Sisältöön »
 
 

KÄYNNISSÄ OLEVAT Hankkeet

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointi
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

 
 
 

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointi

Naisjärjestöjen Keskusliiton selvitys naisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa
-
Peking +25 -rinnakkaisraportti Pekingin toimintaohjelman toimeenpanosta

YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Vuonna 2020 vietämme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlaa.

YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvioinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Virallisen maaraportin lisäksi koostettava rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.  Rinnakkaisraportista ja sen koordinoinnista vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto.

Arvioitavia teemoja Pekingin toimintaohjelmassa ovat:
Naiset ja köyhyys
Naisten kasvatus ja koulutus
Naiset ja terveys
Naisiin kohdistuva väkivalta
Naiset ja aseelliset konfliktit
Naiset ja talous
Naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa
Institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi
Naisten ihmisoikeudet
Naiset ja tiedotusvälineet
Naiset ja ympäristö
Tytöt

Raportti tuotetaan yhteistyössä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia edistävien järjestöjen kanssa. Raportin koostamisesta, järjestöjen asiantuntijoista koostuvan hanketyöryhmän koordinoinnista ja hankkeen viestinnästä vastaa Naisjärjestöjen Keskusliittoon järjestöpäällikkö Anniina Vainio.

Raportti käännetään englanniksi kansainvälisen vertailtavuuden ja yhteistyön lisäämiseksi. Kansainvälisesti Peking +25 –raportointia tullaan käsittelemään esimerkiksi YK:n Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan CSW 64. istunnossa maaliskuussa 2020. Tätä ennen viralliseen valmisteluun osallistuu muun muassa Euroopan unioni ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE. Naisjärjestöjen Keskusliitto tuo naisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen äänen kansainväliseen keskusteluun ja osallistuu muun muassa CSW 64. istuntoon.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 
 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että tasa-arvo yhdistetään tekemiseen ja konkreettisiin toimiin pelkän arvopuheen sijaan. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä eri kumppanien kanssa aloitteita, kampanjoita ja tilaisuuksia, joilla edistetään ja nostetaan esiin tasa-arvotyötä. Lisäksi kannustetaan toimijoita tasa-arvotekoihin.

Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi sitä tukevat eri yhteistyökumppanit.

Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: mediaan, teknologiaan ja johtajuuteen.

Hanke on jatkoa 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle, jolla haastettiin erilaiset organisaatiot eri puolilla Suomea tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja liittyen Suomen 100-vuotisitsenäisyysjuhliin. Vuosina 2016–2017 kerätyt teot toimivat edelleen hyvinä käytänteinä ja esimerkkeinä yhä uusille organisaatioille. 100 tasa-arvotekoa -hanke loi kokonaan uudenlaisen työtavan ja verkoston tasa-arvotyölle.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen verkkosivut