Sisältöön »
 

Blogi

31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys. Se on myös talouden tärkeä ajuri: naisten tasavertainen osallistuminen työelämään lisää tutkitusti talouskasvua. Tämä korostuu Romanian, Suomen ja Kroatian yhteisessä ns. triojulistuksessa, johon on kiteytetty tasa-arvoon liittyviä tavoitteita maiden EU-puheenjohtajakausille. On hienoa, että julistuksessa on mukana myös intersektionaalisuus, eli esimerkiksi vammaisten naisten, romaninaisten ja maahanmuuttajataustaisten naisten asema.

Suomi tulee vaikuttamaan EU:n puheenjohtajakaudellaan unionin ulkosuhteissa naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja asemaan monin eri tavoin. Keskeisiä välineitä ovat kehityspolitikka, ihmisoikeuspolitiikka ja YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus -agendaan liittyvä työ.

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin avunantaja, joten EU:lla on paljon vaikutusvaltaa, jos se sitä yhtenäisesti käyttää. EU:n sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman tavoitteena on, että 85 prosentti kaikista EU:n uusista kehitysyhteistyöohjelmista sisältää suoria tai välillisiä tasa-arvotavoitteita.

Lissabonin sopimuksen myötä kiertävän puheenjohtajamaan rooli on pienentynyt perinteisen ulkopolitiikan alalla, sillä EU:n ulkosuhdehallinto vetää kokoukset ja päättää agendat. Kehityspolitiikassa pj-maalla on kuitenkin edelleen vetovastuu. Tämä antaa Suomelle mahdollisuuden pitää esillä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Helsingissä järjestettävään EU:n neuvoston kehitysryhmän (CODEV) kokoukseen onkin kutsuttu puhujaksi UNFPAn edustaja. Kehitysministerien kokouksessa puolestaan on tarkoitus hyväksyä päätelmät EU:n tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman toimeenpanon raportoinnista. Asia kuulostaa varsin proseduraaliselta, mutta on tärkeää seurata, miten paljon tasa-arvotyöhön tosiasiassa suuntautuu resursseja eri EU-maissa.

Myös EU:n sisällä haastetaan voimakkaasti sekä gender equality -käsitettä että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Euroopan neuvoston puitteissa neuvoteltu sukupuolittunutta väkivaltaa koskeva Istanbulin sopimus on viime aikoina kyseenalaistettu useissa EU-maissa, koska sen pelätään tuovan mukanaan ”perinteisiä perhearvoja rapauttavaa gender-ideologiaa”.  Onkin valitettavasti epätodennäköistä, että EU:n liittyminen Istanbulin sopimukseen olisi lähiaikoina toteutumassa, Se on kuitenkin Suomelle tärkeä tavoite, jota tulemme EU-pj-kaudella määrätietoisesti ajamaan.

Lopuksi on syytä mainita, että Suomi johtaa tasa-arvotyötä myös omalla esimerkillä: kaikki kolme Suomen pysyvän EU-edustuston suurlähettilästä (Coreper II:sta, Coreper I:stä  ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteasta vastaavat suurlähettiläät) ovat naisia. Tiettävästi millään muulla maalla ei ole vastaavaa ”värisuoraa”. Tästä on syytä olla ylpeä.

Katri Viinikka
tasa-arvosuurlähettiläs, ulkoministeriö
jäsen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumissa


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016