..//client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!

Saamme jatkuvasti lisää tutkimukseen perustavaa tietoa tasa-arvotilanteesta ja tasa-arvon ongelmista. Tällä viikolla on julkaistu esimerkiksi tuore tasa-arvobarometri, joka tuottaa tärkeää tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä asenteista ja kokemuksista Suomessa. Tiedon tuottamisen lisäksi meidän on myös tehtävä päätöksiä siitä, mitä kaikella tällä tiedolla tehdään. Olemmeko valmiita ratkaisemaan suuria rakenteellisia ongelmia, kuten torjumaan naisiin kohdistuvan vihapuheen ja muun väkivallan? Olemme naisjärjestöissä osaltamme mukana levittämässä tietoa ja toimintamalleja jatkamalla konkreettisten tasa-arvotekojen kehittämistä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta –hankkeessa, ja teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että naisilla on parempi ja turvallisempi elämä. Tähän työhön haastamme myös yhteiskunnan päättäjät mukaan.

Isot mediatalot ovat 100 tasa-arvotekoa -hankkeemme myötä tehneet ennennäkemättömiä tasa-arvotekoja, jotka ovat haastaneet muita medioita mukaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Yle ilmoitti jo joulukuussa 2016, että he selvittävät miten tasa-arvo toteutuu urheilu-uutisoinnissa ja haluavat löytää keinoja tilanteen korjaamiseksi. Hufvudstadsbladet ilmoitti helmikuussa lisänneensä naisten määrän urheilusivuillaan lähes 45 prosenttiin. Aamulehden päätös sukupuolineutraaleihin ammattinimikkeisiin siirtymisestä sai aikaan kohua niin asian puolesta kuin sitä vastaan. Helsingin Sanomat ilmoitti naistenpäivänä, että jatkossa naisten ja miesten määriä sen uutisoinnissa voi seurata reaaliaikaisesti lehden nettisivulla.

#Metoo -liike on Suomessakin nostanut esiin naisten kohtaaman seksuaalisen häirinnän ja väkivallan yleisyyden. On tärkeää, että media on puolustanut naisten oikeutta ja mahdollisuutta puhua epäasiallisesta kohtelusta ja väkivallasta. Medialla on suuri rooli tällaisten ilmiöiden nostamisessa julkisuuteen ja ennen kaikkea niiden tutkimisessa. Median mahdollisuudet, ehkä jopa velvollisuus edistää tasa-arvoa eivät rajoitu uutisaiheiden valintaan, vaan valintoja tehdään myös esimerkiksi sen osalta keitä uutisissa kuullaan asiantuntijoina ja kansalaisina.

Sisäministeriön selvitys turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta näyttää, että turvallisuus ei jakaudu tasaisesti. Selvityksen mukaan vihapuhe, rasismi ja syrjintä ovat merkittävimpiä turvattomuuden aiheuttajia Suomessa. Vaikka esimerkiksi kunnianloukkauksen tunnusmerkit täyttävä vihapuhe on kriminalisoitu, tällä hetkellä vihapuhe tuntuu olevan hyväksytty osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen selvityksen mukaan naisten ja miesten kohtaama nettiviha on monien muiden väkivallan muotojen tavoin vahvasti sukupuolittunutta. Naiset kohtaavat netissä miehiä enemmän seksismiä ja seksuaalista uhkailua. Euroopassa yli puolet tytöistä, Suomessa lähes 60 prosenttia, epäröivät osallistua somekeskusteluihin väkivallan pelossa.

Kun tarkastelemme turvallisuutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista, huomaamme että turvallisuus ja turvattomuus toteutuvat eri tavoin esimerkiksi maahanmuuttajanaisille tai vammaisille naisille. Naisten terveyden, vapauden ja oikeuksien turvaaminen edellyttää turvaa niin kaduilla, netissä kuin kotona.

Työn tasa-arvotekojen kehittämiseksi niin naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisen, median tasa-arvon kuin monien muidenkin teemojen parissa on siis jatkuttava. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta –hankkeeseen on asetettu, ja sen korkea-arvoisen foorumin johdossa jatkaa presidentti Tarja Halonen! Seuraavana tekona Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana marssimassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta Helsinki Pride –kulkueessa. Kutsumme jäsenjärjestöjemme jäsenet ja muut yhteistyö tahot mukaan kulkueeseen ja Naisjärjestöjen glitter-etkoille kesäkuun viimeisenä päivänä!


Eva Biaudet
puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 
 
 
 
 

Naisilla on oltava oikeus päättää omasta kehostaan

On välttämätöntä, että naisilla on oikeus päättää omasta kehostaan. Ellei naisilla ole valtaa päättää omasta itsestään, mistä sitten saamme päättää? Olemme myötäeläneet koskettavia hetkiä, kun Irlanti kansanäänestyksellä, lähes puolellatoista miljoonalla äänellä, muutti perustuslakiaan aborttioikeuden sallimisen puolesta. Abortin kriminalisointi on pakottanut Irlannin naiset vuosikymmenten ajan matkustamaan Iso-Britanniaan raskaudenkeskeytyksiin, turvautumaan laittomiin abortteihin, vaarantamaan terveytensä ja tulevaisuutensa, kohtaamaan häpeän sekä syyllistymään rikokseen.

On kuitenkin huomattava, että samalla saarella Pohjois-Irlannissa on edelleen voimassa vuonna 1861 voimaan tullut aborttilainsäädäntö. Kun Irlannissa abortin sallimiseen vaadittiin kansanäänestys, Pohjois-Irlannin tulisi vain hyväksyä olemassa oleva Iso-Britannian lainsäädäntö. Kun vallassa olevat poliitikot vastustavat tätä uudistusta, Pohjois-Irlannin naiset matkustavat edelleen raskaudenkeskeytyksien vuoksi pääsaarelle.

Lue pääsihteeri Terhi Heinilän blogi kokonaisuudessaan klikkaamalla linkkiä:Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus ja toimisto kokoontuivat toukokuussa hiomaan keskusliiton strategiaa.


 
 
 
 
 

TASA-arvoteoilla vaikuttavuutta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi on nimetty

Hankkeelle on koottu eri alojen johtajista, asaiantuntijoista ja vaikuttajista koostuva Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi. Sen puheenjohtajana jatkaa 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikuntaakin johtanut presidentti Tarja Halonen. Foorumin jäseniä ovat mm. puhemies Paula Risikko, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela, Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri, Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Bahar Mozaffari ja tasa-arvosuurlähettiläs Anne Meskanen. Foorumin koko kokoonpano on nähtävissä hankkeen verkkosivuilla.


Presidentti Tarja Halonen: Jatkamme työtä kannustaaksemme lupausten täyttämiseksi ja oikeiden mallien löytämiseksi

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen kirjoittaa Vasemmistonaisten Feministipistoja-blogissa tasa-arvotekojen merkityksestä.

"Satavuotiaan Suomen juhlinnassa oli viime vuonna monia hyviä oivalluksia. Olin mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton ja TANEn yhteisyrityksessä ”100 tasa-arvotekoa”. Oli kiva vertailla maatamme sukupuolten tasa-arvonäkökulmasta sadan vuoden ajalta ja iloita edistysaskeleista. Mutta ennen kaikkea oli hyödyllistä kannustaa eri yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiäkin tekemään lupauksia tasa-arvon rakentamiseksi tulevaisuuden Suomelle", kirjoittaa presidentti Halonen.

Lue koko teksti täällä!


#tasaarvoteot: Media tasa-arvon edistäjänä

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke starttasi tiistaina 12.6.2018 keskustelutilaisuudella median roolista tasa-arvon edistämisessä. Tiedekulmassa Helsingissä järjestetyn tilaisuuden avasi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Median rooli ja merkitys tasa-arvon edistäjänä -paneelissa mukana olivat toimituspäällikkö Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista, pääkirjoitustoimituksen päällikkö Susanna Ginman Hufvudstadsbladetista, artikkelitoimituksen päällikkö Matti Mörttinen Aamulehdestä sekä ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradiosta. Paneelia kommentoi professori, mediatutkija Anu Koivunen. Loppupuheenvuoron piti tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Kirsi Marttinen. Katso juttu tilaisuudesta täällä ja tilaisuuden tallenne täällä. Tilaisuuden kuvagalleria julkistetaan myöhemmin.


Heti tilaisuuden päätyttyä Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja professori Anu Koivunen jatkoivat keskustelua mediasta ja tasa-arvosta Radio Suomen Päivän suorassa lähetyksessä. Kuuntele lähetys täällä (06:00 alkaen).

Lämmin kiitos kaikille osallistujille hienosta tilaisuudesta!


 
 
 

Kirkkohallituksen ensimmäinen tasa-arvopalkinto tuomiorovasti Satu Saariselle


Naisjärjestöjen Keskusliiton pj Eva Biaudet (vas.), arkkipiispa Kari Mäkinen, tuomiorovasti Satu Saarinen, emeritapiispa ja palkinnon ideoija Irja Askola sekä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -projektipäällikkö Liisa Ketolainen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistui 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen perustamalla joka toinen vuosi jaettavan tasa-arvopalkinnon. Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi ensimmäisen palkinnon 22.5.2018 Kirkkohallituksessa. Oulun tuomiorovasti, filosofian tohtori Satu Saarinen palkittiin sinnikäästä, pitkäaikaisesta ja laaja-alaista työstä sukupuolten tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Arkkipiispa Mäkinen muistutti, että tasa-arvon edistäminen, kuten myös nykytilanteen säilyttäminen, vaatii jatkuvaa työtä. Omassa puheenvuorossaan Satu Saarinen kiitti kirkkoa tunnustuksen perustamisesta aikana, joka tuntuu sekä kirkossa että yhteiskunnassa laajemmin takatalven ajalta. Tuomiorovasti Saarinen kohdisti palkintorahat Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalikasvatustyöhön. Lämpimät onnittelumme!

Jutussa on linkit myös kirkon omaan tiedotteeseen sekä lisätietoihin palkinnosta. Lue lisää linkistä:

 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/mykkanen.jpg
Sisäministeriö toteutti tasa-arvotekonaan Turvallisuuden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -selvityksen, joka julkistettiin Smolnassa 31.5.2018. Tilaisuuden avasi sisäministeri Kai Mykkänen.
 

Sisäministeriö tutki turvallisuuden tasa-arvoa

Hallitusohjelman vision mukaan Suomi on maailman turvallisin maa. Sisäministeri Kai Mykkänen avasi julkistustilaisuuden muistuttamalla, että kun tavoitteen toteutumista arvioidaan, pitää kysyä turvallinen kenelle.

"Naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on yksi selvityksen esiin nostama esimerkki turvallisuuden eriarvoisuudesta. Ongelma on tunnistettu jo pitkään, mutta silti tilanne ei ole parantunut. Eri viranomaisten on toimittava aktiivisesti ongelman ratkaisemiseksi, pelkkä rikosprosessi ei riitä. Esimerkiksi neuvolassa asia on otettava puheeksi jokaisen perheen kanssa", sisäministeri Kai Mykkänen sanoi julkistamistilaisuudessa.

Kiitos sisäministeriölle tärkeästä avauksesta! Tästä on hyvä siirtyä konkreettisiin toimiin.


 
 
 

Seuraa tasaarvoteot.fi-sivuja!

Uusimmat tasa-arvotekoja koskevat uutiset löytyvät aina www.tasaarvoteot.fi-osoitteesta. Voit käydä lukemassa siellä esimerkiksi tasa-arvotekojen jatkumisesta. Vähintään 35 tasa-arvotekoa on yhä suoraan käynnissä tai vakiintunut pysyväksi toimintamalliksi ja useat sinänsä päättyneet teot ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin.
 
 
 
 
 

7th IWG World Conference on Women and Sport

Seitsemäs International Working Group on Women and Sport -maailmankonferenssi järjestettiin Gaboronessa, Botswanassa 17.-20.5.2018. Upea konferenssi oli täynnä asiantuntemusta ja keskusteluja urheilun tasa-arvosta. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä kuuluu IWG-johtokuntaan ja osallistui konferenssiin monen kymmenen muun suomalaisedustajan kanssa. Konferenssin avasi presidentti Tarja Halonen keynote-puheellaan. Lue Terhi Heinilän kuulumiset konferenssista verkkosivuiltamme ja tutustu myös konferenssin legacy-tekstiin.
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/halonen296157864.jpg ..//client/njkl/userfiles/original/iwg-suomi.jpg 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/iwg-yleiso.jpg ..//client/njkl/userfiles/original/iwg-johtoryhma.jpg 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2019

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestetään 19.11.2018 Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa. Vuosikokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Hallitus- ja puheenjohtajavaalin materiaalit on lähetetty jäsenjärjestöille sähköisesti, ja ne löytyvät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton verkkosivuilta. Tervetuloa asettumaan ehdolle! Lisätietoja vuosikokouksesta on tulossa syksyn aikana.


 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/pride2017-njkl-martat-3.jpg  

Tule mukaan Helsinki Pride –kulkueeseen ja naisjärjestöjen glitter-etkoille!

Naisjärjestöjen Keskusliitto kutsuu jäsenjärjestöt ja sidosryhmät mukaan marssimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta! Keskusliitto osallistuu tänä kesänä toista kertaa lauantaina 30.6. järjestettävään Helsinki Pride –kulkueeseen. Naisjärjestöblokkiin osallistuvilla on mahdollisuus viimeistellä pride-lookkinsa biohajoavalla kimalluksella naisjärjestöjen glitter-etkoilla Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg –kodissa (Bulevardi 11 A 1, Helsinki) klo 11-12.

 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/glitter-etkot.png 
 
 
 
 

Hae korkeakouluharjoittelijaksi
Naisjärjestöjen Keskusliittoon!

Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 3.9.–31.12.2018. Toivomme harjoittelijalta kiinnostusta tasa-arvon edistämiseen ja järjestötyöhön. Sukupuolentutkimuksen opinnot sekä viestinnän osaaminen luetaan eduksi. Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät liittyvät Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintään, tapahtumajärjestelyihin sekä hankkeisiin. Toivomme, että hakijalle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki.

Harjoittelusta maksettava korvaus on 1 189 euroa kuukaudessa. Lisäksi harjoittelijalle tarjotaan lounasetu. Pyydämme vapaamuotoisia hakemuksia ansioluetteloineen 5.8.2018 mennessä osoitteeseen terhi.heinila@naisjarjestot.fi.
 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/susannan-esittelykuva.jpg  

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!

Tulin Naisjärjestöjen Keskusliittoon muutaman kuukauden harjoitteluun syksyllä 2017 mutta viivyin toimistolla lopulta lähes vuoden. Naisjärjestökenttä on valtavan monipuolinen, moninaisten naisten osaamisesta ammentava ja innostava paikka vaikuttaa, verkostoitua ja edistää sukupuolten tasa-arvoa.


 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/rajattu-minetit-kuva-carita-berg.jpg
Kuva: Carita Berg
 

JÄSENJÄRJESTÖJEN KUULUMISET

Suomeen joukkuevoimistelun MM-hopeaa

Tampereen Sisun Minetit ylsi 10.6.2018 Budapestissa, Unkarissa käydyissä joukkuevoimistelun MM-kisoissa hopealle. Lämpimät onnittelut Mineteille ja jäsenjärjestöllemme Suomen Voimisteluliitolle! Tampereen Sisun Minetit voitti myös joukkuevoimistelun EM-hopeaa Tallinnassa toukokuussa.

 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/gymnaestrada-2018-tunnus-pysty-org221628231.jpg  

Suomi Gymnaestrada

Jäsenjärjestömme Suomen Voimisteluliiton suurtapahtuma Voimistelun Suomi Gymnaestrada järjestettiin Turussa 7.-10.6.2018.

Kesän liikuttavimmilla festareilla ohjelmassa oli laaja kattaus upeita näytöksiä, kilpailuja, kenttäohjelmia ja koulutuksia sekä monipuolisesti mahdollisuuksia nauttia itse liikunnan ilosta.
 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/suostumus-logo-sydan-vihrea-768x768.jpg  

MUITA TASA-ARVOUUTISIA

Suostumus2018 vaatii rikoslain uudistamista

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana tukemassa Suostumus2018-kampanjaa, joka kerää 5.6.2018 avatulla kansalaisaloitteella nimiä rikoslain 20. luvun muuttamiseksi ja suostumuksen puutteen lisäämiseksi seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkiksi. Aloite on kerännyt kesäkuun puoleen väliin mennessä jo yli 20 000 allekirjoitusta. Allekirjoita kansalaisaloite täällä.
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/barometri.jpg  

Tasa-arvobarometri 2017 on julkaistu!

Järjestyksessään kuudes Tasa-arvobarometri 2017 julkaistiin 15.6.2018. Puhelinhaastatteluina toteutettu tutkimus mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita ja kokemuksia Suomessa. Barometrin on tilannut Sosiaali- ja terveysministeriö, koordinoinut Tasa-arvotiedon keskus ja tuottanut Tilastokeskus.

 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/USERscaled1123362397.png  

Järjestöjen rinnakkaisraportti Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan lopettamiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, mutta resurssit eivät ole riittäviä. Tämä selviää 14 kansalaisjärjestön kokoamasta arviosta Istanbulin sopimuksen toteuttamisesta. Järjestöt ylläpitävät suurta osaa väkivallan uhreille ja tekijöille tarjolla olevista palveluista. Aitoa yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kesken tarvitaan kaikilla tasoilla.


 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/34818931-10156437995729483-3613008712249114624-n.jpg  

Pirkko Mahlamäki EWL:n Executive Committeen jäseneksi

EU-jäsenmaiden naisjärjestöjen kattojärjestö European Women's Lobby kokoontui yleiskokoukseen Brysseliin 7.-10.6.2018. Suomea NYTKIS ry:n delegaatiossa edustivat EWL:n hallitukseen jäseneksi valittu Johanna Pakkanen ja varajäseneksi valittu Milla Pyykkönen sekä tarkkailijajäseninä Terhi Heinilä ja Anni Hyvärinen. Lisäksi hallitukseen ja EWL:n Executive Committeen jäseneksi valittiin European Disability Forumin edustajana Vammaisfoorumin pääsihteeri, naisjärjestöaktiivi Pirkko Mahlamäki.
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/profiili3.jpg  

Emme Vaikene! -vihapuheopas englanniksi ja ruotsiksi

THL on julkaissut kaksi uutta kieliversiota vuonna 2017 julkaisemastaan #EmmeVaikene-vihapuheoppaasta. Opas sisältää tietoa vihapuheesta ja sen vaikutuksista sukupuolinäkökulmasta. Oppaaseen on koottu ohjeita siitä, miten toimia kohdatessaan vihapuhetta sekä tahoja, joilta voi saada apua. Materiaali on suunnattu 13–18-vuotiaille nuorille.

Tutustu oppaisiin:
#EmmeVaikene #ViTigerInte
#WeWillNotBeSilent
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/eige-logo.jpg  

Työpaikkailmoitus: Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) hakee uutta johtajaa huhtikuussa 2019 alkavaan työsuhteeseen. Tutustu työpaikkailmoitukseen täällä. Hakuaika päättyy 29.6.2018.
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/razavi.jpg  

UN Womenin tutkimusjohtaja Dr. Shahra Razavi Suomen-vierailulla

STM:n "Sosiaaliturvalla kohti sukupuolten tasa-arvoa" -keskustelutilaisuudessa vieraillut Dr. Razavi esitti näkemyksiä sosiaaliturvan vaikutuksista tasa-arvoon, joka on nostettu YK:n naisten asema -toimikunnan istunto CSW63:n teemaksi maaliskuussa 2019. "Sosiaaliturvan, julkisten palvelujen ja infrastruktuurin kehitys on tasa-arvokehityksen keskiössä. Myös Suomessa on paljon kehitettäviä teemoja, mutta kehityksenne on hyvin arvokasta maailmanlaajuisesti. Naiset ovat miehiä useammin tasavertaisen sosiaaliturvan ulottumattomissa, kuten eläkkeen ulkopuolella tai matalammilla eläkkeillä. Vain 44 prosenttia maailman naisista saa äitiyspäivärahaa. Naisten riski elää vakavan köyhyysriskin alapuolella on 22 kertaa miehiä suurempi."
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/etk.png  

Eläketurvakeskukselta selvitys eläkkeiden tasa-arvosta

Eläketurvakeskus on koonnut verkkoon kattavan, englanninkielisen tietopaketin suomalaisten naisten ja miesten eläkkeiden eroista. Naisten eläke on keskimäärin 21 % pienempi kuin miesten, ja ero pienenee todella hitaasti. Tutustu tietopakettiin täällä.
 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/akka13367449361014838452.jpg  

Tietosuoja Naisjärjestöjen Keskusliitossa


Henkilötietoja luovuttavan oikeuksia vahvistavan EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018. Naisjärjestöjen Keskusliitto kerää ja käsittelee henkilötietoja esimerkiksi uutiskirjeen postitusta ja tapahtumien järjestämistä varten. Olemme keränneet aiheesta tiiviin tietopaketin verkkosivuillemme. Tietopaketista löydät linkit myös tietosuoja-selosteisiimme.
Lue uutiskirjelistan tietosuojaseloste TÄÄLTÄ. Uutiskirjelistalta voi erota klikkaamalla Peruuta tilaus -linkkiä uutiskirjeen alalaidassa.
 
 
 
 
 ..//client/njkl/userfiles/original/kuvitus2.jpg  

Toimiston kesäkuulumiset

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimisto on kiinni heinäkuun 2018.

Aurinkoista kesää!
 
 
 

Syksyn uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy elokuun lopussa. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen 15.8.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje klikkaamalla tästä!
 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


#tasaarvoteot

Uutiskirjeen postituslistan tietosuojaseloste
  ..//client/njkl/userfiles/original/njkl-profiili.jpg 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »