Sisältöön »
 

Naisten
moninaisuus on
naisjärjestöjen
vahvuus

Naisten
moninaisuus on
naisjärjestöjen
vahvuus

 

Jäseneksi

Liiton tarkoituksena on ihmisoikeuksien, erityisesti naisen aseman ja tasa-arvon edistäminen ottaen huomioon yhteiskunnan, perheen ja yksilön etu. Liitto toimii eri naisjärjestöjen valtakunnallisena yhdyssiteenä ja on International Council of Womenin (ICW, perustettu 1888) jäsenliitto Suomessa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Liiton jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseniksi.

Yhteisöjäsenet

Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla voi olla jäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka liiton hallitus hyväksyy yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenenä voi olla myös rekisteröity säätiö.

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

Täytä jäsenhakemus