Sisältöön »
 

Blogi

10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


Tällä viikolla vietetään maailman mielenterveyspäivää ja tyttöjen päivää.

Kouluterveyskyselyn mukaan tytöt ovat poikia yksinäisempiä ja tyytymättömämpiä omaan elämäänsä. Se ei ole ihme, kun katsoo kyselyn muita tuloksia. Yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista tytöistä joka kolmas oli kokenut vuoden aikana jonkinlaista seksuaalista häirintää. Joka kymmenes tyttö oli puolestaan kokenut seksuaalista väkivaltaa. Tytöt kertoivat poikia useammin seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta jollekin luottamalleen aikuiselle, mutta kokivat usein, että he eivät saaneet apua. Lisäksi tytöt kokevat enemmän henkistä ja fyysistä väkivaltaa perheissään. Ei ole ihme, että tytöt ovat esikouluiästä asti poikia alttiimpia ahdistushäiriöille. Erityisen huolestuttavaa on tyttöjen itsemurhien yleistyminen.

Tilanne on kestämätön. Eikä kyse ole vain kasvukivuista, jotka helpottavat iän myötä.

Naiset esimerkiksi uupuvat työelämässä hälyttävää vauhtia. Naisten psyykkinen kuormittuvuus on kestämättömän yleistä. Sitä tuskin helpottaa yhteiskunnallinen tilanne. Naisille kasautuu miehiä enemmän hoivavastuuta, matalapalkka- ja pätkätöitä. Köyhyys ja väkivallan uhka huonontavat monien naisten elämänlaatua. Uusi Peking +25-kansalaisjärjestöraportti osoittaa, että naisten ja tyttöjen tasa-arvossa on paljon kehitettävää.

Siinä, että miehillä on vähemmän masennushäiriöitä kuin naisilla on myös vahva tasa-arvoulottuvuus. Mitä tasa-arvoisempi asema naisilla yhteiskunnassa on, sitä pienempi on miesten ja naisten välinen ero masennuksen esiintyvyydessä, kertoo World Mental Health -tutkimus. Kyse on siis samaan aikaan äärimmäisen henkilökohtaisesta ja äärimmäisen yhteiskunnallisesta ilmiöstä.

Se, että tasa-arvosta ja mielenterveydestä puhutaan entistä enemmän on pelkästään hyvä asia. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin. Kun mielenterveysongelmien stigma poistuu, uskalletaan apua hakea helpommin. Ennaltaehkäisy ja matalat kynnykset ovat tärkeitä elementtejä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Henkilökohtaisen avun lisäksi tarvitaan kuitenkin myös keskustelua rakenteista, joissa naiset eivät voi hyvin. Onneksi feministisen liikkeen historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka yksityisten kokemuksien jakamisesta syntyy kollektiivisia liikkeitä.

Leena Pihkala
viestintäkoordinaattori
Naisjärjestöjen Keskusliitto

16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016