Sisältöön »
 

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

Tasa-arvon
takapakki on
pysäytettävä

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto –Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (eng. National Council of Women of Finland)

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö

Liiton tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Se pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.

Liitto koordinoi ja tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja huoltaa jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaksikielinen.

Liitto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja tarjoaa asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.

Liittoa johtaa jäsenjärjestöjen edustajien valitsema 13-jäseninen hallitus apunaan useita toimikuntia ja työryhmiä. Vakituisesti liiton toimistossa Helsingissä työskentelevät pääsihteeri, järjestöpäällikkö sekä viestinnän suunnittelija.

Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset sää­tiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt.

 

Liity mukaan

 
 
 

Organisaatio ja hallitus

Ylin päätäntävalta Naisjärjestöjen Keskusliitossa on vuosikokouksella. Jokaisella 60 jäsenjärjestöllä on kokousedustajapaikkoja yhdestä viiteen – suhteessa omaan jäsenmääräänsä.

Vuosikokouksessa valitaan Naisjärjestöjen Keskusliitolle hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Hallituksen päätöksenteon apuna on erilaisia toimikuntia. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat Keskusliiton hallituksen jäsenet, mutta jäseniä voivat olla myös hallituksen ulkopuoliset jäsenjärjestöjen edustajat.

 
 
 

Puheenjohtaja

 

Eva Biaudet

Eva Biaudet

Svenska Kvinnoförbundet rf & Finlands svenska Marthaförbund rf
eva.biaudet(at)eduskunta.fi

 

Hallituksen jäsenet

 

Satu Keiski-Toni

Satu Keiski-Toni

Varapuheenjohtaja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry

Riikka Vacker

Riikka Vacker

Varapuheenjohtaja
Marttaliitto ry

Helena Aaltonen

Helena Aaltonen

Suomen Keskustanaiset ry

Larisa Arminen

Larisa Arminen

Kokoomuksen Naisten
Liitto ry

Nina Hahtela

Nina Hahtela

Suomen
sairaanhoitajaliitto ry

Tiina Hedrén

Tiina Hedrén

Kuurojen Liitto ry

Annica Moore

Annica Moore

Mothers in Business ry

Bahar Mozaffari

Bahar Mozaffari

Monika-Naiset Liitto ry

Päivi Nikkilä

Päivi Nikkilä

Naistoimittajat ry

Marja Pihnala

Marja Pihnala

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Tuula Pohjola

Tuula Pohjola

Soroptimist International Finland ry

Sonja Raunio

Sonja Raunio

Tunne Rintasi ry

 
 

Vuosikokoukset

                                                                                                          

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 19.11.2018 valittiin vaalivaliokunta vuodelle 2019. Vaalivaliokunta valmistelee vuosikokouksessa 11.11.2019 tapahtuvaa liiton hallituksen jäsenten vaalia. Vaalivaliokunnan jäsenet ovat Merja Laitinen (Varhaiskasvatuksen opettajien liitto ry), Sonja Tihveräinen (Naisten Linja Suomessa ry), Terttu Utriainen (Zonta International Piiri 20 ry), Eija Viitanen (Suomen Keskustanaiset ry) ja Pia Öhman (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry). Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Terttu Utriainen, varapuheenjohtajana Merja Laitinen ja sihteerinä Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäällikkö Anniina Vainio.

Vuosikokouksessa valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2020–2022 erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa:

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.

Vaalivaliokunta pyytää jäsenjärjestöiltä ehdotuksia liiton hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunta kannustaa jäsenjärjestöjä esittämään yhteisiä ehdokkaita ja kiinnittämään huomiota siihen, että ehdokkailla tulisi olla vankkaa järjestökokemusta. Liitteenä olevat ehdokaslomakkeet tulee palauttaa täytettynä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamina pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 30.9.2019 klo 16.00 mennessä joko skannattuna (toimisto@naisjarjestot.fi) tai kirjepostilla (Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki).

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Vaalivaliokunnan puolesta

Terttu Utriainen 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja

           Vaalivaliokunnan kirje jäsenille
Liite 1, Ehdokaslomake hallitusvaaleihin
Liite 1a, Järjestöjen vastaukset
Liite 2a, Hallitusehdokkaan vastaukset
Liite 3, Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus 2019
Liite 4, Jäsenjärjestöjen edustukset hallituksessa 1996-2019