Me ja maailman naiset #yhdessä


“Vain sellainen yhteiskunta voi menestyä taloudellisesti ja olla hyvinvoiva, jossa tasa-arvo on otettu huomioon. Aikamme keskeinen tavoite on sukupuolten tasa-arvo kaikilla tasoilla, poliittisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja sen tulee perustua naisten voimaantumiseen”, vannoi sukupuolten tasa-arvon nimiin YK:n uusi pääsihteeri António Guterres kansalaisjärjestöille YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. istunnossa, joka jatkuu parhaillaan New Yorkissa. Kokouksen pääteemana on naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä. CSW-kokoukseen osallistuu yhteensä 8000 hallitusten, naisjärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa. Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli hieno mahdollisuus olla mukana ensimmäisellä viikolla.

Naisten ja miesten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla kannattaa todella tavoitella: sen myötä  globaali bruttokansantuote voisi kasvaa 26 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Naisten hyvin puutteelliset työolot kehitysmaissa olivat ohjelmassa vahvasti esillä. Kuuntelimme hievahtamatta muun muassa kertomusta Ugandan naisten karusta arjesta työelämässä. Palkka on keskimäärin 25-30 dollaria kuukaudessa, ylityötä on päivittäin, mutta siitä ei makseta. Sairausloma ei ole usein mahdollista, äitiyslomaa voi saada kuukauden, jos äidillä on siihen varaa. Sukupuolinen häirintä ja naisten syrjintä ovat yleisiä ja työoloissa ja -turvallisuudessa olisi paljon parannettavaa.

Erityisesti esillä olivat myös naisten terveys ja hyvinvointi sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, naisiin kohdistuva väkivalta, naisten ihmiskauppa, prostituution kriminalisointi ja naisten tilanne humanitaarisissa kriiseissä. Myös lapsiavioliitot olivat vahvasti esillä. Lapsiavioliitot koskettavat tällä hetkellä 700 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet avioitumaan lapsina. Esimerkiksi Panama taistelee systemaattisesti lapsiavioliittoja vastaan, yksi viidestä lapsesta syntyy alle 15-vuotiaalle tytölle ja yksi kolmesta tytöstä avioituu jo ennen 18 ikävuotta. Pakolaisperheiden tyttöjen koulutus jää usein vain haaveeksi, kun koulussa käynti on heille vaarallista ja tyttöjä tarvitaan kotitöissä. Lapsiavioliitot lisääntyvät erityisesti pakolaisalueilla, joissa tytöt järjestetään hyvin nuorina avioon. Esillä oli myös naisten vähäisempi osuus digitalisaatiossa. Pelkästään mobiiliteknologia voisi nostaa kehitysmaissa 5,3 miljoonaa naista lukutaidottomuudesta 2020 mennessä.

Euroopan unioni on nostanut naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi prioriteettiteemoikseen ja osaksi YK:n Agenda2030 tavoitteiden täyttämistä. EU:n mukaan 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia ja 96 prosenttia naisista ihmiskaupan uhreina kohtaa seksuaalista ja muuta väkivaltaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksien Euroopan unionissa arvioidaan olevan 226 miljardia euroa ja naisten ihmiskaupan kustannusten 29 miljardia euroa. ”Tehtävänämme on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikilla tasoilla, paikallistasolta lähtien. Poliittinen sitoutuminen, tutkimus, koulutus, valtarakenteiden tarkastelu ovat keskeisiä toimia. Myös sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on nostettava vahvemmin esiin.” korosti Euroopan komission tasa-arvon erityislähettiläs Mara Marinaki.

Oli huomattavissa, että kaikkien aiemmin mukana olleiden YK-maiden naisten osallistuminen ei ollut Yhdysvaltojen matkustuskiellon vuoksi mahdollista. Pohjoismaiden rooli oli näkyvä ja Suomi aktiivinen sessioiden järjestäjä. Pohjoismaat saivat spontaanit suosionosoitukset seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien aktiivisesta puolesta puhumisesta.

Erityisesti esillä olivat Islannin mallit sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, muun muassa tavoite palkkatasa-arvon saavuttamisesta vuoteen 2022 mennessä. Islannin tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thorsten Thorgilsson vakuutti kuulijansa seksin oston kriminalisoinnin tärkeydestä (osto kriminalisoitu Islannissa jo vuonna 2009): ”Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos ihmisyyttä vastaan ja Islanti taistelee sitä vastaan. Poliisi, sairaalat, eri palvelut pyritään saamaan samoihin pisteisiin ja sitä kautta uhreja autetuksi. Islannin hallitus tekee konkreettisia toimia naisten hyväksikäytön lopettamiseksi. Prostituutio kokonaisuudessaan on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On tärkeää kiinnittää huomiota nuorten miesten rooliin seksin oston kieltämisessä. Miesten tulee ottaa asiasta vastuu.”

Viikko oli mieleenpainuva ja antoi paljon ajatuksia tulevaan työhön. Esillä olleet teemat ovat useimmat globaaleja ja koskettavat meitäkin. Meidän tulee muistaa puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että seuraamme kansainvälistä keskustelua tarkasti ajatellen kansallista työtä naisten aseman parantamiseksi. Meillä on paljon annettavaa, mutta myös paljon muilta opittavaa.

Eva Biaudet, puheenjohtaja

Terhi Heinilä, pääsihteeri

  

  

 
         
   
 

 

 

Alkuperäiskansojen naiset muutoksen edistäjinä

Alkuperäiskansojen naisten voimaantuminen oli keskustelussa Suomen YK-edustustossa järjestetyssä YK:n naisten asemaa käsittelevän istunnon rinnakkaissessiossa. ”Naiset tekevät laajaa työtä alkuperäiskansojen kulttuuriperinnöstä säilyttämiseksi. Myös hallitusten on tehtävä vastuunsa alkuperäiskansojen naisten aseman ja koko kansojen kulttuurin ylläpitämiseksi. Alkuperäiskansojen naisten oikeudet eivät lisäänny itsestään, niitä on tuettava!”, muistutti keskustelua moderoinut Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avasi tilaisuuden: Tapahtumallamme on erityinen tavoite alkuperäiskansojen naisten tukemiseksi. Kulttuuristen tekijöiden säilyttäminen on erityisen tärkeää, kun suuri osa saamelaisista on muuttanut perinteisen alueen ulkopuolelle kaupunkeihin. Heitä tulee tukea sekä julkisin ja yksityisin keinoin. Suomen ulkoministeriö on tukenut saamelaista tutkimusta.

 
         
         
   

12. Helvi Sipilä –seminaari naisten taloudellisesta voimaantumisesta

12. Helvi Sipilä -seminaarin teemana YK:n naisten asemaa käsittelevän 61. CSW-istunnon osana 16.3.2017 oli tänä vuonna Empowered futures - Sustainable economies. Sali oli täynnä myöhäisestä torstai-illasta huolimatta. "Oli hyvin harvinaista, että naiset Helvi Sipilän aikaan nousivat näin tärkeisiin tehtäviin. Hän on toiminut esikuvanamme", muistutti session puheenjohtajana toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton Eva Biaudet.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avasi Helvi Sipilä -rinnakkaisistunnon: "Naisten poliittinen osallistuminen ja tehdyt yhteiskunnalliset muutokset mahdollistivat naisten osallistumisen työelämään. Perhevapaat, päivähoitojärjestelmä, ilmainen kouluruoka vuodesta 1948 ovat olleet menestystekijöitä. Palkkatasa-arvo on kehittynyt pitkään, Suomen hallituksella on samapalkkaohjelma ja sukupuolisensitiivinen budjetointi on jo Pekingin konferenssin 1995 jälkeen ollut agendallamme. Hallituksen asialistalla tasa-arvo-ohjelmassa lisätään sukupuolen merkityksen tarkastelua budjetoinnissa. Meidän on huomattava naisten voimaantuminen, myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta. Tyttöjen ja naisten voimaantuminen meillä ja globaalisti on välttämätöntä."

 

 
         
         
 

 

Naisjärjestöjen sote-klinikka

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa naisiin sote-palveluiden käyttäjinä, työntekijöinä ja palveluntarjoajina?

Sote-uudistuksen työllisyys- ja tasa-arvovaikutuksia käsittelevä "Naisjärjestöjen sote-klinikka" -seminaari järjestetään Eurooppasalissa keskiviikkona 3.5.2017 klo 15-18.30. Keskustelussa mukana mm. tohtori Karen Newbigging (University of Birmingham), kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) sekä laaja joukko muita päättäjiä, asiantuntijoita ja naisjärjestöaktiiveja.

Seminaarin ohjelma julkaistaan huhtikuun alussa. Seminaari järjestetään Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella yhdessä 16 kumppanitahon kanssa.

 
         
   
 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton naistenpäivän 8.3. kannanotto:

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

"Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa", sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. "On tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei edes erivapaudella ole jatkossa mahdollista. Tämä on tärkeää Suomessa, vaadimmehan tämän periaatteen toteuttamista myös kansainvälisesti."

 
         
   
 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja naisten oikeudet vahvasti esillä mediassa kansainvälisen naistenpäivän viikolla

Naisiin kohdistuvan väkivallan monet muodot

Ulkoministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisten Linja ja eduskunnan naisverkosto starttasivat kansainvälisen naistenpäivän viikon 7.3. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen eri muotoja käsittelevällä seminaarilla Kaduilla – Kotona – Netissä – TURVASSA! Seminaari ja teema saivat medianäkyvyyttä, Helsingin Sanomien nostaessa seminaarin ja naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyden esille pääkirjoituksessaan 9.3. Lue HS:n pääkirjoitus ja seminaarin tiedote. linkeistä. Myös Demokraatti tarttui aiheeseen.

Naiset aliedustettuina kuntapäätöksenteossa

Puheenjohtajamme Eva Biaudet'ta haastateltiin naistenpäivänä 8.3. MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä

Tasa-arvon toteutumiseen yhä matkaa

Hallituksemme jäsen, kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Heli Järvinen purki suomalaista tasa-arvomyyttiä naistenpäivän haastattelussa 

Naisten oikeuksien toteutuminen vaatii työtä

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ja hallituksen varapuheenjohtaja Terttu Utriainen osallistuivat naistenpäivänä YLE Radio Suomen Ajantasa-lähetykseen. Naisjärjestöjen Keskusliiton osuus alkaa lähetyksen kohdasta 4:26.

 
         
   
 

 

Äänestä naista! Kuntavaalit 9.4.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti 28.2.2017 media-aamiaisen toimittajille. Tilaisuudessa käsiteltiin tasa-arvon merkitystä kuntavaaleissa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Tilaisuudessa median edustajille esiteltiin Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet vuosille 2017–2021.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja kuntavaalitavoittemme näkyivät samana päivänä sekä verkko- että TV-uutisissa YLE:llä. Voit katsoa puheenjohtaja Eva Biaudet'n ja pääsihteeri Terhi Heinilän haastattelut YLE Uutisten (haastattelu kohdassa 9:20) ja YLE TV Nytt -lähetyksistä (haastattelu kohdassa 8:10).

Kuvakaappaus Naisjärjestöjen Keskusliiton media-aamiaiselta YLE Uutisten lähetyksestä 28.2.2017

 
         
   
 

 

 

Iloiset terveiset 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta!

Tasa-arvotekoja on julkaistu hankkeen nettisivulla jo yli 60 ja monet teot ovat saaneet huomiota myös mediassa. Suomen juhlavuoden hanke 100 tasa-arvotekoa on jo nyt suuri menestys, sanoi hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen puheessaan Upea ura -tapahtumassa helmikuussa. 

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. 100 tasa-arvotekoa esittäytyi Suuressa tasa-arvon juhlassa Tampere-talolla. Wow Finlandin yhteistyössä mm. valtioneuvoston kanslian kanssa järjestämä juhla oli suunnattu erityisesti koululaisille ja paikallaolijoiden lisäksi tilaisuutta seurasikin livestriimin kautta 10 000 9-luokkalaista nuorta. 100 tasa-arvotekoa toi mukanaan Planin lastenhallituksen edustajan, joka haastoi pääministeri Juha Sipilän osallistumaan Planin tasa-arvotekoon, Girls takeover -tempaukseen, jossa tytöt valtaavat päivän ajaksi talouden ja politiikan johtaja-asemia. Pääministeri hyväksyi haasteen omassa puheessaan. Katso koko juhla ja projektipäällikkö Liisa Ketolaisen puhe (kohdasta 11:44) tallenteena täältä.

 
         
         
 

 

 

 

 

Esimerkkejä uusista tasa-arvoteoista:

African Care ry: Meidän perheemme -hanke

African Care ry osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen uudella Meidän perheemme -toiminnalla. Uudessa hankkeessa pohditaan naisen eri rooleihin liittyviä kysymyksiä ja hanke pyrkii voimaannuttamaan naisia itsenäiseen toimijuuteen. Hankkeessa kehitetään ryhmätoimintamallia, joka pureutuu odotuksiin ja käsityksiin naisen roolista parisuhteessa ja perheessä. Ryhmässä myös peilataan eri kulttuurien käsityksiä ja perinteitä suomalaisen yhteiskunnan käsityksiin. Ryhmä tuo kantaväestön ja maahan muuttaneet yhteen olemalla avoin kaikille naisille kulttuuritaustasta riippumatta.

 
         
         
   

Tehy: Nollatoleranssi raskaussyrjinnälle

Toisin kuin luullaan on vieläkin yleistä, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa työntekijän tullessa raskaaksi. Tehy saa vuosittain satoja yhteydenottoja jäseniltään tähän liittyen. Jotkut niistä päätyvät oikeuteen ja onneksi juttuja myös voitetaan. Tehyn tasa-arvoteko on haaste kaikille työnantajille nollatoleranssista raskaussyrjinnässä. Haaste julkistettiin naistenpäivänä 8.3.2017.

 
         
         
 

Kuva: Ulkoasiainministeriö

 

Ulkoasiainministeriö: Seminaari naisten asemasta ja kansainvälisestä kaupasta

Ulkoasianministeriö järjesti naisten asemaa ja kansainvälistä kauppaa käsitelleen seminaarin 1.2.2017 Helsingissä. Seminaariin oli kutsuttu puhujiksi International Trade Centre (ITC) -nimisen kansainvälisen järjestön asiantuntijat Vanessa Ergobogbo ja Robert Skidmore Genevestä. Seminaariin osallistui taloudesta ja tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita järjestöistä ja ministeriöistä.

 
         
         
 

Kuvakaappaus Tasa-arvon historia -videosta/YLE. Alkuperäinen kuva:Signe Brander.

 

YLE, Tampere-talo, valtioneuvoston kanslia, WOW Finland: Tasa-arvon historia

Tasa-arvon historia -video kertoo suomalaisesta unelmasta: lujasta uskosta siihen, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa ihonväristä, sukupuolesta tai varakkuudesta riippumatta. Se kertoo myös monien naisten rohkeudesta, sitkeydestä mutta myös uskosta demokratiaan ja kyvystä saavuttaa tavoitteita diplomatian keinoin ja käytännön tasolla. Haluamme oman historiamme avulla kannustaa siihen, että tasa-arvo yhteiskuntamme yhtenä menestystekijänä säilyy ja kehittyy tulevaisuudessakin. Ja että osaisimme olla ylpeitä siitä. Videon on käsikirjoittanut ja ohjannut Maarit Tastula.

Video löytyy Yle Areenasta suomeksi täältä.

Englanninkielinen The History of Equality -video löytyy täältä.

 
         
   
 

 

100 TASA-ARVOTEKOA - UUDENMAAN LIITON ALUE

100 tasa-arvotekoa -hanke haastaa kaikki Uudenmaan 26 kuntaa mukaan toteuttamaan uusia ja konkreettisia tasa-arvotekoja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Uudenmaan liiton avustamana hanke kutsuu Uudenmaan kuntia mukaan toteuttamaan tasa-arvotekoja hyvinvoivan ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta.  

Hanke haastaa kaikki kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan tasa-arvotekoihin kuntavaaleissa ja haastamaan kotikuntansa toteuttamaan tasa-arvotekoja!

  

 

 
         
         
     

UUSIA NÄKÖKULMIA KUNTIEN KILPAILUKYKYYN

Osana Uusimaa-viikon Kilpailukykypäivää 12.5. järjestetään kunnille suunnattu tilaisuus UUSIA NÄKÖKULMIA KUNTIEN KILPAILUKYKYYN - 100 tasa-arvotekoa ja Työelämä 2020 Uudenmaan alueverkoston seminaari Uudenmaan kunnille. Tervetuloa kuulemaan, miten kuntien kilpailukykyä voi parantaa tasa-arvon ja työelämän hyvinvoinnin keinon! 

 
         
         
 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsenet esittäytyvät  

Tammikuun uutiskirjeessä esittelimme Naisjärjestöjen Keskusliiton uudet hallituksen jäsenet, Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunion ja Suomen Kätilöliitto ry:n puheenjohtaja Millariikka Rytkösen.

Tässä uutiskirjeessä voit tutustua Suomen Naisyhdistystä edustavaan Anna-Mari Kivimäkeen. Kivimäki on ollut Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen vuodesta 2016.

 

 

 
         
         
   

Naisjärjestöjen Keskusliitto on syrjinnästä vapaa alue – onko sinun järjestösi jo mukana?

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimistolle ilmestyi tällä viikolla syrjimättömyyden periaatteesta muistuttava kyltti. Olemme mukana oikeusministeriön, Ihmisoikeusliiton, Nuorisoyhteistyö Allianssin, Setan, Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimun ja Vammaisfoorumin Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa, jonka ehtojen mukaisesti sitoudumme kaikkien yhdenvertaiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lisäksi sitoudumme ottamaan vakavasti kaikki syrjintäilmoitukset ja -epäilykset.

Haastamme kampanjaan mukaan kaikki jäsenjärjestömme ja muut yhteistyötahomme!

Lisätietoja ja liittymisohjeet täältä.

 
         
         
 

 

JÄSENJÄRJESTÖISSÄ TAPAHTUU

NNKY etsii tunnustuspalkintoehdokkaita

Vielä ennättää tehdä ehdotuksia NNKY:n tunnustuspalkinnon saajaksi! Vuoden 2017 NNKY:n tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se luovutetaan teemalla kulttuuri ja taide hyvän elämän voimaannuttajana.

Merkittävän rahapalkinnon taustalla on vuonna 2002 perustettu Riutulan rahasto, jonka vuosituotolla Suomen NNKY-liitto palkitsee NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaisia ja naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistäviä toimintoja. Tunnustuspalkinto luovutetaan 24.4.2017 Maailman NNKY-päivän tilaisuudessa Helsingissä.

Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut esitykset tunnustuspalkinnon saajista perjantaihin 31.3.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen: Suomen NNKY-liitto ry, Tunnustuspalkinto 2017, Pohjoinen Rautatiekatu 23 B, 00100 Helsinki.

 
         
         
 

 

Raija Lahtisesta Naistoimittajien uusi puheenjohtaja

Raija Lahtinen valittiin yksimielisesti Naistoimittajat ry:n vuosikokouksessa 21.2.2017 yhdistyksen puheenjohtajaksi. Lahtinen on yhdistyksen pitkäaikainen jäsen, ja hän on toiminut aiemmin myös yhdistyksen hallituksessa ja varapuheenjohtajana. 

Vuoden kellokas 2016 Salla Vuorikoski

Naistoimittajat ry on jälleen valinnut Vuoden Kellokkaan. Kellokas 2016 -huomiopalkinto ojennetaan tänä vuonna toimittaja Salla Vuorikoskelle.

"Salla Vuorikoski on peloton tutkiva journalisti, eikä hän toimi ego edellä vaan tähtäimessään totuus yhteiskunnasta", sanoo puheenjohtaja Hannele Huhtala.

 
         
         
 

Fotograf:Charlotte Estman

 

Kvinnoförbundet återvalde Anna Jungner-Nordgren till ordförande

"Finland ska vara en del av ett jämställt och starkt Norden som sätter exempel för övriga Europa och som är av yttersta vikt i motverkandet av de antifeministiska och rentav kvinnofientliga vindarna som sveper över världen", säger Anna Jungner-Nordgren.

 
         
         
         
 

 

 

Naisten Linjan päivystykset

Numerossa 0800 02400 väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville naisille. Soittaminen on maksutonta, luottamuksellista ja anonyymia. Soittaa voi, vaikka vasta epäilee, että kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Soittaa voi, jos on huolissaan muista.

Kaikille naisille tarkoitetut soittoajat ovat: ma-pe klo:16 – 20, la-su klo:12 – 16. Vastaamassa ovat Naisten Linjan koulutetut vapaaehtoiset.

Moninaisuuspäivystys erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluville naisille sekä ammattiauttajille ke 9-13 ja joka kuukauden ensimmäinen la 8-11. Vastaamassa ammattilainen.

Kaikki väkivaltaa kokeneet tai siitä huolissaan olevat naiset voivat ottaa meihin yhteyttä myös netin kautta ja jättää kysymyksen https://www.naistenlinja.fi/palvelut/kysymys-vastaus/. Olemme avanneet chatin, joka palvelee torstaisin klo:17-19. 

 
         
   

Voimavarakeskus Monikan auttavan puhelimen numero vaihtuu 

MAKSUTON NUMERO 0800 05058 PALVELEE 22.3.2017 LÄHTIEN

Voimavarakeskus Monikan valtakunnallisen auttavan puhelimen numero (09 692 2304) muuttuu. Uusi, soittajalle maksuton puhelinnumero 0800 05058 avataan keskiviikkona 22.3.2017. Auttava puhelin palvelee ma-pe kello 9-16.

Auttava puhelin on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille. Puhelimeen vastaavat Voimavarakeskuksen kriisityöntekijät.

 
         
         
 

 

Haasta perinteiset normit Kalevala Korun koruilla!

Naistenpäivänä 8.3.2017 Kalevala Koru toi myyntiin korumuotoilija Kirsti Doukasin ja kuvanveistäjä, kuvataiteilija Kim Simonssonin yhteistyönä toteuttamat Sylkevä tyttö- ja Lätäkkötyttö-korut. Korut ovat rohkaisu suomalaiselle naiselle toteuttaa itseään omin ehdoin.

Tuotteet ovat myynnissä valtuutetuilla Kalevala Koru -jälleenmyyjillä, Kalevala Korun omissa myymälöissä Helsingissä ja www.kalevalakoru.fi 8.3. alkaen.

 
         
         
 

 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö joukkuevoimistelun MM-kilpailujen suojelijaksi

Helsingissä 26.–28.5. järjestettävä joukkuevoimistelun MM-kilpailu on saanut suojelijakseen tasavallan presidentti Sauli Niinistön. Maailman voimisteluhuiput kokoava kilpailu järjestetään nyt 18. kerran.

Urheilun ystävänä tunnettu Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on joukkuevoimistelun MM-kilpailujen virallinen suojelija. Kansainvälinen kilpailu on osa Suomi 100 -juhlavuoden urheilutapahtumia. Helsingin jäähallissa 26.-28.5.2017 järjestettäviin joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin saapuu lajin huiput ympäri maailman.

 
         
         
 

 

 

LISÄKSI

Naisasialiitto Unionin juristipäivystys naisille

Naisasialiitto Unioni tarjoaa keskiviikkoiltaisin maksutonta juristineuvontaa naisille osoitteessa Maikki Friberg -koti Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki. Juristipäivystys opastaa naisia lakipulmissa keskiviikkoisin klo 17.00-19.00, jolloin asiakkaat voivat tulla käymään Bulevardille. Lisäksi juristeille voi soittaa klo 18.00-19.00 välisenä aikana, p. 09 643 158. Puheluihin voidaan vastata vain silloin kun kasvokkain tapahtuvassa neuvonnassa ei ole ruuhkaa.

 
         
         
 

 

Naisten Linja etsii kumppania jakamaan toimitilan

190 m² toimistosta vuokrattavana kaksi huonetta 25 m² + 21 m² 

Vapaana kaksi toimistohuonetta (n. 6 työpistepaikkaa) aivan Helsingin keskustassa. Vuokraan sisältyy yhteisten tilojen käyttöoikeus. Toimitilaan on esteetön kulku. 

 

 
         
         
   

Nollalinja naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Joulukuussa avattu Nollalinja 080 005 005 -puhelinpalvelu on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat kokeneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivaltaa läheisessä ihmissuhteessaan tai niiden uhkaa.

 
         
         
   

Parlamentaarinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – malleja maailmalta

Torstaina 20.4. klo 17.15 Kuparisali, Töölönkatu 4

Eduskunnan Feministiryhmä järjestää yhteistyössä Akatemiatutkija Johanna Kantolan kanssa parlamentaarista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevän seminaarin. Tilaisuuden avaa Eduskunnan puhemies Maria Lohela. Seminaarissa kuullaan kolme kansainvälistä asiantuntijapuheenvuoroa parlamentaarisesta tasa-arvotyöstä maailmalla. Seminaarin lopuksi kansanedustajista ja asiantuntijoista koostuva paneeli pohtii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteita ja edistämistä eduskunnassa.

 
         
         
     

Riittääkö pelkkä päättäväisyys naisjohtajalle?

How Nice –seminaari opetus- ja kasvatusalan naisjohtajille 20.-21.4.2017

Pohjalaiset rehtorit ry järjestää Seinäjoella opetus- ja kasvatusalan naisjohtamisen päivät.

Lisätiedot: kaisa.isotalo (a) seinajoki.fi

 

 

 

 
         
         
     

Siniset piilarit ja blondi peruukki

AiKa-teatterin kevään näytelmä tuo lavalle Minna Canthin sekä muita naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta taistelleita historian suurnaisia. Minnan lisäksi Miina Sillanpää, Helvi Sipilä, Tekla Hultin, Sylvi Saimo, Kari Mattila ja Helmi Tengén saapuvat onnittelemaan syntymäpäiviään viettävää Suomi-neitoa. Lahjaksi päivänsankari saa ajattomia ja ajankohtaisia tarinoita, jotka varustavat satavuotiasta Suomea seuraavalle vuosisadalle. Näytelmä on vuoropuhelua menneisyyden ja nykyisyyden välillä: kun suurnaiset kohtaavat tämän päivän Suomi-neidon, nykyisyyttä katsotaan historiallisten hahmojen silmin – ja päinvastoin.

Johanna Torasvirran ohjaamassa episodinäytelmässä liikutaan menneestä nykyiseen ja absurdista todelliseen. Esitys on syntynyt Naisten Ääni -hankkeen innoittamana, joka on osa Suomi 100 juhlavuotta.

 
         
         
   

EIGE: Gender equality boosts economic growth

If the EU stepped up its efforts to improve gender equality, more jobs would be created, GDP per capita would increase and society would be able to adjust better to the challenges related to the ageing population. These are the main results of a new study by the European Institute for Gender Equality (EIGE), launched on the occasion of international women’s day on 8 March 2017.

 
         
         
   

Women Deliver: Fulfilling Girls and Women's Sexual Health and Rights

Sexual health and rights. It’s a concept that is often tossed around, but what does it mean? It means having the ability to decide on ones sexual health and to be able to live a life free from fear, harm, or discrimination. It means being able to express your sexuality and sexual identity with dignity. It means honoring privacy and sexual health. It means enjoying a safe, satisfying sex life and sexual expression free of prejudice. Simply put, it is enjoyment of personal autonomy and bodily integrity.

 
         
         
 

 

Ajankohtaista

THL:n tasa-arvotiedon keskuksen kuntavaalisivusto

Naisjärjestöjen sote-klinikka 3.5.2017 Helsingissä

100 tasa-arvotekoa Uusimaa-viikon kilpailukyky-päivässä 12.5. Helsingissä

100 tasa-arvotekoa - Seuraavat 100 vuotta. Suomi Areena, Pori 14.7.2017. Lisätietoja tapahtumasta saatavilla myöhemmin.

 
         
         
 

  

 

Uutiskirjeen ilmestysmisaikataulu keväällä 2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy huhtikuussa 2017.

Jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit, lähettäkää meille uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia huhtikuun uutiskirjeeseen 17.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi.

Kevään 2017 aikataulu:

Julkaisupäivä/Aineistot

3. 28.4./17.4.

4. 1.6./22.5.

 
         
               

Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • toimisto@naisjarjestot.fi
www.naisjarjestot.fiwww.tasaarvo100.fi
#naisjärjestöt #tasaarvo100

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Y-tunnus: 0221053-8
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201