Sisältöön »
 

Blogi

20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


Jatkossa Naisjärjestöjen Keskusliiton blogissa vierailevat liiton hallituksen jäsenet. Teksteissä sana on vapaa. Ensimmäisenä vuorossa on Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio.


Lokakuun on rintasyöpäkuukausi, jolloin maailmanlaajuisesti kiinnitetään erityistä huomiota rintasyöpään ja sen selättämiseen. Rintojen omatarkkailun suhteen kerran vuodessa ei riitä mihinkään, vaan sen pitäisi olla jokakuukautinen tapa. Kun omatarkkailu on säännöllistä, tunnet omat rintasi, miltä ne tuntuvat kuukauden eri vaiheissa ja miten ne muuttuvat iän myötä.

Tunne rintasi ry (ent. ProMama ry) on valtakunnallinen kansalais- ja kansanterveysjärjestö, joka on jo 25 vuotta edistänyt rintasyövän varhaistoteamista kannustamalla ja opastamalla kaikkia yli 15-vuotiaita rintojen omatarkkailuun. Vuosi 2017 onkin yhdistyksellemme merkittävä, kun ikää tulee täyteen jo neljännesvuosisata. Yhdistys on naisjärjestöjen perustama, ja se perustettiin jatkamaan Marttojen parissa tehtyä työtä. Myös Naisjärjestöjen Keskusliitto on ollut mukana perustamassa silloista ProMamaa vuonna 1992. Keskusliiton jäsen olemme olleet lähes alusta asti, vuodesta 1996. 20. jäsenyysvuotena, vuonna 2016, edustajamme valittiin ensimmäistä kertaa Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen. Tämä oli yhdistyksellemme erityisen suuri asia, sillä olemme jäsenmäärältämme pienimpiä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjä.

Toisaalta jäsenmäärä tai yhdistyksen koko eivät kerro koko totuutta. Tunne rintasi ry on jokaisen naisen oma järjestö, koska rintojen omatarkkailu on kaikkien asia. Vaikka rintojen omatarkkailu saattaa vaikuttaa kapealta toimialueelta, sitä se ei totisesti ole. Rintojen omatarkkailuun liittyy suoraan ja välillisesti paljon pieniä ja suuria kysymyksiä. Rintojen omatarkkailulla on voimaannuttava vaikutus. Säännöllinen tarkkailu tekee jokaisesta omien rintojensa asiantuntijan. Kun tuntee oman kehonsa ja tietää siinä tapahtuvista muutoksista, voi ottaa paremmin vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja tuntea olevansa oman kehonsa asiantuntija.

Rinnat eivät ole yhteiskunnassa mitenkään neutraali asia. Toisaalta rinnat ovat tabu, toisaalta objekti, joka alistetaan ulkopuoliselle arvioinnille. Tämä on ongelma rintojen omatarkkailun kannalta erityisesti siksi, että yhteiskunnassa vallalla oleva käsitys rinnoista sekoittuu helposti siihen kuvaan, joka ihmisellä itsellään on omista rinnoistaan. Monella on suuri kynnys katsoa tai koskea itseään. Rintojen omatarkkailun myötä on mahdollisuus tutustua omaan kehoonsa ja omiin rintoihinsa sekä ottaa ne haltuun. Samalla avautuu mahdollisuus vastustaa ulkopuolelta tulevaa arviota tai arvottamista. Omatarkkailu liittyykin läheisesti itsensä kunnioittamiseen.

Moni ei tee omatarkkailu, koska pelkää, että jotain löytyy. Kokemuksemme mukaan pelkoon voi vaikuttaa parhaiten asianmukaisella tiedolla. Olemme jo 25 vuotta järjestäneet valtakunnallisesti rintojen omatarkkailun opastustilaisuuksia, joissa opastamme rintojen omatarkkailuun, kerromme rintasyövästä ja sen varhaistoteamisesta sekä tarjoamme mahdollisuuden keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuuksissamme kerätyn palautteen mukaan kohtaamisilla on ollut nimenomaan pelkoa ja huolta lieventävä vaikutus. On voimaannuttavaa, kun saa välineitä itsestään huolehtimiseen ja tietoa siitä, mitä voi itse tehdä, jos rintasyöpä osuu omalle kohdalle.

Jopa joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Vaikka suurin osa sairastuneista on naisia, rintasyöpä ei ole pelkästään naisten sairaus. Siitä huolimatta monet naisten sairauksiin liittyvät lainalaisuudet liittyvät myös rintasyöpään. Näistä surullisimpana on vähättely. Mistään vähäpätöisestä sairaudesta ei kuitenkaan ole kysymys: rintasyöpä on viimeisimpien tilastotietojen mukaan Suomen yleisin syöpä (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko väestön terveydentilaan.

Rintojen omatarkkailulla on merkitystä rintasyövän varhaistoteamisessa, ja varhainen toteaminen on tärkeää rintasyövästä toipumisen kannalta. Vaikka kuolleisuus on hoitojen kehittymisen myötä vähentynyt, moni jää edelleen kroonisesti rintasyöpää sairastavaksi. Rintasyövän syytä ei tunneta, eikä keinoa sen ehkäisemiseksi ole. Jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja asianmukainen hoito. Omatarkkailun avulla rintasyöpä on mahdollista todeta aikaisemmin. Vain joka kolmas rintasyöpä tulee ilmi mammografiaseulonnoissa (lähde: Suomen Syöpärekisteri), loput tapauksista ovat henkilön itsensä, puolison tai lääkärin havaitsemia. Kuitenkin vielä tänäkin päivänä monet lääkärit ajattelevat, ettei omatarkkailusta ole hyötyä tai että siitä on jopa haittaa. Kielteisyyden taustalla on ajatus siitä, että tavallisella ihmisellä ei riittäisi osaamista ymmärtää, mitä rinnassaan tuntee, erottaa toisistaan hyvän- ja huononlaatuisia muutoksia tai tunnistaa rintasyövän muita oireita. Tämä nähdään ongelmana, koska sen ajatellaan johtavan turhiin lääkärikäynteihin. Me Tunne rintasi ry:ssä emme jaa tällaista huolta. Meillä on pitkä kokemus rintojen omatarkkailuun opastamisessa, ja sen perusteella voimme sanoa, että mitä enemmän tietoa ihmisellä on rintasyövän oireista ja rintojen normaaleista muutoksista, sitä valistuneemman ratkaisun hän pystyy tekemään lääkäriin hakeutumisesta.

Keskustelut opastustilaisuuksissa ja tapahtumissa eri-ikäisten kanssa antavat arvokasta tietoa omatarkkailun tilanteesta. Kohtaamisista olemme huomanneet, että omatarkkailu on eräänlainen sukupolvikokemus: iäkkäämmät ovat siitä selvästi nuorempia tietoisempia. Tavoitteenamme onkin saada naiset keskustelemaan keskenään. Siksi olemme halunneet edistää keskustelua kahdella tasa-arvoteollamme Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Ensimmäinen tekomme julkaistiin jo vuosi sitten lokakuussa. OMAKUU-sovellus on kuukautiskalenteri, joka muistuttaa rintojen omatarkkailusta. Sovelluksen avulla halutaan levittää tietoa rintojen omatarkkailun tärkeydestä ja helpottaa entisestään omatarkkailun ottamista tavaksi. Se on loistava väline asian ottamiseksi puheeksi esimerkiksi ystävien, lapsien tai vaikka kollegojen kanssa. OMAKUU-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Play Kaupasta. Toisen tasa-arvotekomme teemme yhdessä Monika-Naiset liiton kanssa. Tavoitteenamme on lisätä rintojen omatarkkailuun ja rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvän tiedon saavutettavuutta eri kieliryhmissä. Tuotamme vuoden 2017 aikana rintojen omatarkkailun ohjeet mahdollisimman monelle eri kielelle.

Työtä on paljon, jotta omatarkkailun tärkeys tulee tunnistetuksi ja tunnetuksi. Mielestämme rintojen omatarkkailutieto ja -taito on jokaisen oikeus, ja jotta tämä oikeus toteutuisi, tarvitsemme siihen apua. Kutsumme kaikki mukaan edistämään rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä!

Sonja Raunio

toiminnanjohtaja

Tunne rintasi ry

Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


16.09.2020

Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS tunnetaan yhä huonosti


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016