Sisältöön »
 

Blogi

09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


Suomessa vain 39,5 % naisista äänesti viime europarlamenttivaaleissa. Se on kaikilla mittareilla masentava luku, ja se on jopa yleistä eurooppalaista alempi.

Edustuksellisen demokratian kriisistä ja nukkuvien puolueesta jaksetaan puhua ennen kaikkea eduskuntavaalien aikaan, mutta eurovaalien alla on todellakin syytä huoleen. Miksi alle puolet meistä välittää Euroopan tulevaisuudesta? Vai onko kyse pikemminkin siitä, että koemme, ettei äänellämme ole väliä? Kymmenen vuoden takaisessa eurovaalitutkimuksessa todettiin, että globalisaatio itsessään herättää naisissa useammin kielteisiä tunteita. Eurobarometrin mukaan naiset eivät kokeneet tulleensa kuulluksi päätöksenteossa. Näin ei tarvitsisi olla. Me voimme rakentaa yhdessä tasa-arvoisempaa Eurooppaa – ja tällä työllä on pitkät perinteet.

Euroopan unioni edistää monia naisille tärkeitä teemoja, jotka vaikuttavat suoraan naisten jokapäiväiseen elämään. Monet direktiivit ovat esimerkiksi edistäneet naisten asemaa työelämässä ja palkansaajina. EU on vaikuttanut myönteisesti syrjinnän vastaisiin ja tasa-arvoa edistäviin toimiin myös Suomessa. Istanbulin sopimuksen myötä väkivallan uhrit ovat saaneet parempaa tukea ja apua.

Monet ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa tasa-arvokehityksen suunnasta. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat viime vuosina ottaneet takapakkia Euroopan unionissa ja monissa sen jäsenvaltioissa. Talouden taantuman myötä köyhyys ja eriarvoisuus ovat olleet kasvussa EU:ssa. Populismin ja konservatiivisuuden nousu uhkaavat ihmisoikeuksia, ja seurauksena tasa-arvon edistämistavoitteita ja -toimia on karsittu. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla.

Tasa-arvo taas tavoitteeksi

Tasa-arvo voisi olla koko EU-politiikan läpileikkaava teema, ja kaikkia päätöksiä voisi tarkastella sukupuolinäkökulmasta. Huomioon olisi tietenkin otettava moninaiset naiset: rodullistetut, vammaiset, nuoret, iäkkäät ja ihan kaikenlaiset naiset. Eivätkä mitkään ihmisryhmät ole vain statisteja, joita on muodollisuuden vuoksi kuultava päätöksenteossa – heidän on myös päästävä istumaan niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään.

Tällä kaudella on syytä nostaa tasa-arvo ja moninaisuus kaikkea toimintaa läpileikkaavaksi teemaksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja kunnolliseen tasa-arvotyön rahoitukseen. Miten näin on päässyt käymään?

Yksi selkeä syy on se, että naisia on liian vähän sekä europarlamentissa että sen johtopaikoilla. Euroopan parlamentissa naismeppejä on parlamentissa 200 vähemmän kuin miehiä, vain 36% kaikista edustajista. Epäsuhta on suuri. Rohkenen epäillä, että erilaisella sukupuolijakaumalla päättäjät saattaisivat edistää suotuisammin ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Olemme lähivuosina nähneet parlamentaarisen politiikan ulkopuolella rohkeaa aktivismia ja kannanottoja paremman maailman puolesta. Kyse ei ole siitä etteivätkö ihmiset välittäisi paremman maailman rakentamisesta.

Aktivismin lisäksi tarvitaan kuitenkin edustajia, byrokraatteja ja päättäjiä. Erityisesti tarvitaan naisjohtajia.  Todellisen demokratian toteutuminen vaatii sitä, että tasa-arvon on toteuduttava kaikissa EU:n instituutioissa: parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa. Naisten määrän on kasvettava ja naisille on annettava kannettavaksi myös raskaita salkkuja. Suomella on tilaisuus näyttää esimerkkiä nimeämällä puheenjohtajakaudellaan EU-komissaariksi nainen.

Näissä eurovaaleissa on elintärkeää saada naiset äänestämään – ja ihmiset äänestämään naisia! Naisjärjestöjen keskusliitto on koonnut listan europarlamenttiin pyrkivistä naisehdokkaista. Tutustu listaan ja EU-tavoitteisiimme, ja löydä oma meppisi.

Leena Pihkala
Viestinnän koordinaattori


Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


16.09.2020

Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS tunnetaan yhä huonosti


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016