Sisältöön »
 

Blogi

08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


Suomen pelialan järjestöistä vanhimpiin kuuluva Suomen Pelinkehittäjät ry on vuodesta 2007 edistänyt suomalaisten pelinkehitysyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Keväällä 2019 perustettu Women in Games Finland ry on puolestaan pelialan järjestökentän tuorein tulokas vaikkakin sen toiminta Facebook-ryhmänä alkoi jo kymmenisen vuotta sitten.

Women in Games Finland ry:n tavoite on yksinkertainen: edistää pelialan monimuotoisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Ideana on mahdollistaa työskentely ja yrittäjyys alalla kaikille sukupuolesta, seksuaalisuudesta, etnisestä alkuperästä, iästä, taloudellisesta tilanteesta, kehosta tai fyysisistä rajoituksista riippumatta. Tukea saa alalle hakeutumiseen ja verkostoitumiseen.

Women in Games Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja Emilia Machuca kertoo uudesta järjestöstä seuraavaa:

"Kaikenlaiset ihmiset pelaavat ja pelaajilla ja pelinkehittäjillä on maine nuorina edelläkävijöinä. Suomalaisella pelialla ulkomaalaisten osuus on 27 prosenttia, mutta naisten vain 20 prosenttia. Haluamme toiminnallamme myötävaikuttaa siihen, että peliala näkee naisten ja muiden vähemmistöjen potentiaalin, mutta myös he oivaltavat pelialan mahdollisuudet."

Women in Games Finlandin tavoitteet ovat täysin linjassa Pelinkehittäjät ry:n tavoitteiden kanssa ja yrityksiä edustavan Pelinkehittäjät ry:n ja yksilöjäsenyyteen pohjautuvan Women in Gamesin toimenpiteet tukevat toisiaan. Yhteistyön ensimmäisenä toimenpiteenä pidetään syksyn 2019 aikana Sexpon asiantuntijoiden vetämät koulutukset häirinnän ehkäisemiseksi pelialan kannalta suurimmilla paikkakunnilla Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Koulutuksen tarkoitus on edistää yritysten valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä häirintää työpaikoilla.

Koulutukset ovat jatkoa pelialan Code of Conductille, jonka Pelinkehittäjät ry julkaisi keväällä 2018 kattojärjestö NeogamesFinland ry:n ja International Game Developers Association ry:n (IGDA) kanssa. Pelialan menestymisen avain on aina ollut vahvoissa inklusiivisissa yhteisöissä ja Code of Conductin avulla haluttiin muistuttaa kaikkia pelialan toimijoita yhdenvertaisuuden ja turvallisen häirintävapaan ympäristön merkityksestä pelialalla. Syksyllä pidettävien  koulutusten tavoin myös  Code of Conductin tarkoituksena on rohkaista jokaista pelialalla toimivaa tarkastelemaan omaa toimintaansa ja puuttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin niin työpaikalla kuin alan tapahtumissakin.

Suomen pelinkehittäjät ry on erittäin ilahtunut uudesta toimijasta pelialalle, jossa monimuotoisuus ja kyky tarjota monipuolista sisältöä laajalle käyttäjäkunnalle on myös liiketoiminnassa menestymisen avain. Tarvitsemme esikuvia ja monimuotoisia tarinoita, joilla houkuttelemme yhä kasvavan joukon osaavia tekijöitä pelialan pariin.

Pelialan code of conduct on luettavissa Neogamesin sivuilla.

Mariina Hallikainen
Suomen Pelinkehittäjät Ry, hallituksen puheenjohtaja
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin jäsen


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016