../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png
 
 
 
 

Naiset valtaavat otaniemen

Näinä päivinä on naisten palkka meillä tältä vuodelta maksettu. Samapalkkaisuus on ollut esillä yli 100 vuoden ajan, nyt erityisen ajankohtaisesti mm. sosiaali- ja terveysministeriön järjestämän samapalkkaisuuskuulemisen vuoksi. Islannissa vuoden alusta on ollut voimassa uusi samapalkkalaki, jonka mallin mukaan Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää Suomessakin kuljettavan. Samoin esitämme, että samapalkkaisuusohjelmaan on nykyisestä poiketen lisättävä selkeä prosentuaalinen tavoite ja konkreettisia toimenpiteitä palkkaeron kaventamiseksi. Myös palkka-avoimuutta on lisättävä palkkasyrjinnän estämiseksi. Tätä vaatii myös tasa-arvovaltuutettu, joka pitää palkkatietojen laajempaa julkisuutta mahdollisuutena kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja. Työmarkkinoiden jakautuminen sukupuolen mukaan on suuri syy palkkaeroille. Tähän teemaan tartumme myös Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokousta edeltävässä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämässämme avoimessa keskustelutilaisuudessa "Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina" 19.11.2018. Muistathan, että kokouksessa järjestetään myös puheenjohtajan ja neljän hallituksen jäsenen vaali! Ehdokkaat on esitelty tässä uutiskirjeessä. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan.

#metoo, seksuaalinen häirintä ja väkivalta, on esillä nyt kaikkialla, laajemmin kuin koskaan. Olemme keskustelleet viime päivinä seksuaalisesta häirinnästä sairaaloissa ja terveydenhuollossa, ulkoministeriössä, eduskunnassa, puolustusvoimissa, elokuva- ja teatterialalla, urheilussa, baletti- ja tanssimaailmassa, kirkossa. Olemme uskaltautuneet puhumaan tapahtuneesta ja oppineet tunnistamaan häirinnän tunnusmerkkejä. Selvityksiä häirinnästä on tehty ja oppaita häirinnän välttämiseksi. Meidän on aktiivisesti puututtava häirintään ja väkivaltaan. Koulun, työelämän ja vapaa-ajan harrastusten tulee olla turvallisia paikkoja kaikille. Keskustelimme viime viikolla urheilun johtajuudesta Tasa-arvoa maaliin -seminaarissa. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK suosittelee taustaselvitysten tekemistä vapaaehtoisten rekrytointiprosesseissa. Helsingissä viime viikonloppuna järjestetyssä kansainvälisessä IADSM-tanssikongressissa kerrottiin, että Yhdysvaltain olympiajoukkueen kaikilla leireillä ja matkoilla tulee olla mukana Safe in Sports -ohjaaja. Valmentaja ei voi tavata eikä viestitellä kahden kesken ilman ohjaajan läsnäoloa matkoilla urheilijan kanssa. Myös Suomessa sairaanhoitajiin kohdistuvan häirinnän estämiseksi on suositeltu, että ainakin tarvittaessa hoitajia on paikalla kaksi. On jatkettava työtä ja pohdittava miten paljon toimintatapojen muutosta eri aloilla tarvitaan, että häirintä ja väkivalta voidaan estää.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on vaatinut jo pitkään alaikäisten avioliittojen kieltämistä Suomessa. Vihdoin näyttää siltä, että lapsiavioliitot voivat olla pian historiaa. Pidämme myös tärkeänä pakkoavioliittojen kriminalisointia ja jo solmittujen pakkoavioliittojen mitätöinnin mahdollistamista.

Oli hienoa, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava Nadia Murad palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla yhdessä lääkäri Dennis Mukwegen kanssa. Tämä nuori jesidinainen piti yhden koskettavimmista kuulemistani puheista YK:n naisten asema -toimikunnan istunnon yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa vuonna 2016. ”Puhuminen on velvollisuus. Orjiksi joutuneilla jesidinaisilla ei ole enää juuri mitään, eikä varsinkaan syytä vaieta.”

Muistathan, että voit ehdottaa vuoden 2019 kansainvälisen IGEP-tasa-arvopalkinnon saajaa vuoden loppuun saakka! Ehdotetaan rohkeita ja vaikuttavia palkinnonsaajia.

Terhi Heinilä
Pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
 
 
 
 
 

AJANKOHTAISTA

 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2019


Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestetään 19.11.2018 Harald-Herlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa. Vuosikokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Lisäksi kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat sekä muissa asioissa muutokset jäsenkunnassa ja vuosikokouksen julkilausuma, joka toimitetaan jäsenjärjestöille ennen kokousta.

Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus "Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina", jossa ovat puhumassa mm. Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä sekä panelisteina Miina Rautiainen, Heta Räikkönen, Noora Vänttinen ja Venla Pouru. Keskustelutilaisuuteen ja vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa tulostaan sähköisen linkin kautta täällä tai tarvittaessa soittamalla puh. 050 388 8868.

Lämpimästi tervetuloa! Puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaat sekä linkin heidän esittelyihinsä löydät alempaa.
 
 
 

Ehdokkaat Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin kaudelle 2019–2021

Tarkemmat tiedot ehdokkaista sekä heidän vastauksensa ehdokasasettelun kysymyksiin löytyvät Naisjärjestöjen Keskusliiton sivuilta. Tervetuloa tutustumaan puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaisiin!

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/banking-business-cent-332304.jpg  

Kannanotto: Suomen on Islannin mallin mukaisesti edistettävä samapalkkaisuutta

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii kannanotossaan alaikäisten avioliittojen kieltämistä Suomessa. Lisäksi Keskusliitto katsoo, että pakkoavioliitot tulee kriminalisoida ja jo solmittujen pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistaa.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/undies-150644-1280.png  

Kannanotto: Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajakaudella

Naisjärjestöjen Keskusliitto osana seksuaalioikeusverkostoa muistuttaa, että oikeus omaan kehoon ja turvalliseen aborttiin ovat rikkomattomia ihmisoikeuksia. Suomen on turvattava naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja –oikeudet Suomessa ja vaikutettava niiden toteutumiseksi kansainvälisesti.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/black-and-white-close-up-engagement-17834.jpg  

Lue Naisjärjestöjen Keskusliiton puhe Zonta International Piiri 20:n piirikokouksessa

Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli ilo ja kunnia osallistua Zonta International Piiri 20:n piirikokoukseen Tuusulan Krapihovissa 7.10.2018. Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä piti tilaisuudessa puheen lapsiavioliitoista maailmalla ja Suomessa.


 
 
 
 
 

TASA-ARVOTEOILLA VAIKUTTAVUUTTA


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/023-dsc-2011.jpg
Katso kaikki kuvat tapahtumasta
 

Median rooli tasa-arvon edistämisessä puhututti Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin kokouksessa

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen foorumi kokousti ensimmäistä kertaa 3.10. keskittyen erityisesti median merkitykseen tasa-arvon edistämisessä sekä tasa-arvon takapakin pysäyttämiseen. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen foorumin jäsenet koostuvat eri alojen merkittävistä yhteiskunnallisista vaikuttajista. Jäsenet seuraavat hankkeen työtä ja omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/000-ryhmakuva-dsc-2536-21512448154.jpg 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/030-dsc-2100646650030.jpg ../client/njkl/userfiles/original/091-dsc-2254.jpg 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/okm-logo.png  

OKM kerää urheilun ja liikunnan tasa-arvotekoja!

Opetus- ja kulttuuriministeriö haastaa kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimivia organisaatioita edistämään sukupuolten tasa-arvoa! Teko voi kohdistua moniin liikunnan eri osa-alueisiin ja parhaat Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen 31.10.2018 mennessä ilmoitetut teot palkitaan vuoden 2018 lopussa Piikkarit-palkinnoilla.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/45547177721-684af89d76-z.jpg  

Ehdota seuraavaa kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saajaa

Suomen hallituksen perustaman kansainvälisen tasa-arvopalkinnon seuraavaksi saajaksi haetaan nyt henkilöä tai toimijaa, jonka katsotaan edistäneen sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Syksyllä 2019 palkittavan voittajan valitsevat yleisön ehdotuksien pohjalta palkintolautakunta, jossa toimivat muun muassa Eva Biaudet ja Pekka Haavisto.

Kuvat: Valtioneuvosto


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tarja-halonen-igep.jpg ../client/njkl/userfiles/original/halaus-igep.jpg 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/vastuuviikko-2017-2018-pvm-edt-kopio.jpg  

Maahanmuuttajanaiset toimivat Ekumeenisen vastuuviikon tasa-arvolähettiläinä

21.-28.10.2018 järjestetyn kirkkokuntien yhteisen Ekumeenisen vastuuviikon teema oli tänä vuonna naisten työ. Teema näkyy yhä lähettiläsvierailuissa, joiden pääosassa ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Tavalliset naiset kiertävät syksyn ajan asiantuntijoina esimerkiksi seurakunnissa ja kouluissa kertomassa naisten ja tyttöjen oikeuksista sekä lähtömaassaan että Suomessa.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/yleiskuva.jpg  

Tasa-arvo maaliin!

24.10. järjestetyssä Tasa-arvo maaliin -seminaarissa keskusteltiin liikunnan ja urheilun tasa-arvosta. Muun muassa urheilujohtamisesta ja medianäkyvyydestä keskustelleissa paneeleissa todettiin naisten tasa-arvoiseen asemaan suomalaisessa huippu-urheilussa olevan vielä pitkä matka, ja tehtävää riittävän niin seuratoiminnassa kuin mediassakin.

Katso tallenne tilaisuudesta täällä!


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/tyttokoris.jpg  

Viimeisimpiä tasa-arvotekoja

Syksy on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin ja uusia tasa-arvotekoja on jälleen hankkeen nettisivuilla. Lue esimerkiksi siitä, miten Koripalloliitto, Joensuun Popmuusikot tai Elinkeinoelämän keskusliitto ovat ottaneet haasteen vastaan.

Uusimmat tasa-arvoteot löytyvät aina osoitteesta www.tasaarvoteot.fi!

 
 
 
 
 

JÄSENJÄRJESTÖT

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/screenshot-2018-10-17-hyvinvointihankkeenjulkaisu-pdf1.png  

Iloa, osallisuutta ja hyvinvointia - African Care ry:n uusi toimintamalli julkaistu

African Care on julkaissut erityisesti kotoutumisen ja maahan muuttaneiden hyvinvoinnin parissa työskeneteleviä hyödyttävän toimintamallinsa. Julkaisuun pääsee perehtymään tarkemmin aamiaistilaisuudessa perjantaina 2.11. kello 8.30-10.30, johon voi ilmoittautua täällä.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/likaloner.png  

26.11. seminariet ”Lika löner – ska Finland följa Islands exempel?”

Hur lyckades man driva igenom lagen om jämställd lön på Island? Skulle den isländska modellen fungera i Finland eller vad borde vi göra för att nå lönejämställdhet? Hur påverkar bildandet av familj kvinnornas löneutveckling och karriär? Seminariet av Svenska Kvinnoförbundet om lika löner. 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/wift-logo.png  

WIFT ry:n kannanotto Suomen elokuvasäätiön uuteen strategiaan

Women in Film and Television Finland ry otti kantaa Suomen elokuvasäätiön hiljattain julkaisemaan viisivuotisstrategiaan ja huomauttaa, ettei strategiassa mainita ollenkaan sukupuolten välisen tasa-arvon käsitettä saati konkreettisia tavoitteita ja toimia tasa-arvon edistämiseksi.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/demokratiapalkinto-naistoimittajat.jpg  

Vuoden 2018 Demokratiapalkinto Naistoimittajat ry:lle

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto 2018 jaettiin tiistaina 9.10. Naistoimittajat ry:lle ja Ihmisoikeusliitto ry:lle. Palkinnon tämänvuotisena teemana oli demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. Naistoimittajat ry palkittiin koulutusyhteistyöstään Afganistanissa paikallisen naistoimittajaverkoston kanssa Learning together -hankkeessa. Suuret onnittelut!

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/omakuu.jpg  

Lataa rintasyöpäkuukautena Tunne Rintasi ry:n OMAKUU-sovellus

Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa ja työikäisen naisen yleisin kuolinsyy. Rintasyövän ennustetta parantaa sen varhainen toteaminen. OMAKUU on maksuton sovellus, joka muistuttaa sinua kerran kuukaudessa rintojen omatarkkailusta.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/sekolmas.jpg  

Joka kolmas nainen Suomessa kokee väkivaltaa - Kerro Naisten Linjalle tarinasi

Se kolmas -kampanja pyrkiilisäämään tietoisuutta parisuhdeväkivallasta rakentaen tositarinoihin perustuen kolme tarinaa väkivallasta. Yhteistyössä Linnan juhlien asuja suunnitelleen Anne-Mari Pahkalan sekä tanssija-koreografi Minna Tervamäen kanssa Naisten Linja luo teoksista kolme visuaalista kokonaisuutta, joiden toivotaan näkyvän lopulta myös Linnan juhlissa.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/zonta-district-logo-vertical-color.jpg  

Zonta International ry julkilausuma

Zonta International Piiri 20 kiinnittää julkilausumassaan erityistä huomiota naisten ja tyttöjen vähättelyn sekä epäasialliseen ja seksistisen kohtelun ongelmallisuuteen ja vaatii, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti. Julkilausuman voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/vamnaisverkosto-pikkuinen1622650928.jpg  

Uskalla olla nainen! Vammaisjärjestöjen naisverkosto 15-vuotta

Vammaisjärjestöjen naisverkosto juhlii 15. vuottaan keskiviikkona 21.11. vammaisten naisten elämästä kertovan Uskalla olla nainen! -juhlavideon ensiesityksellä, joka julkaistaan myöhemmin myös YouTubessa. Tilaisuuden juontaa jäsenjärjestömme Rusetti ry:n puheenjohtaja Marja Pihnala.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/world-ywca.jpg  

Kiinnostavia kasainvälisiä tehtäviä avoinna!

NNKY:n Maailmanliitto etsii kolmea alueellista koordinaattoria Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien (SRHR) hankkeeseen. Hakuaika päättyy 10.11.2018.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/naisten-linjan-logo.jpg  

Onko sinua satutettu teknologian avulla?

Naisten Linja kerää kokemuksia digitaalisesta väkivallasta ja muista vahingonteoista, joissa teknologialla on merkittävä rooli. Kokemuksia voi lähettää 18.11.2018 asti.


 
 
 
 
 

MUITA TASA-ARVOUUTISIA

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/15168829-1317994548231209-1754532099369131132-o.jpg  

25.11. Valoa, ei väkivaltaa

25. marraskuuta vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää jälleen Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, joka huipentuu sunnuntaina 25.11. tapahtumiin ympäri Suomea. Tänä vuonna kampanjan teemana on parisuhteessa koettu seksuaalisuutta loukkaava väkivalta.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/suostumus-logo-sydan-vihrea-768x76858565788.jpg  

Olethan jo allekirjoittanut Suostumus2018-kansalaisaloitteen?

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana tukemassa Suostumus2018-kansalaisaloitekampanjaa, joka vaatii seksuaalirikoksia koskevan rikoslain muuttamista ja suostumuksen puutteen lisäämistä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi. Aloitetta on tukenut jo yli 30 000 allekirjoittajaa, mutta vielä ehdit antaa tukesi oikeusjärjestelmän korjaamiselle vastaamaan tämän päivän käsitystä seksuaalisesta itsemäärämisoikeudesta. Tunnistaudu ja allekirjoita kansalaisaloite täällä.
 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/selvitys.jpg  

Tasa-arvovaltuutetun selvitys palkka-avoimuudesta julkaistu

Selvityksen mukaan naisten ja miesten palkkaero supistuu huomattavan hitaasti. Selvitys esittelee palkka-avoimuutta uutena keinona samapalkkaisuuden jouduttamiseksi.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/preact.jpg  

Vastaa nimettömästi syrjintäkyselyyn!

PREACT-tutkimushanke kartoittaa urheilun ja liikunnan parissa viimeisimmän vuoden aikana tapahtunutta syrjintää kyselyn avulla. Kyselyyn voit vastata 2.11. asti.

Urheilijoille ja liikunnan harrastajille suomeksi eller på svenska.

Urheiluvalmentajille ja -ohjaajille suomeksi eller på svenska.

 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/43738978-2438366032858385-2633915031011459072-o.jpg  

24.11. FEMF2018

Feministinen foorumi FEMF2018 järjestetään 24. marraskuuta Suvilahdessa. Tämän vuoden foorumin teemana on Rajat.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/supupv.png  

22.-24.11. Sukupuolentutkimuksen päivät

SUNS ry järjestää 22.–24. marraskuuta sukupuolentutkimuksen päivät teemalla Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in Transit Turussa.


 
 
 ../client/njkl/userfiles/original/asla.jpg  

ASLA-hanke yhdistää sukupuolen ja oikeuden

Minna Canth -akatemiaprofessori Johanna Niemen tutkimushankkeessa "Toimijana oikeuden ja sukupuolen rakenteissa (Actors, Structures and Law, ASLA)" tarkastellaan sukupuolen rakentumista monipuolisesti eri oikeudenaloilla. Sukupuolentutkimuksen näkökulman lisäksi haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ovat tutkimushankkeen huomion kohteena.

 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteystiedot

Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila[at]naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestösihteeri
anniina.vainio[at]naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018-2019 -hanke
Anni Granat, projektipäällikkö ajalla 1.10.2018-28.2.2019
anni.granat[at]naisjarjestot.fi, puh. 044 237 8069

Anna Lemström, korkeakouluharjoittelija
naisjarjestot[at]naisjarjestot.fi, puh. 046 922 2201

Anna Raeste, toimistoassistentti
toimisto[at]naisjarjestot.fi, puh. 046 922 2201

 
 
 

Syksyn uutiskirjeet

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Julkaisemme uutiskirjeissä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneidemme uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy marraskuussa. Pyydämme toimittamaan materiaaleja seuraavaan uutiskirjeeseen 20. marraskuuta mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi Tilaa uutiskirje klikkaamalla tästä!
 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


#tasaarvoteot

Uutiskirjeen postituslistan tietosuojaseloste
  ../client/njkl/userfiles/original/njkl-profiili.jpg 
 
 
 
  © Naisjärjestöjen Keskusliitto
Osoitelähde: Naisjärjestöjen Keskusliiton rekisteri
Lähettäjä:
Fredrikinkatu 39 C 22
00120 Helsinki
p. 046 922 2201
Y-tunnus: 0221053-8
Peruuta tilaus »