Sisältöön »
 

Blogi

27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


Palautin tänä syksynä sosiologian pro gradu -tutkielmani Näkymätön näkyväksi – Metakotityön sisältö ja jakamisen tavat. Tutkielman inspiraationa toimi loppuvuodesta 2015 mediahuomiota saanut Ylen toimittaja Jenny Lehtisen kolumni metatyöstä. Gradussani loin sosiologisen käsitteen metakotityö ja tutkin, mitä se sisältää sekä miten heteropariskunnat jakavat sitä. Aiemmassa kotityötutkimuksessa näkymätön valmistelutyö on nimittäin jäänyt pitkälti paitsioon. Naiset uupuvat kotityötaakkansa alle, vaikka välillä on itsekin hankalaa käsittää, miksi työ tuntuu niin raskaalta: kyllähän puoliso laittaa ruokaa ja vie lapsia päiväkotiin yhtä lailla. Kyse on jatkuvasti mieltä kuormittavasta metakotityöstä, jota naiset tekevät paljon miehiä enemmän.

Esitän, että metakotityö on näkymätöntä, valmistelevaa kotityötä, joka sisältää ainakin kotitöiden suunnittelua ja organisointia, kotitöihin liittyvää laadunvalvontaa sekä kokonaisvastuunkantoa kotitöistä. Esimerkiksi ennen ruuanlaittoa on miettinyt, mitä syötäisiin ja millaisen ruuan ehtisi valmistaa ennen illan harrastuksia, sopinut, kuka käy kaupassa vai tilataanko ruuat verkosta, kirjoittanut ostoslistan, muistuttanut puolisoa kauppareissusta ja suunnitellut tekevänsä suuremman annoksen ruokaa, jotta lapset voivat lämmittää sitä seuraavana päivänä vanhempien ollessa myöhään töissä. Kaikki tämä on metakotityötä, kuin myös kotitöistä kommunikointi tai perheen siisteysstardardeista keskusteleminen ja päättäminen sekä niiden ylläpito. Vaikka miehet tekevät nykyään yhä enemmän kotitöitä ja tietysti myös jonkin verran metakotitöitä, metakotityö on vahvasti naisten vastuulla. Vaikka mies tekisi paljon kotitöitä, niitä edeltää usein naisen pyyntö, muistuttelu tai ohjeistus; naiset kantavat kokonaisvastuuta kotitöistä eli huolehtivat, että kaikki toimii.

Suurin osa aineistoni naisista oli tyytymättömiä, koska he tekivät paljon miestään enemmän metakotityötä. Koska metakotityö on näkymätöntä, sitä on hankalaa havaita ja mitata. Kotitöistä ei ylipäätään tyypillisesti neuvotella tai sovita eksplisiittisesti, vaan niiden jakoon ajaudutaan kuin luonnostaan. Metakotitöistä neuvottelu on lisäksi hankalampaa. Kotityöt sopivat paremmin naisen kuin miehen habitukseen. Tyttöjä opetetaan ja heidän oletetaan tekevän enemmän kotitöitä kuin poikien, joten naisille kehittyy parempi pelisilmä kotitöihin. Heterosuhteissa tämä johtaa siihen, että naiset osaavat ”kuin luonnostaan” kotityöt miehiä paremmin ja tekevät niitä siksi enemmän. Jos mies ei opettele kotitöiden tekoa, töiden epätasainen jakautuminen ei muutu. Nykyään miehet tekevät paljon muita kotitöitä, mutta he eivät vaikuta huomaavan metakotitöiden tarvetta yhtä hyvin tai pitävän niitä yhtä tärkeinä kuin naiset. Aineistoni miehet vetosivat usein puolisonsa korkeampiin standardeihin: he eivät tahdo tehdä enempää mielestään tarpeettomia kotitöitä vain siksi, että puoliso tahtoo niin. Osa stardardieroista onkin mieltymyskysymyksiä. Silti usein on kyse siitä, että naisen standardit ovat korkeammat, koska hänellä on enemmän osaamista asiasta.

Vaikka aineistoni miehet välttelevät metakotitöitä vetoamalla niiden turhuuteen, he nauttivat puolisoidensa tekemästä metakotityöstä, joka helpottaa heidänkin elämäänsä. Silti naisen ohjeiden mukaankaan toimiminen ei sovi monille heistä.  Esitän gradussani, että metakotitöiden vakiintuneen tekemisen taustalla vaikuttaa kaksi sukupuolisopimusta: metakotitöiden sopiminen – vaikkakaan ei eksplisiittisesti – naistapaisiksi sekä piilevä sukupuolittunut avunantosopimus, jonka mukaan kokonaisvastuu on naisella ja miehen panoksena on avustaminen. Sukupuolisopimukset luovat sukupuolijärjestelmän, joka luo kiistämättömien asioiden joukon, jota vastaan kapinoiminen on hankalaa. Naiset eivät saa vastakaikua epätasa-arvon kokemuksilleen, koska miehet kääntävät naisen metakotitöiden vuoksi kokeman uupumuksen ja epäreiluuden tunteen tämän omaksi, liian korkean vaatimustason aiheuttamaksi syyksi. Miehet näyttävät pitäytyvän sopimuksessa vain siltä osin kuin se on heille eduksi. Tässä on tilausta tasa-arvotyölle, kuten sukupuolisensitiiviselle kasvatukselle ja koulutukselle sekä perhevapaiden tasaisemmalle jaolle.

Koko tutkielman voit lukea täällä.

Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016