../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 
 
 

Naiset ratkaisevat vaalit

Naisjärjestöjen syksy on pyörähtänyt toden teolla käyntiin. Olemme puolustaneet tiukasti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, tehneet tasa-arvotekoja, vaikuttaneet naisjärjestöjen rahoituksen puolesta, keskustelleet päättäjien kanssa, lausuneet naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä, vähemmistönaisten mahdollisuuksien parantamisesta, alaikäisten avioliittojen kieltämisestä ja pakkoavioliittojen mitätöinnistä.

Naisjärjestöjen katse kohdistuu jo tulevaan vaalivuoteen, erityisesti eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin. Odotamme puolueilta aktiivista roolia moninaisten naisten rekrytoinnissa ehdokkaiksi. On välttämätöntä, että sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolitietoisen budjetoinnin tavoitteet saavat tulevassa hallitusohjelmassa painavan roolin. Samoin hallituksen tasa-arvo-ohjelman on oltava kunnianhimoinen ja se on valmisteltava viipymättä. Naisjärjestöjen Keskusliitto valmistelee yhdessä 59 jäsenjärjestönsä kanssa naisten oikeuksien hallitusohjelmatavoitteen ja vaikuttaa kaikella painoarvollaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Sukupuolten tasa-arvo on lisäksi huomioitava Suomen puheenjohtajuuskausina Euroopan neuvostossa marraskuusta 2018 toukokuulle 2019 ja Euroopan unionissa vuoden 2019 toisella puoliskolla. On eurooppalaisittain suuri pettymys, jos Suomi ei puheenjohtajakausillaan tee aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi. On myös muistettava, että vuodesta 1994 Suomella ei ole kertaakaan ollut naista komissaarina.

Tapasimme elokuun lopussa Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen aktiivista kumppani- ja toimijajoukkoa. Mukana oli naisjärjestöjä sekä laaja joukko kulttuurin, musiikin, urheilun, median, kuntien ja valtionhallinnon edustajia. Oli vaikuttavaa kuulla, kuinka paljon 100 tasa-arvotekoa -hankkeen jälkeen tasa-arvoteoissa on menty eteenpäin. Jatkotyön tavoitteena onkin juuri syventää, monistaa ja pohtia sitä miten naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Tällä viikolla julkistettiin kaikkien Suomen kirkkojen yhteisen ihmisoikeuskampanjan, Ekumeenisen Vastuuviikon, Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kutsu kaikille suomalaisille seurakunnille tulla mukaan tekemään tasa-arvotekoja. Haasteessa mukana oli presidentti Tarja Halonen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja.

Muistattehan laittaa kalentereihin Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen 19. marraskuuta Aalto-yliopistolla Otaniemessä. Tämän vuoden kokouksessa jäsenjärjestöjen ääni kuuluu mm. keskusliiton puheenjohtajan ja neljän hallituksen jäsenen valinnassa sekä naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteiden linjaamisessa. Aikaa puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaiden asettamiseen on 8.10. saakka. Vuosikokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa Naiset valtaavat Otaniemen! on asiaa koulutuksen segregaatiosta.

Lämpimästi tervetuloa Naisjärjestöjen Keskusliiton 59. jäsenjärjestölle Sisters in Charge International ry:lle!

Terhi Heinilä
Pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus ja toimisto tapasivat ministeri Elisabeth Rehnin syksyn ensimmäisen kokouksen yhteydessä.


 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2019

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestetään 19.11.2018 Harald-Herlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa. Vuosikokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Hallitus- ja puheenjohtajavaalin materiaalit on lähetetty jäsenjärjestöille sähköisesti, ja ne löytyvät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton verkkosivuilta. Ehdokasasettelu vaaleihin on auki jäsenjärjestöille 8.10. klo 16 saakka. Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus "Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina", jossa on puhumassa mm. Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Keskusliiton vuosikokous toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Ilmoittaudu mukaan: https://goo.gl/forms/X4IKXSGdRttRQ6LS2 
 
 

Tasa-arvo edellä - Kohti Suomen EU-puheenjohtajakautta -keskustelutilaisuus 1.10.Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Suomen EU-puheenjohtajakauden hyödyntämisestä tasa-arvon edistämistyössä. Mukana puhumassa mm. eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen. Tapahtumassa on kahvitarjoilu. Tarkempi ohjelma Facebook-tapahtumassa. Ilmoittaudu mukaan ja varmista paikkasi: https://link.webropolsurveys.com/S/EE1D77B7372A8463
 
 
 
 
 

TASA-arvoteoilla vaikuttavuuttaEkumeeninen Vastuuviikko haastaa seurakunnat tasa-arvotekoihin!


Kaikkien Suomen kirkkojen yhteinen ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen Vastuuviikko, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tekemällä konkreettisia tasa-arvotekoja ja osallistumaan siten Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen. Ekumeenisen Vastuuviikon 2018 teemana on naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön. ”Suomessa on yli tuhat seurakuntaa ja seurakunnat ovat merkittävä työnantaja. Kuitenkin Suomen suurimman kirkon johtoporras on hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes ja piispana on ollut vain yksi nainen. Norjassa ja Tanskassa piispojen paikat jakautuvat tasan naisten ja miesten välillä, Ruotsin piispoista naisia on 36 %. Islannin ainoa piispa on nainen”, toteaa Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja.


Presidentti Halonen: Naisten työtä voi ja kannattaa edistää myös seurakunnissa”

Seurakunnat voivat esimerkiksi kannustaa naisia puhumaan, opettamaan ja esiintymään seurakunnassa ja valita naisia edustajikseen erilaisiin toimielimiin, järjestöihin ja seminaareihin. Mentoroikaa ja tarjotkaa tukea naisille, jotta he etenisivät työyhteisöissä ja luottamustehtävissä. Selvittäkää naisten ja miesten osallistumista eri toiminnan muotoihin ja laatikaa suunnitelma siitä, miten eri sukupuolia saataisiin tasapuolisesti mukaan. Tehkää anonyymi kysely tasa-arvon toteutumisesta toiminnassanne. Järjestäkää keskustelutilaisuus tai koulutus tasa-arvosta. Tukekaa toiminnassanne olevia maahanmuuttajataustaisia naisia itsenäisessä elämässä ja työllistymisessä. Keinoja on paljon", kirjoittaa presidentti Halonen osana vastuuviikon haastetta.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/save-the-date-3.jpg  


Tasa-arvo maaliin - seminaari urheilun tasa-arvosta ke 24.10.2018


Jäsenjärjestömme Monaliiku (Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry) järjestää yhteistyössä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen ja Jalkapallon Pelaaja-yhdistyksen kanssa keskustelu-tilaisuuden urheilusta ja tasa-arvosta keskiviikkona 24.10. klo 9 alkaen Helsingissä. Ilmoittautuminen avataan pian!
 
 
 

OKM kerää urheilun ja liikunnan tasa-arvotekoja!Viime vuoden tapaan opetus- ja kulttuuriministeriö haastaa kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimivia organisaatioita edistämään sukupuolten tasa-arvoa!
Teko voi kohdistua liikunnan eri osa-alueisiin, kuten johtamiseen, työ- ja urheilijauriin, valmentamiseen, tuomaritoimintaan, vapaaehtoistyöhön, koulutukseen, mentorointiin tai tapahtumiin. Erityisen ansiokas teko käynnistää pidempijänteisen prosessin tasa-arvon edistämiseksi.

Parhaat teot palkitaan vuoden 2018 lopussa Piikkarit-palkinnoilla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2018 mennessä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu on jo ilmoittanut toteuttavansa vuonna 2018 arvioinnin, jossa selvitetään liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Lue lisää täällä!

 
 
 

100 tasa-arvotekoa Kroatiassa palkitsi parhaana tekona sukupuolinormit haastavan kampanjan


100 tasa-arvotekoa -hankkeen innoittamana Kroatiassa toteutettiin oma vastaava kampanja, josta vastasi Suomen Zagrebin-suurlähetystö yhteistyössä Kroatian valtion tasa-arvotoimiston ja parlamentin tasa-arvoasian toimikunnan kanssa. 100 Acts for Gender Equality in Croatia -hankkeen suojelijana toimi Kroatian presidentti Kolinda Grabar-Kitarovic.

Kampanjan parhaana palkittiin zagrebilaisen Status M -nuorisojärjestön projekti "Miehet ja pojat yhteistyössä tasa-arvon edistämiseksi ja ekstremismin ehkäisemiseksi Balkanilla". Ohjelman puitteissa järjestö pyrkii edistämään rauhaa ja tasa-arvoa korostavaa maskuliinisuutta Kroatiassa, Serbiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Albaniassa ja Kosovossa. Keskittymällä erityisesti poikien koulutukseen järjestö toivoo vaikuttavansa vallitseviin sukupuolinormeihin.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/musa3.jpg  

Musiikkialan tasa-arvoteko: yli sata toimijaa on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen


Suomalainen musiikkiala on Music Finlandin koordinoimana koonnut omat tasa-arvoteesinsä. Jo yli sata yritystä, yhdistystä, oppilaitosta, festivaalia ja muuta alan toimijaa on allekirjoittanut teesit ja sitoutunut siten aktiivisesti edistämään tasa-arvoa viestinnässään, rekrytoinnissaan, palkkauksessaan, hallinnossaan ja johdossaan. 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tate.jpg
Uusimmat tasa-arvotekoja koskevat uutiset löytyvät www.tasaarvoteot.fi
 

Tasa-arvotekojen syksy

Syksyä käynnisteltiin Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen kumppanien, tekojen tekijöiden ja Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen kesken vaihtamalla kuulumisia ja ideoita aamiaisen parissa. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille inspiroivasta keskustelusta! 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/huutaja17639317241353529963.png  

Alaikäisten avioliitot ja pakkoavioliitot kiellettävä

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii kannanotossaan alaikäisten avioliittojen kieltämistä Suomessa. Lisäksi Keskusliitto katsoo, että pakkoavioliitot tulee kriminalisoida ja jo solmittujen pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistaa.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/USERscaled1123362397.png  

Naisjärjestöt: Turvallinen abortti on ihmisoikeus - Naisilla on oltava oikeus päättää omasta kehostaan

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa 13.8. antamassaan kannanotossa, että oikeus omaan kehoon ja turvalliseen aborttiin ovat rikkomattomia ihmisoikeuksia. Keskusliitto edellyttää valtionjohdolta yhtenäistä ja tinkimätöntä linjaa, vahvaa vaikuttamistyötä ja riittäviä resursseja sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Suomen on turvattava naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja –oikeudet Suomessa ja vaikutettava niiden toteutumiseksi kansainvälisesti.

 
 
 

Naisten oikeudet urheilussa on turvattava

Tytöillä ja naisilla on oltava oikeus määrätä omasta kehostaan. Tämä koskee myös urheilua. Naisten on voitava liikkua ja urheilla turvallisesti ja vailla pelkoa. Urheilussa tarvitaan väkivallasta ja häirinnästä vapaita tiloja ja käytäntöjä sekä nollatoleranssia kaikkea väkivaltaa kohtaan. Presidentti Tarja Halosen ja pääsihteeri Terhi Heinilän Helsingin Sanomissa julkaistu Vieraskynä-kirjoitus kansainvälisen naisten liikuntaverkosto IWG:n seitsemännen maailmankonferenssin teemoista on luettavissa täältä.

Lue myös presidentti Halosen konferenssipuhe.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/miina.jpg
Naisjärjestöjen Keskusliitto liputtaa 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Vaikutetaan yhdessä siihen, että päivästä tulee virallinen liputuspäivä! #liputan #miinasillanpää #liputanmiinalle
 

Nosta lippu salkoon 1.10. Miina Sillanpään kunniaksi!


Suomen 1. naisministeri Miina Sillanpää oli aikansa merkittävä kansalaisvaikuttaja, koulutuksen, sivistyksen ja tasa-arvon puolestapuhuja. Hän otti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen mm. perustamalla ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen ja ajamalla kouluruokailun järjestämistä. Elämäntyönsä ja saavutuksiensa ansiosta Miina soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi ja ansaitsee vakiintuneen liputuspäivän. Katso tästä video.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/etyj.jpg  

ETYJ-tapaaminen Wienissä


Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui ETYJ:n inhimillisen ulottuvuuden ylimääräiseen täytäntöönpano-kokoukseen (Supplementary Human Dimension Meeting, SHDM) otsikolla Countering Violence against Women – Everyone’s Responsibility. Wienissä 2.-3.7.2018 pidetyn kokouksen järjestivät ETYJ-puheenjohtajamaa Italia, Etyjin Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto sekä Etyjin pääsihteerin toimiston tasa-arvoyksikkö. Keskusteluja käytiin mm. Istanbulin sopimuksesta, väkivallasta konflikteissa, ihmiskaupasta, prostituutiosta ja naisten moninaisuudesta. ETYJ:n erityis-painopiste on romani- ja sikhinaisissa. Kansainvälistä yhteistyö ja tietojenvaihto on tärkeää myös tasa-arvopolitiikan kansalliseksi kehittämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää ulkoministeriötä tuesta osallistumiseen.

 
 
 

Naisjärjestöt mukana SuomiAreenassa

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli heinäkuun puolivälissä mukana Porin SuomiAreenassa, jossa jäsenjärjestömme ja muut naisjärjestöt järjestivät useita tasa-arvoaiheisia keskusteluita. Puheenjohtajamme Eva Biaudet osallistui lukuisiin keskusteluihin. #Metoo, naisiin kohdistuva väkivalta, yhteiskunnan jakautuminen sukupuolen mukaan ja esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus olivat keskusteluissa toistuvia teemoja.


Kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöjen edustajat ilmoittivat SuomiAreenan tasa-arvopaneelissa kannattavansa suostumuksen puutetta raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi! Seuraavalta hallitukselta on siis syytä odottaa rikoslainmuutosta. Naisjärjestöjen Keskusliitto tukee Suostumus2018-aloitetta.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/suomiareena2.jpg
Eva Biaudet puhui Lakimiesliiton #lainrajat-keskustelussa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmiskaupasta.
 ../client/njkl/userfiles/original/suomiareena3.jpg
STM:n, TANEn, Tasa-arvovaltuutetun, Exit ry:n ja Naisasialiitto Unionin tilaisuudessa pohdittiin #metoo:n jälkeistä aikaa
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/soroptimistit-ja-zontat.jpg
Yleisöä kuuntelemassa Soroptimistien ja Zonta International Suomen yhteistä Näkymätön tuska näkyväksi – lähisuhdeväkivallalle loppu -tilaisuutta.
 ../client/njkl/userfiles/original/suomiareena5.jpg
Marttaliitolla oli SuomiAreenassa monia aktiviteetteja.
 
 
 

Naisjärjestöt kuuluivat ja kimalsivat Helsinki Pride -kulkueessa


Naisjärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen osallistui kesäkuussa Helsinki Pride -kulkueeseen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta pidetty mielenilmauskulkue keräsi paikalle kymmeniä naisjärjestöjen jäseniä - ja Helsingin keskustaan yhteensä ennätykselliset 100 000 marssijaa! Innokkaimmat marssijat kokoontuivat koristautumaan kulkuetta varten naisjärjestöjen glitter-etkoille. "Prideen osallistuminen on nyt tärkeämpää kuin ehkä koskaan. Meillä kaikilla on rooli, puhutaan ja edistetään ihmisoikeuksista arjessamme", muistutti tilaisuudessa keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/img-20180630-1148211785813279.jpg ../client/njkl/userfiles/original/img-20180630-115517.jpg 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/img-51101166358316.jpg ../client/njkl/userfiles/original/1ef50cfc-7a98-4e88-9f5e-93c65f53c1b81647518890.jpg 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/harskar.jpg  

JÄSENJÄRJESTÖJEN KUULUMISET

Utbildning i härskartekniker i Åbo!


Har du någon gång känt dig obekväm, ignorerad, avbruten eller undanhållen information då du deltagit i ett politiskt möte? Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med Svenska Bildningsförbundet arrangerar en interaktiv workshop i härksartekniker och deras motstrategier på onsdag 26 september 2018 kl. 18-21 i Kåren, (Argentinasalen, Tavastgatan 22, Åbo)

Anmäl dig via Lyyti senast 20.9! 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/sic-logo-official-300dpi1548341422.png  

Naisjärjestöjen Keskusliitolla uusi jäsenjärjestö: Sisters in Charge International

Sister in Charge International ry on vuonna 2014 perustettu naisjärjestö, jonka tavoitteena on tukea koulutettuja naisia, jotka voivat omalla tahollaan taas tukea alueensa muita naisia. Naisjärjestöjen Keskusliitto toivottaa uuden jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi monipuoliseen naisjärjestöjen joukkoonsa!

Sisters in Charge International ry. toivottaa kaikki Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteisön jäsenet tervetulleeksi tutustumis- ja kulttuurimatkalle Iraniin 15.11-21.11. 2018.

Lisätietoja matkan ohjelmasisällöstä ja ilmoittautumisohjeet löydät täällä:

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naistenkartano204767663.png  

Tutustu Naistenkartanon syksyyn

Naistenkartanon uusi toimintakausi on käynnistynyt ja syksyn 2018 luento-ohjelma on julkaistu!

 
 
 
 
 

MUITA TASA-ARVOUUTISIA

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/backlash.png  

EU-tutkimus: Tasa-arvon takapakki Euroopassa

Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan pyynnöstä teetetty tuore tutkimus tarkastelee tasa-arvon ja naisten oikeuksien takapakkia Itävallassa, Unkarissa, Italiassa, Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Useiden vuosien ajan käynnissä ollut takapakki on heikentänyt tasa-arvoa naisten ja tyttöjen oikeuksia esimerkiksi koulutuksen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisiin kohdistuvan väkivallan alueilla. Samalla naisjärjestöjen toimintatilan nähdään kaventuneen.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tane-logo-suomeksi.jpg  

TANEn hallitusohjelma-tavoitteet 2019-2023

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on julkistanut hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2019-2023. TANE edellyttää tulevalta hallitukselta tasa-arvoselontekoa ja tasa-arvo-ohjelmaa sekä sitoutumista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitus-ohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa.

Suomeksi

På svenska
 
 
 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016-2019 väliraportti on julkaistu

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteita ja toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi koottiin hallituksen tasa-arvo-ohjelmaksi jonka hallitus hyväksyi valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.5.2016. Ohjelma on väline tasa-arvopolitiikan koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Väliraportissa on arvioitu, miten hallituksen tasa-arvo-ohjelman on toteutunut syksyyn 2017 mennessä kun jäljellä on reilu vuosi hallituskautta.

Lue väliraportti täältä.

 
 
 

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantaminen on Suomen kehityspolitiikan ykkösprioriteetti

Ulkoministeriön teettämä tuore asiantuntija-arvio osoittaa, että Suomen panostus sukupuolten tasa-arvoon kehitysyhteistyössä on kannattanut: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja tasa-arvoon keskittyvät ohjelmat ovat on saaneet aikaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä tuloksia. Selkeät poliittiset linjaukset eivät kuitenkaan näy riittävästi käytännössä. Arvioraportti sisältääkin runsaasti suosituksia nykytilanteen kohentamiseksi: tasa-arvosta tulee mm. laatia toimintasuunnitelma ja henkilöstön riittävä osaaminen on varmistettava. Työssä on huomioitava intersektionaalinen ja holisitinen ote sekä kansalaisjärjestöjen osaaminen. Naisjärjestöt kiittävät arviosta ja kannustavat sen suositusten täysimittaiseen täytäntöönpanoon!


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/weall-tunnus-kolmikielinen1025250394.png  

WeAll-hankkeessa tapahtuu: Ratkaisuriihi ulkomaalaistaustaisten korkeasti koulutettujen naisten työllistymisestä

WeAll-hanke järjestää 1.10. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa kaikille avoimen ratkaisuriihen, jossa etsitään keinoja parantaa ulkomaalais-taustaisten korkeasti koulutettujen naisten työllisyyttä. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä NJKL:n jäsenjärjestö Monika-Naiset Liiton sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja sekä runsaasti aikaa ryhmäkeskusteluille. Tilaisuudessa tapaavat yhteiskehittämisen hengessä työnhakijat, työnantajat, viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat sekä tutkijat. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/itsenaisia-naisia.jpg  

Itsenäisiä naisia - 70 suomalaista esikuvaa

Tänä syksynä saamme nauttia Iltasatuja kapinallisille tytöille-menestyskirjan kotimaisista seuraajista. Yksi uutuuksista on Itsenäisiä naisia -teos, joka kokoaa värikkäisiin kansiin kiinnostavia tarinoita suomalaisista edelläkävijänaisista. Kirjan tekijä Elina Tuomi lähettää omat terveisensä:
"Kuvitin ja kirjoitin feministisen tietokirjan suomalaisista vaikuttajanaisista, koska en löytänyt vastaavaa kirjastoista tai kirjakaupoista. Kirja esittelee 70 esikuvaa, jotka ovat rikkoneet lasikattoja, haastaneet perinteisiä sukupuolirooleja ja vaatineet sinnikkäästi tasa-arvoa. Kirja sopii kaikille tiedonjanoisille ja toivon sen tavoittavan tulevaisuuden tasa-arvoaktiivit!" Teos on saatavilla kirjastoista ja kirjakaupoista.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/suostumus.jpg  

Suostumus2018-kansalaisaloite kerännyt yli puolet vaadituista kannatusilmoituksista

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana tukemassa Suostumus2018-kansalaisaloitekampanjaa, joka vaatii seksuaalirikoksia koskevan rikoslain muuttamista ja suostumuksen puutteen lisäämistä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi. Aloitetta on tukenut jo lähes 30 000 allekirjoittajaa, mutta vielä ehdit antaa tukesi oikeusjärjestelmän korjaamiselle vastaamaan tämän päivän käsitystä seksuaalisesta itsemäärämisoikeudesta. Tunnistaudu ja allekirjoita kansalaisaloite täällä.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/talousarvio2.jpg  

Tasa-arvoa talousarvioon -raportti julkaistiin

Valtioneuvoston kanslia julkaisi Tasa-arvoa talousarvioon -hankkeen selvityksen Sipilän hallituksen politiikan sukupuolivaikutuksista sekä menetelmistä ja ratkaisuehdotuksista sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiseksi. Naisjärjestöjen keskusliiton toimiston väki osallistui yhdessä useiden jäsenjärjestöjen edustajien kanssa raportin julkistamistilaisuuteen 4. syyskuuta. Lue koko raportti täältä.
 
 
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/41099230-335035123900491-689298489586221056-n.jpg  

Annin terveiset


Tulin Naisjärjestöjen Keskusliittoon ensimmäisen kerran syksyllä 2015, kun haastattelin pääsihteeri Terhi Heinilää sukupuolentutkimuksen kurssitehtävää varten. Se oli kiinnostusta ensi silmäyksellä, ja siitä lähtien olen päässyt kehittämään osaamistani keskusliitossa useassa roolissa jo lähes kolmen vuoden ajan. Tänä syksynä minua kutsuu uusi työ vanhalla tutulla alalla sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisen parissa. Yhteistyö NJKL:n kanssa ei siis tule katkeamaan! Tapaamisiin tasa-arvotilaisuuksissa syksyn aikana,

Anni Hyvärinen

korkeakouluharjoittelija 2016, projektikoordinaattori 2017 &
järjestösihteerin sijainen 2017-2018
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteystiedot

Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila[at]naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestösihteeri
anniina.vainio[at]naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018-2019 -hanke
Liisa Ketolainen, projektipäällikkö, opintovapaalla 1.10.2018-28.2.2019
liisa.ketolainen[at]naisjarjestot.fi, puh. 044 237 8069

Anni Granat, projektipäällikkö ajalla 1.10.2018-28.2.2019
anni.granat[at]naisjarjestot.fi, puh. 044 237 8069

Anna Lemström, korkeakouluharjoittelija
toimisto[at]naisjarjestot.fi, puh. 046 922 2201

 
 
 

Syksyn uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy lokakuussa. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen syyskuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje klikkaamalla tästä!
 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


#tasaarvoteot

Uutiskirjeen postituslistan tietosuojaseloste
  ../client/njkl/userfiles/original/njkl-profiili.jpg 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »