Sisältöön »
 

Blogi

10.07.2020

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen

Ainutlaatuinen kokonaisuus - Agenda2030-raportti kokoaa samoihin kansiin valtion ja kansalaisjärjestöjen näkemyksen


Joka heinäkuu New Yorkissa järjestetään kestävän kehityksen korkean tason seurantakokous (HLPF, High-level Political Forum), jossa vapaaehtoiset maat raportoivat etenemisestään kestävän kehityksen tavoitteiden ja laajemmin koko Agenda2030:n toteutumisesta. Parhaillaan käynnissä olevassa kokouksessa Suomi raportoi edistymisestään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa yhdessä 46 muun valtion kanssa. Suomen raportti on ainutlaatuinen, koska se ensimmäisenä maailmassa kokoaa samoihin kansiin sekä valtion virallisen näkemyksen että kansalaisjärjestöjen arvion. On valtavan arvokasta, että Suomessa on vahva ja moniääninen kansalaisyhteiskunta, jota myös kuullaan ja osallistetaan.

Kansalaisjärjestöt arvioivat kunkin kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä työryhmissä. Työtä organisoi Fingo, jonka jäseneksi NJKL myös keväällä liittyi. NJKL osallistui sukupuolten tasa-arvoa koskevan tavoitteen toteutumisen arviointiin. Työssä mukana olivat mm. NJKL:n jäsenjärjestöt Plan International Suomi ja Suomen UN Women. Arvioitavana oli kulunut viisivuotiskausi 2016-2020.

Tilaa arviolle oli niukasti ja asioita luonnollisesti paljon. Positiivisen kehityksen lisäksi työryhmä toi esiin toimenpiteitä vaativina asioina mm. naisiin kohdistuvan väkivallan, työmarkkinoiden eriytymisen, palkkaeron, hoivan epätasaisen jakautumisen, tasa-arvotyön riittämättömät resurssit, vuoden 2016 rajut leikkaukset kehitysyhteistyöhön ja translain uudistuksen odottamisen. Valtio tunnisti omassa arviossaan samoin haasteiksi erityisesti väkivallan ja työelämän.

Kansalaisjärjestöt suosittavat Suomelle muun muassa koko ulkopolitiikan kattavaa tasa-arvostrategiaa, sukupuolivaikutusten arvioinnin ottamista pysyväksi osaksi valtiollista ja kunnallista päätöksentekoa sekä ns. Istanbulin sopimuksen täyttä toteuttamista. Järjestöjen arviot Suomen kehityksestä löytyvät suomeksi Fingon nettisivuilta. Kattavan kuvan kansalaisyhteiskunnan näkemyksistä tasa-arvon toteutumisesta Suomessa saa Naisjärjestön Keskusliiton kokoamasta niin sanotusta Peking +25 -raportista (2019).

Tämän vuoden kestävän kehityksen korkean tason seurantakokous käydään odottamattomassa pandemiatilanteessa ja virtuaalisesti. YK:n pääsihteeri Antonio Guterrez on korostanut tarvetta huolehtia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä kriisin aikanakin ja käyttää nykyinen tilanne mahdollisuutena rakentaa parempaa (build back better). Samaa sanoi myös EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen omassa avauspuheenvuorossaan: kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen ei ole nyt lykättävissä, vaan entistä kiireellisempää negatiivisten kehitysten estämiseksi. Tämä koskee tietenkin myös sukupuolten tasa-arvoa.

Liisa Ketolainen

kansainvälisten asioiden asiantuntija 

Naisjärjestöjen Keskusliitto 

Seuraa:

Pääministeri Sanna Marin puhuu kokouksen ministeriosuuden avausosiossa yhdessä muun muassa YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa tiistaina 14.7. klo16 (Suomen aikaa). 

Seuraavana päivänä ke 15.7. klo 15 (Suomen aikaa) julkistetaan women2030-koalition laatima tasa-arvon tilaa käsittelevä raportti.

Kestävän kehityksen korkean tason seurantakokouksen ohjelma ja lisätiedot löytyvät HLPF:n sivuilta. Keskusteluja (myös useissa muissa kokouksissa!) voi seurata YK:n omalta tv-kanavalta

Lisätietoja:

Valtion arvio sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän tavoite viiden toteutumisesta löytyy raportin sivulta 114 ja kansalaisjärjestön arvio seuraavalta sivulta 115.

Vuosittaisen Agenda 2030 -toimintaohjelman edistystä mittaavan raportin mukaan Suomi sijoittuu tänä vuonna YK:n 193 jäsenmaasta kolmanneksi tavoitteiden saavuttamista mitattaessa. Edellä ovat Ruotsi ja Tanska. Linkki raporttiin ja lisätietoja ulkoministeriön tiedotteesta Suomen arvio löytyy raportista sivulta 220 alkaen ja tasa-arvokehitys arvioidaan siinä hyväksi.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteisiin lukeutuu muunmuassa Suomen sitoutuminen EU:n esittämään tavoitteeseen, jonka mukaan tasa-arvon edistäminen oli päätavoite tai merkittävä osatavoite 85 prosentissa uusista kehitysohjelmista vuoteen 2020 mennessä.

Naisten ja tyttöjen oikeudet on Suomen kehityspolitiikan ykkösprioriteetti ja Suomi on ollut aktiivinen sukupuolten tasa-arvon ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolestapuhuja. Tälle työlle on valtava tarve ja sitä tulee vahvistaa. Kehityspoliittinen toimikunta KPT on suosittanut kehitysyhteistyön ja -politiikan on uudistamista siten, että se edistäisi entistä paremmin sukupuolien välistä tasa-arvoa ja vahvistaisi tuloksellisemmin naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia (2018).

Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


16.07.2020

Mitä on siis olla antirasisti ja feministi 2020? Mitä feminismi ja antirasismi tarkoittavat juuri sinulle?


14.07.2020

Kielenkäytön rajat venyvät, kun niitä venyttää


05.05.2020

Syödään yhdessä poikkeustilan jälkeenkin


21.04.2020

Finland needs us all - The employment of women with migrant backgrounds requires better leadership


26.03.2020

Endometrioosi vaikuttaa naiseuteen – vastuulliseen tietoon kuuluvat faktat ja luotettavuus


10.02.2020

Palkkataistojen sävyttämä juhlavuosi


10.12.2019

EU:n on reagoitava naisihmisoikeuspuolustajien heikentyneeseen tilanteeseen


11.11.2019

Kestävää tulevaisuutta kaikille feministisellä ilmastopolitiikalla


01.11.2019

Palkkatasa-arvo ei toteudu ilman työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa


10.10.2019

Mielenterveys on myös tasa-arvoasia


30.09.2019

Naisasiaa edistetään samoin keinoin ympäri maailman


10.09.2019

Mikä ihme on Peking +25?


02.09.2019

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys


30.08.2019

Sitkeä ongelma – viisi kysymystä segregaatiosta


28.08.2019

Koulutus- ja työalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen edellyttää määrätietoisia toimia


08.08.2019

Suomen Pelinkehittäjät ry ja Women in Games Finland ry yhteistyöhön


06.08.2019

Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia sukupuolia


01.07.2019

Miten tasa-arvo näkyi eurovaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa?


31.05.2019

Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten välinen tasa-arvo


17.05.2019

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset


09.05.2019

Nainen, äänestä – äänestä naista!


16.04.2019

Naiskunnanjohtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa


20.06.2018

Tasa-arvotiedosta on seurattava tekoja!


14.06.2018

Järjestökoordinaattorin terveiset: Nuoria naisia naisjärjestötyöhön!


11.05.2018

Otetaan netti takaisin - irti riskiä korostavista keskusteluista


26.03.2018

Kuka muistaa vielä tasa-arvon mallimaan?


22.03.2018

Naiset on saatava digitalisaation kärkijoukkoihin


28.11.2017

Tasa-arvosta taas kuuminta hottia?


27.11.2017

Miksi kotityöt uuvuttavat? Harjoittelijamme pro gradu metakotityöstä


20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia


06.10.2017

Naisjärjestöille saatava lisää resursseja


06.10.2017

Aktiivinen naisjärjestösyksy


28.09.2017

Ovatko järjestöt tulevaisuudessakin yhteiskunnan kivijalka ja millä edellytyksillä?


08.09.2017

Tasa-arvoteot tuottaneet tulosta


14.04.2017

Me ja maailman naiset #yhdessä


03.12.2016

Sukupuolten tasa-arvo kirjattava maakuntalakiin!


11.11.2016

105 vuotta naisten oikeuksien puolesta


06.10.2016

Suomi100 on myös naisten!


07.09.2016

Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää


07.09.2016

Mikä on sinun tasa-arvotekosi?


15.04.2016

Naisten voimaannuttaminen parantaisi globaalia kansantaloutta neljänneksellä


05.02.2016

Vuosi 2016