Sisältöön »
 

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

 

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Pyrimme saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.

Koordinoimme ja tuemme jäsenjärjestöjemme toimintaa ja huollamme jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaksikielinen liitto.

Teemme aloitteita, annamme lausuntoja ja tarjoamme asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.

Liittoa johtaa jäsenjärjestöjen edustajien valitsema 13-jäseninen hallitus apunaan useita toimikuntia ja työryhmiä. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä.

Toimintaamme rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset sää­tiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt.

 

Liity mukaan

 
 
 
 

Organisaatio ja hallitus

Ylintä päätäntävalta Naisjärjestöjen Keskusliitossa käyttää vuosikokous. Jokaisella jäsenjärjestöllä on kokousedustajapaikkoja yhdestä viiteen – suhteessa omaan jäsenmääräänsä.

Vuosikokous valitsee Naisjärjestöjen Keskusliitolle hallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Hallitusta auttavat päätöksenteossa erilaiset toimikunnat: viestinnän, vaikuttamisen ja kansainvälisten asioiden toimikunta, oikeudellinen toimikunta, nuorisotoimikunta, järjestö- ja taloustoimikunta, työvaliokunta, henkilöstövaliokunta ja vaalivaliokunta. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat Keskusliiton hallituksen jäsenet, mutta jäseniä voivat olla myös hallituksen ulkopuoliset jäsenjärjestöjen edustajat.

 
 
 

Puheenjohtaja

 

Eva Biaudet

Eva Biaudet

Svenska Kvinnoförbundet rf & Finlands svenska Marthaförbund rf
eva.biaudet(at)eduskunta.fi

 

Hallituksen jäsenet

 

Satu Keiski-Toni

Satu Keiski-Toni

Varapuheenjohtaja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry

Larisa Arminen

Larisa Arminen

Varapuheenjohtaja
Kokoomuksen Naisten
Liitto ry

Helena Aaltonen

Helena Aaltonen

Suomen Keskustanaiset ry

Nina Hahtela

Nina Hahtela

Suomen
sairaanhoitajaliitto ry

Tiina Van Hoorebeke

Tiina Van Hoorebeke

Kuurojen Liitto ry

Annica Moore

Annica Moore

Mothers in Business ry

Bahar Mozaffari

Bahar Mozaffari

Monika-Naiset Liitto ry

Marja Pihnala

Marja Pihnala

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Tuula Pohjola

Tuula Pohjola

Soroptimist International Finland ry

Carita Orlando

Carita Orlando

Suomen Yrittäjänaiset ry

Anu Talka

Anu Talka

Marttaliitto ry

Pirta Hulsi

Pirta Hulsi

Suomen Voimisteluliitto ry, Suomen Naisyhdistys ry

 
 

Vuosikokous

Vuosikokouksemme 2020 järjestetään maanantaina 16. marraskuuta. Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous valitsee neljä uutta jäsentä liiton hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle. Vaalivaliokunta pyytää jäsenjärjestöiltä ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Vaalivaliokunta kannustaa jäsenjärjestöjä esittämään yhteisiä ehdokkaita ja kiinnittämään huomiota siihen, että ehdokkailla tulisi olla vankkaa järjestökokemusta. Jäsenjärjestöt ovat saaneet ehdokaslomakkeet ja toimintaohjeet sähköpostitse. Lisätietoja antaa vaikuttamisen suunnittelija Maria Mailasalo (maria.mailasalo(at)naisjarjestot.fi).

Lisätietoja vuosikokouksesta on tulossa pian, seuraa tiedotustamme!