Sisältöön »
 

Blogi

02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


Maahanmuuttajataustaisten naisten integraatio uuteen kulttuuriin on yleensä heikompaa kuin miehillä. Usein naisten rooli maahanmuuttajataustaisissa perheissä on lastenhoito ja kotiäitinä toimiminen. Tämän takia useiden naisten kokonaisvaltainen hyvinvointi (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) voi helposti jäädä miesten hyvinvointia heikommaksi (THL 2018).

Koska fyysinen hyvinvointi vaikuttaa usein myös psyykkiseen hyvinvointiin (Rebar ym. 2015) ja ryhmässä liikkuminen voi parantaa myös sosiaalista hyvinvointia (Eime ym. 2013), on tärkeää tukea maahanmuuttajanaisille tarkoitettuja liikuntamahdollisuuksia. Päätös oman hyvinvoinnin tukemisesta liikunnan avulla on kuitenkin aina yksilön oma valinta. Meillä Monaliikulla halutaan tukea tätä mahdollisuutta ja kannustaa naisia liikkumaan uskonnosta, taustasta tai kansallisuudesta riippumatta.

Monaliiku järjestää maksutonta Elämäni kunnossa -toimintaa maahanmuuttajataustaisille naisille. Ryhmissä on viikoittain ohjattua liikuntaa ja kerran kuukaudessa asiantuntijoiden pitämiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä keskusteluja. Jokaisen kerran lopussa naisille on tarjolla terveellistä välipalaa. Ryhmän aikana on mahdollisuus lastenhoitoon, jolloin yhä useamman naisen on mahdollista osallistua toimintaan. Elämäni kunnossa -toiminnan lisäksi Monaliiku tarjoaa useita muita maksuttomia liikuntatunteja viikossa.

Jotta naisten tasa-arvo hyvinvoinnin osalta toteutuisi paremmin, on tärkeää tarjota erityisesti maahanmuuttajanaisille suunnattuja liikunta- ja hyvinvointiryhmiä, joissa liikuntaharrastuksen aloittaminen on turvallista ja kannustavaa. Monissa kulttuureissa naiset eivät harrasta liikuntaa kulttuurisista syistä. Lisäksi peittävä vaatetus voi aiheuttaa vaikeuksia ja jopa vaaratilanteita liikunnassa. Siksi on tärkeää tarjota vain naisille suunnattuja liikuntaryhmiä, jolloin vaatetusta voi vähentää liikunnan ajaksi huoletta.

Vaikka Monaliikun toiminta on vahvalla pohjalla ja tavoitamme yli 200 monikulttuurista naista viikoittain, on meilläkin haasteemme. Miten saisimme naisia kannustettua liikkumaan myös muualla kuin Monaliikun ryhmissä? Se todennäköisesti laajentaisi monien naisten elinpiiriä ja tukisi hyvinvointia. Pääasia tietysti on, että jokainen toiminnassamme mukana oleva nauttii liikunnasta. Emme pysty toiminnallamme vaikuttamaan kaikkiin terveyden osatekijöihin, mutta tavoitteenamme on silti tukea naisten hyvinvointia ja kannustaa naisia ottamaan itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan toiminnan ulkopuolella. Toiminnallamme olemme saavuttaneet loistavia tuloksia ja saaneet erinomaista palautetta osallistujiltamme. Toimintamme varmasti jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, sillä maahanmuuttajataustaisille naisille tarkoitetuille liikunta- ja hyvinvointiryhmille on selkeästi kysyntää.

Essi Honkonen TtM
Elämäni kunnossa -toiminnan koordinaattori
Monaliiku ry                   


Lähteet:

Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J. & Payne, W. R. 2013. A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for adults: informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10 (135).

Rebar, A. L., Stanton, R., Geard, D., Short, C., Duncan, M. J. & Vandelanotte, C. 2015. A meta-meta-analysis of the effect of physical activity on depression and anxiety in non-clinical adult populations. Health Psychology Review, 9 (3).

THL, 2018. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Tutkimustuloksia elämän eri osa-alueilta sukupuolittain.

14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016