Sisältöön »
 

Blogi

17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


Hallitusneuvottelut ovat olleet käynnissä nyt reilun viikon ajan. Ensimmäisen neuvotteluviikon aikana 9.-16.5. neuvotteluihin on osallistunut puolueiden edustajien lisäksi suuri joukko eri alojen asiantuntijoita. Mutta mikä on kuultujen asiantuntijoiden sukupuolijakauma, ja millaisia eroja on nähtävissä aihealueittain?

Naisten osuus kaikista asiantuntijoista oli torstaihin mennessä 41 ja miesten 59 prosenttia. Luku ei ole aivan lohduton, mutta parantamisen varaa riittää rutkasti.

Pikainen katsaus* työryhmiin paljastaa, että monessa ryhmässä luvut ovat selkeästi keskiarvoa kehnommat. Sukupuolijakaumat vaihtelevat teemasta toiseen, usein stereotyyppisiä linjoja noudattaen: puolustuspolitiikan asiantuntijoina on nähty tähän mennessä ainoastaan miehiä, kun taas naisten osuus sosiaaliturvan uudistamista käsitelleistä asiantuntijoista on ollut 64 prosenttia. Muita selkeästi sukupuolittuneita ryhmiä ovat tähän mennessä olleet elinvoimaista Suomea (miesasiantuntijoiden osuus 74 prosenttia) ja liikenneverkkoa käsittelevät työryhmät (miesasiantuntijoiden osuus 69 prosenttia).

Sukupuolijakaumaltaan tasaisimpia työryhmiä ovat puolestaan olleet oikeusvaltion kehittämistä ja sotea käsittelevät työryhmät. Niissä molemmissa naisia ja miehiä on ollut asiantuntijoina yhtä paljon.

Olisi suotavaa, että hallitusneuvottelujen loppuun mennessä kaikkien työryhmien asiantuntijoiden sukupuolijakauma olisi mahdollisimman lähellä 50/50-tilannetta. On paitsi sukupuolten tasa-arvon myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta huolestuttavaa, jos johonkin asiaan liittyvä päätöksenteko tai sen valmistelu jää pääasiassa yhden sukupuolen tai muun ihmisryhmän käsiin. Tällöin emme välttämättä saa päätöksenteon tueksi kaikkea sitä tietoa, joka auttaa meitä tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä.

Päteviä eri alojen asiantuntijoita löytyy kaikista sukupuolista. Toinen kysymys on, halutaanko heidän osaamistaan hyödyntää tasapuolisesti. Hyvät hallitusneuvottelijat, luotan teihin: uskaltakaa hyödyntää moninaisten ihmisten osaamista monipuolisesti.

Anni Granat
Kirjoittaja työskentelee Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän suunnittelijana.
Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


16.09.2020

Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS tunnetaan yhä huonosti


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016