studio Kraft

Edellytämme, että Naiset otetaan mukaan digitalisaatiokehityksen kärkijoukkoihin. Kiihtyvä digitalisaatio, robotisaatio ja tekoälyn kehittyminen näkyvät kaikilla elämän aloilla. Toistaiseksi Suomessa on kuitenkin oltu hyvin hiljaa yhdestä ulottuvuudesta: digitalisaatio ei ole sukupuolineutraali ilmiö.
Globaalisti tasa-arvonäkökulma digitalisaatioon liittyy esimerkiksi tyttöjen poikia matalampaan tietotekniikan käyttöön ja perustaitoihin. Euroopan tasolla miehet dominoivat vahvasti ICT-alan koulutuksia, työpaikkoja ja johtotehtäviä. Tyttöjen ja poikien digitaidoissa ei peruskoulun aikana kuitenkaan ole merkittävää eroa, ja viimeisimpien PISA-tulosten mukaan tytöt pärjäävät poikia paremmin matematiikassa ja luonnontieteissä. Vanhat stereotyyppiset käsitykset kumoavat tämän etumatkan, ja tyttöjen kiinnostus ja luottaminen omaan osaamiseen on poikia heikompaa. Sukupuolten välistä teknologiakuilua ylläpidetään ja rakennetaan sukupuolittuneissa asenteissa, kannustuksessa ja roolimalleissa. Näin ei voi jatkua!

Naiset ovat usein digitalisaation käyttäjiä ja kuluttajia mutta vain harvoin sen kehittäjiä. Naisilla on paitsi käyttäjinä ja kuluttajina myös työntekijöinä monilla aloilla paras asiantuntemus siitä, mihin tarpeeseen digiteknologian tulisi vastata. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että naisten osallistuminen ja sukupuolten tasa-arvo lisätään osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja kärkihankkeita. Naisten osuuden kasvattaminen hyvin palkatuilla ICT-aloilla toimii myös työmarkkinoiden segregaatiota purkavana, naisten työllisyyttä, uramahdollisuuksia ja talouskasvua edistävänä sekä sukupuolten palkkaeroa kaventavana tekijänä. Digitalisaatio vaikuttaa valtavasti jo nyt myös naisvaltaisiin aloihin: esimerkiksi hoitajat, opettajat ja asiakaspalvelutyöntekijät käyttävät erilaisia älylaitteita ja -ohjelmistoja päivittäisessä työssään. Huomiota on kiinnitettävä myös naisten moninaisuuteen. Emme voi kehittää uutta digiteknologiaa sillä ajatuksella, että yksi insinöörimiesten kehittämä malli sopii kaikille. Meidän on tunnistettava esimerkiksi vammaisten, maahanmuuttajataustaisten ja ikääntyvien naisten erityiset tarpeet. Mitä aiemmin saamme kanavoitua erilaiset tarpeet ja toiveet suunnitteluprosessiin, sitä vähemmän hukkaamme resursseja palveluihin ja tuotteisiin, jotka eivät palvele kohderyhmiään.

Naisten rooli digitalisaatiossa ja mediassa nousi tänä vuonna myös Euroopan parlamentin kansainvälisen naistenpäivän teemaksi. Suomella on oiva mahdollisuus vaikuttaa ja nostaa Suomen profiilia tasa-arvon edistäjänä syksyn 2019 EU-puheenjohtajuuskaudella sekä jo tämän vuoden marraskuussa alkavalla Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että sukupuolten tasa-arvon tulee olla Suomen EU-puheenjohtajakauden läpileikkaava teema. Suomen tulee esittää Euroopan unionille ja EU-jäsenvaltioille uusia, konkreettisia avauksia naisten oikeuksien edistämiseksi ja tasa-arvon sisällyttämiseksi laajasti EU:n politiikkaan. Tasa-arvo edellyttää tekoja. Suomen on korkea aika valita nainen EU-komissaariksi.

Eva Biaudet
puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 
 
 
 
 

Tule mukaan keskustelemaan median tasa-arvoteoista ja osallistu naisjärjestöjen EU-vaikuttamiseen!


Tasa-arvotekojen on suuresti toivottu jatkuvan. Voimmekin iloksemme kertoa, että itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa jatkuu Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018 -2019 -hankkeella. Tavoitteena on syventää ja monistaa jo tehtyjä lähes 300 tasa-arvotekoa. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta lähtee käyntiin 12.6.2018 aamutilaisuudellailmoittaudu mukaan! Tuolloin keskustelussa on median tasa-arvoteot, niiden jo tehty monistaminen ja mitä askeleita median on mahdollista ottaa seuraavaksi. Mukana puheenjohtajamme Eva Biaudet’n johtamassa keskustelussa on johtavien tiedotusvälineiden edustajia. Olemme toivottaneet 100-tasa-arvotekoa -hankkeen kumppanitahot mukaan hankkeeseen jatkamaan työtä. Ja teidät kaikki jatkamaan tasa-arvotekoja! Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä.

Naiset #digiajassa -hanke sai laajaa kiinnostusta ja osoitti naisten näkökulman huomioimisen merkityksen ja että naisia tarvitaan myös digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa. Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkaa tämän tärkeän teeman seuraamista ja siihen vaikuttamista.

Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa marraskuusta 2018 lähtien ja EU-puheenjohtajamaa vuoden 2019 toisella puoliskolla. Olemmekin jo ottaneet kantaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon tulee olla Suomen EU-puheenjohtajakauden läpileikkaava teema ja että Suomen tulee esittää Euroopan unionille ja EU-jäsenvaltioille uusia, konkreettisia avauksia naisten oikeuksien edistämiseksi ja tasa-arvon sisällyttämiseksi laajasti EU:n politiikkaan. Samoin pidämme tärkeänä, että Suomen komissaariksi 23 vuoden EU-jäsenyyden jälkeen valitaan ensimmäistä kertaa nainen. Vuoden 2019 naisjärjestöjen kevättapahtuman ja -hankkeen teemaksi on valittu Onko EU myös naisten? Ilmoitathan järjestösi mukaan kumppaniksi hankkeeseen toukokuun aikana järjestösihteeri Anni Hyväriselle. Ja merkitse kalenteriin NJKL:n vuosikokous 19.11.2018 Aalto-yliopistolla Otaniemessä.

Naisten liikunta ja urheilu on esillä torstaina 17.5.2018 Gaboronessa Botswanassa alkavassa IWG-maailmankonferenssissa, 7th IWG World Conference on Women and Sport. Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana konferenssissa, johon osallistuu suuri joukko suomalaisia Helsingin vuoden 2014 konferenssin innoittamina. Presidentti Tarja Halonen on yksi konferenssin pääpuhujista teemanaan naisten ja tyttöjen terveys laajasti yhteiskunnallisesti katsottuna, erityisesti painottaen ihmisoikeuksia ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Mukana on myös mm. NJKL:n jäsenjärjestöjä, Helsingin kaupunki, Yle ja TANE. Suomen delegaatio järjestää oman sivutapahtuman teemalla From Helsinki to Gaborone: Leadership, Coaching and Visibility. Toivommekin Suomen aktiivisen osallistumisen ja laajan yhteistyön kantavan pitkälle konferenssin jälkeen kotimaassa tehtävään urheilun tasa-arvotyöhön.

Terhi Heinilä
pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tate-logo-final.jpg  

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen median tasa-arvosta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke starttaa 12.6.2018 Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #Tasa-arvoteot: Media tasa-arvon edistäjänä -keskustelutilaisuudella. Useat mediat osallistuivat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen. Miksi he ovat ryhtyneet tasa-arvotekoihin? Mikä vaikutus niillä on tasa-arvolle laajemmin? Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Ilmoittaudu mukaan Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) klo 8.30-10.30 järjestettävään tilaisuuteen tällä lomakkeella 4.6.2018 mennessä. Lisätietoja ja ohjelma hankkeen verkkosivuilla.
 
 
 
 
 

Naiset #digiajassa


Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti yhteistyössä 22 hankekumppanin kanssa keskiviikkona 2.5.2018 Naiset #digiajassa -seminaarin Eurooppasalissa. Seminaarissa pohdittiin, miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten roolia työelämässä. Sali oli täynnä, ja tilaisuutta seurattiin myös livestreamin kautta.

Tutustu verkkosivuillamme koosteeseen seminaarin puhujien Kati Hagrosin, Kati Tiaisen ja varapuhemies Tuula Haataisen näkökulmista sekä paneelikeskustelun annista. Lue myös Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotto Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa – Digitalisaatio on tasa-arvokysymys. Kuvia seminaarista löytyy verkkosivujemme kuvagalleriasta, ja seminaarin puheenvuorot ovat katsottavissa tallenteina Naisjärjestöjen Keskusliiton YouTube-kanavalla.

#naisjärjestöt #digiajassa
 
 
 

Naiset #digiajassa -kyselyn tuloksia

Naiset #digiajassa -hankkeessa toteutettiin verkkokysely digitalisaation vaikutuksista työelämään. Valtaosa melkein 200 vastaajasta pitää digitalisaatiokehitystä positiivisena ja näkee digitalisaation helpottaneen työtään. Kuitenkaan lähes puolet vastaajista ei pääse vaikuttamaan työssään käyttämiinsä digityökaluihin, ja digitalisaatioon liittyy lukuisia muitakin haasteita. Tutustu kyselyn tuloksiin verkkosivuillamme!

 
 
 

Tutustu kaikkiin Naiset #digiajassa -viestintäkampanjan kasvoihin verkkosivuillamme!

 
 
 
 
 

100 tasa-arvotekoa -hankkeelle
NNKY:n tunnustuspalkinto!


kuva: Mari Hyttinen / Suomen NNKY-liitto

100 tasa-arvotekoa -hanke on saanut Suomen NNKY-liiton vuoden 2018 tunnustuspalkinnon. Tunnustuspalkinto on huomionosoitus merkittävälle naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistävälle, NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaiselle toiminnalle. Tunnustuspalkinto luovutettiin Maailman NNKY-päivän brunssilla 24.4.2018 Hotelli Helkassa Helsingissä.

NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni kertoo, että Suomen NNKY-liiton hallitukselle päätös tämän vuoden tunnustuspalkinnon saajasta oli hyvin selkeä. − Ansiokas ja tuloksekas 100 tasa-arvotekoa -hanke sai Suomen itsenäisyyden juhlavuonna laajasti huomiota ja toi keskusteluun esimerkiksi naisten näkymisen mediassa. Hanke sai erityyppiset toimijat käytännön tekoihin tasa-arvon eteen ja lisäsi eri alojen toimijoiden yhteistyötä.

Palkinnon vastaanottivat 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa ja 100 tasa-arvotekoa -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen. Lue NNKY-liiton tiedote täällä ja lisää tilaisuudesta täällä!
 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2019

Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus klo 16-17. Lisätietoja vuosikokouksesta on tulossa kevään aikana. Hallitus- ja puheenjohtajavaalin materiaalit on lähetetty jäsenjärjestöille sähköisesti, ja ne löytyvät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton verkkosivuilta. Tervetuloa asettumaan ehdolle!


 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/pride2017-njkl-martat-3.jpg  

Naisjärjestöjen Keskusliitto Helsinki Pride -kulkueessa

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 30.6.2018. Ilmoita jäsenjärjestösi mukaan naisjärjestöjen yhteislähtöön Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 30.6.! Kulkue starttaa klo 13 Senaatintorilta ja kulkee noin 2,5 kilometrin matkan Kaivopuistoon. Ilmoittautuminen 29.5. mennessä järjestösihteeri Anni Hyväriselle sähköpostilla anni.hyvarinen(at)naisjarjestot.fi tai puh. 050 388 8868.

Lisätietoja Helsinki Pridesta löytyy osoitteesta helsinkipride.fi.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/uutiskirjetilaus.png  

Uusi uutiskirjetilauksesi ennen 25.5.!


Tahdotko jatkossakin saada tuoreimmat tasa-arvouutiset sähköpostiisi? Henkilötietoja luovuttavan oikeuksia vahvistavan EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Muutoksen vuoksi pyydämme sinua päivittämään uutiskirjetilauksesi, jotta saamme lähettää sinulle postia myös asetuksen voimaantulon jälkeen. Voit uusia tilauksesi TÄÄLLÄ! Saat sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla uutiskirjetilauksesi jatkuu normaalisti.

Jos olet jo uusinut tilauksesi, tämä muistutus ei aiheuta sinulle toimenpiteitä.

 
 
 
 
 

KANNANOTOT ja lausunnot
#naisjärjestöt

 
 
 


Seuraavaksi EU-komissaariksi valittava nainen

Euroopan parlamentin vaalit käydään 26.5.2019, minkä jälkeen valitaan uusi Euroopan komissio. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS vaativat, että Suomi valitsee komissaariksi naisen. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin jo 23 vuoden ajan, eikä Suomen komissaarina ole kertaakaan ollut naista.


Tasa-arvo keskiöön Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomi on EU-puheenjohtajamaa heinäkuusta joulukuuhun vuonna 2019. ”Sukupuolten tasa-arvon tulee olla Suomen EU-puheenjohtajakauden läpileikkaava teema", korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.


Lausunto oikeusministeriön rikoslain kehitystä koskevasta arviomuistiosta

Naisjärjestöjen Keskusliitto keskittyy lausunnossaan arviomuistiossa käsiteltävien rikoslajien ja naisiin kohdistuvaan väkivallan yhteyteen. Lausunnossa listataan useita rikoslain uudistustarpeita, joita ei ole nostettu esille oikeusministeriön arviomuistiossa.Lausunto luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että raportissa tunnistetaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden risteämät ja nostetaan esiin vammaisten naisten asemaa ja oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Raportin tulee huomioida yhteiskunnallisten uudistusten vaikutukset vammaisten naisten, miesten ja sukupuolivähemmistöjen asemaan ja osallisuuteen. 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/zonta-20-logo.jpg  

JÄSENJÄRJESTÖT

Zonta-järjestön julkilausuma: Digitaitoja tytöille!

Zonta International Piiri 20 korostaa 14.4.2018 järjestetyn Hyvä, paha digi -kevätseminaarinsa julkilausumassa tyttöjen innostamista teknologian pariin. "Haluamme korostaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, haastaa nuoret uskomaan omiin kykyihinsä ja kasvattaa heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnassa täysivaltaisesti." Lue koko julkilausuma täältä.

Zonta ja LUMA-keskus Suomi aloittivat seminaarissa ZAU-kampanjan tyttöjen kannustamiseksi matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Kampanjassa kerätään varoja 10–12 -vuotiaille tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar) järjestämiseen yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Tutustu kampanjan verkkosivuihin ja katso kampanjavideo, jossa Sisäministeri Kai Mykkänen ottaa kantaa roolimallien merkitykseen ammatinvalinnassa.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/gymnaestrada-2018-tunnus-pysty-org.jpg  

Tervetuloa Suomi Gymnaestradaan!

Voimistelun Suomi Gymnaestrada järjestetään Turussa 7.-10.6.2018. Luvassa on upeita näytöksiä, kilpailuja, kenttäohjelmia, koulutuksia ja liikuntamahdollisuuksia. Tapahtuma jatkaa Suomen Voimisteluliiton suurtapahtumien ketjua. Katso lisätietoja ja tutustu ohjelmaan osoitteessa gymnaestrada.fi.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/1325-launch-rajattu.jpg  

Suomen uusi Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistu

Ulkoministeriö julkaisi 13.4.2018 Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman vuosille 2018-2021. Toimintaohjelma päivittää Suomen kaksi aiempaa, YK:n päätöslauselmaan 1325 perustuvaa toimintaohjelmaa saatuihin kokemuksiin perustuen, pyrkien entistä aktiivisempaan ja käytännönläheisempään toimeenpanoon.

Ulkoministeriö järjesti Säätytalolla toimintaohjelman lanseeraustilaisuuden. Tilaisuuden avasi ulkominsiteri Timo Soini, jonka avauspuheen voi lukea täältä. Toisena korkea-arvoisena pääpuhujana oli UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka. Tilaisuudessa puhuui myös muun muassa presidentti Tarja Halonen sekä ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Jutta Urpilainen. Ministeri Elisabeth Rehn toimii tilaisuuden juontajana. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä.


 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/eige-elina.png  

Otetaan netti takaisin!

Elina Nikulainen, tasa-arvokonsultti ja Suomen edustaja European Women's Lobbyn Väkivaltaobservatoriossa, kirjoittaa Naisjärjestöjen Keskusliiton blogissa digitalisaation tytöille, naisille ja vähemmistöjen edustajille tarjoamista mahdollisuuksista, jotka unohtuvat usein riskikeskeisessä keskustelussa. Somessa ja netissä vellovaa vihapuhetta ja väkivaltaa ei kitketä rajoittamalla niiden kohteiden osallistumista. Yritysten on pyrittävä takaamaan turvallisuus ja me voimme vaikuttaa rohkaisemalla ja tukemalla moninaisten äänien kuulumista.


 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/pakolaisapu-kaveriksi.png  

Tule mukaan Kaveriksi-toimintaan!

Kaveriksi on Suomen Pakolaisavun vapaaehtoisten järjestämä kohtaamistapahtuma, jossa vasta maahan muuttaneet ja paikalliset asukkaat voivat tutustua ja löytää yhteisiä mielenkiinnon kohteita. 25.5.2018 järjestetään vain naisille suunnattu Kaveriksi-tapahtuma.

Toiminta käynnistyy alkutapahtumalla, jossa tutustutaan, valitaan kohtaamisparit tai ryhmät ja sovitaan 2-3 jatkotapaamisesta. Tapahtumapaikkana toimii Puhos, Itäkeskuksessa (Helsingissä). Lisätietoja ja ilmoittautuminen Facebookissa. Lue täältä, miksi Kaveriksi-toimintaan kannattaa lähteä mukaan.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/kuvitus.jpg  

Kevään uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen 31.5.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje tai uusi tilauksesi jatkumaan myös kevään jälkeen klikkaamalla tästä!

Kevään 2018 uutiskirjeiden alustava ilmestymisaikataulu ja materiaalien lähetys:

UutiskirjeIlmestyyMateriaalit viimeistään


4/1813.6.31.5.


 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


#tasaarvoteot
  ../client/njkl/userfiles/original/akka13367449361014838452.jpg 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »