Sisältöön »
 

Blogi

01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


Aloitin työurani erittäin miesvaltaisella alalla, merillä ja merenkulkuun liittyvissä tehtävissä. Merikapteenin koulutuksen myötä työskentelin ensin päällystötehtävissä ja lopulta aluksen päällikkönä. Maihin jäätyäni työskentelin merenkulkuoppilaitoksen opettajana ja rehtorina. Merillä ollessani vain pieni osa ammatissani kohtaamistani kollegoista oli sukupuoleltaan naisia.

Merenkulku on esimerkki suomalaisten työmarkkinoiden poikkeuksellisen voimakkaasta segregaatiosta. Alan sukupuolijakauma on sitten minun aikojeni hieman tasoittunut, mutta edelleen nainen merikapteenina on sen verran harvinaista, että moni sen kyllä huomaa.
Työmarkkinoiden segregaatiota selitellään aivan liian usein sukupuolten erilaisilla kiinnostuksen kohteilla. Henkilökohtaisesti uskon, että sukupuoleen liittyvät kulttuuriset odotukset ja historialliset normit ohjaavat valintojamme voimakkaammin kuin osaamme ajatellakaan. Voimme puhua työntö- ja vetovoimatekijöistä. Segregaation määrittämät työntötekijät määrittelevät valintoja tiukemmin kuin yksilön henkilökohtaisesta kiinnostuksesta kumpuavat vetovoimatekijät.

Suomessa naiset kouluttautuvat ja työllistyvät edelleen niin sanotuille naisten aloille ja miehet vastaavasti miesten aloille. Naisten koulutustaso on miehiä korkeampi, mutta heidän suuntautumisensa kasvatus-, humanistisille, terveys- ja sosiaalialoille johtaa miehiä heikompaan palkkakehitykseen. Miesten aloja ovat esimerkiksi luonnontieteet, tekniikka ja teollisuus. Tähän ei sisältyisi kovin suurta yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, jos alojen erilainen palkkauksellinen arvostus ei vaihtelisi vaan olisi yhdenmukainen. Tosiasia on edelleen, että siinä missä suomalainen mies ansaitsee euron, nainen saa vastineeksi vain 84,2 senttiä.

STTK laskee vuosittain Tilastokeskuksen tietojen perusteella päivän, jolloin naisten palkanmaksun katsotaan päättyvän. Tänä vuonna vietämme Naisten palkkapäivää 4.11. Laskelmamme perustuu kaikkien alojen kokoaikaisesta työstä maksettujen palkkojen eroon. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana palkkaero on kuroutunut tuskin ollenkaan, välillä ero on kääntynyt myös kasvuun. Tänä vuonna naisten ja miesten keskimääräisessä vuosipalkassa on 7600 euron ero. Koko työuran aikana naisten jäävät miehistä helposti parin omakotitalon hinnan verran jälkeen. Työuran jälkeen palkkaepätasa-arvo heijastuu edelleen eläkkeisiin. Eläkeläisköyhyys koskettaa erityisesti juuri naisia.

Segregaatio on vain yksi palkkaepätasa-arvoa selittävä tekijä. Myös saman alan sisällä naisten ansio- ja urakehitys jää jälkeen miehistä. Naiset etenevät urallaan miehiä harvemmin johtotehtäviin. Pörssiin listautuneiden yritysten johdossa lienee edelleen enemmän Juha-nimisiä miehiä kuin naisia. Palkkatasa-arvoa pitää edistää useilla erilaisilla, mutta samanaikaisesti vaikuttavilla keinoilla. Keinoja voivat olla esimerkiksi perhevapaauudistus ja naisille palkankorotusten yhteydessä maksettavat erillisen erät.

STTK on esittänyt myös palkkojen laajempaa avoimuutta siten, että työpaikkatasolla henkilöstön edustaja saisi edustamiensa työntekijöiden palkat eri osineen tietoonsa, jos työntekijä tämän hyväksyy. Myös EU-komissio on ryhtynyt työstämään palkka-avoimuusdirektiiviä. Suomessa noin joka kolmas työnantaja jättää lain vaatiman tasa-arvosuunnitelman ja siihen kuuluvan palkkakartoituksen tekemättä. Avoimuus edistäisi paikallista sopimista ja palkkakartoituksien laatimista, tekisi palkkasyrjintätilanteita näkyviksi ja helpottaisi siten perusteettomien palkkaerojen korjaamista työpaikkatasolla.

Olen joskus miettinyt, miltä oma työurani olisi näyttänyt, jos olisin syntynyt naiseksi. Tuskin luontevin tie koulutusta arvostavan duunariperheen tyttärelle olisi vienyt maailman merille. Vaikka sitten olisinkin härkäpäisesti puskenut tieni unelma-alalleni ja kouluttautunut merikapteeniksi, olisin tuskin päässyt jo työurani alkuvaiheessa ottamaan vastuuta aluksen päällikkönä. Tämä ajatusleikki auttaa näkemään työelämän eri sukupuolille tarjoamat mahdollisuudet hyvin erilaisessa valossa.

Pääsin itse työurallani todistamaan sukupuolten mahdollisuuksien tasa-arvoa vasta siirtyessäni töihin ay-liikkeeseen kaksikymmentä vuotta sitten. Ay-liikkeen toiminta on kautta historian perustunut työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen, luottamukseen, neuvottelutaitoon, kyvykkyyteen edistää yhteisiä tavoitteita sekä ihmisten tasa-arvoon. Mikään näistä perusteista ei ole sukupuoleen sidottu. Oikeudenmukainen palkkaus on tuottavan työelämän perusedellytys ja se jos mikä on työntekijän arvostuksen osoitus. Tästä syystä palkkatasa-arvon saavuttaminen on yksi STTK:n tärkeimmistä tavoitteista.

Antti Palola
Kirjoittaja on STTK:n puheenjohtaja ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin jäsen

Kuva: Liisa Valonen


Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


16.09.2020

Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS tunnetaan yhä huonosti


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016