Sisältöön »
 
 

KÄYNNISSÄ OLEVAT Hankkeet

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointi
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

 
 
 

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointi

Naisjärjestöjen Keskusliiton selvitys naisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa
-
Peking +25 -rinnakkaisraportti Pekingin toimintaohjelman toimeenpanosta

YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Vuonna 2020 vietämme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlaa.

YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvioinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Virallisen maaraportin lisäksi koostettava rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.  Rinnakkaisraportista ja sen koordinoinnista vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto.

Arvioitavia teemoja Pekingin toimintaohjelmassa ovat:
Naiset ja köyhyys
Naisten kasvatus ja koulutus
Naiset ja terveys
Naisiin kohdistuva väkivalta
Naiset ja aseelliset konfliktit
Naiset ja talous
Naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa
Institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi
Naisten ihmisoikeudet
Naiset ja tiedotusvälineet
Naiset ja ympäristö
Tytöt

Raportti tuotetaan yhteistyössä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia edistävien järjestöjen kanssa. Raportin koostamisesta, järjestöjen asiantuntijoista koostuvan hanketyöryhmän koordinoinnista ja hankkeen viestinnästä vastaa Naisjärjestöjen Keskusliittoon järjestöpäällikkö Anniina Vainio.

Raportti käännetään englanniksi kansainvälisen vertailtavuuden ja yhteistyön lisäämiseksi. Kansainvälisesti Peking +25 –raportointia tullaan käsittelemään esimerkiksi YK:n Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan CSW 64. istunnossa maaliskuussa 2020. Tätä ennen viralliseen valmisteluun osallistuu muun muassa Euroopan unioni ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE. Naisjärjestöjen Keskusliitto tuo naisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen äänen kansainväliseen keskusteluun ja osallistuu muun muassa CSW 64. istuntoon.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 
 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeen toiminta pohjautuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuloksille ja verkostoille. Hankkeen tavoitteena on syventää ja monistaa tehtyjä tasa-arvotekoja ja siten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö 

Sukupuolten tasa-arvo kuuluu suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä lisäämällä tasa-arvoa konkreettisin teoin. Vuosina 2016-2017 erilaiset organisaatiot eri puolilla Suomea tekivät yhteensä satoja tasa-arvotekoja. Hanke loi kokonaan uudenlaisen työtavan ja verkoston tasa-arvotyölle. Hankkeella oli 38 kumppanitahoa ja eri alojen vaikuttajista koostunut, presidentti Tarja Halosen johtama kunniatoimikunta. Hankkeen lukuisat tilaisuudet kokosivat satoja osallistujia ja tasa-arvoteoista viestittiin aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi teot olivat usein esillä julkisuudessa. Siten tasa-arvoteot toivat näkyvyyttä tasa-arvotyölle ja loivat keskustelua tasa-arvon tilasta Suomessa. Työn tasa-arvotekojen parissa on toivottu jatkuvan myös itsenäisyyden juhlavuoden jälkeen ja siitä tässä hankkeessa on kyse.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen verkkosivut