Sisältöön »
 
 

JULKAISUT


TEHDÄÄN TASA-ARVO! MIKÄ ON NAISTEN JA TYTTÖJEN IHMISOIKEUKSIEN TILANNE SUOMESSA?
– PEKING +25 -JÄRJESTÖRAPORTTI

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa. Asia käy ilmi Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportista, jonka laati Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa.

Räikeimmät Peking +25 -järjestöraportin esiin nostamat epätasa-arvoisuudet ovat naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja palkkaepätasa-arvo. Suomi ei ole juuri edistynyt näissä kysymyksissä viime vuosina. Myös hoivavastuut jakautuvat edelleen epätasaisesti. Tämä puolestaan lisää palkkaepätasa-arvoa ja näkyy myöhemmin muun muassa naisten eläkeköyhyytenä.

Raportin voi ladata täältä.


The report in English COMING SOON

Peking+25 rapport på svenska KOMMER SNART


SANOISTA TEKOIHIN. NAISTEN ASEMAN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON HAASTEET
SUOMESSA 2015 – PEKING +20 -JÄRJESRTÖRAPORTTI

Peking +20 -rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt. Pekingin toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiin kohdistuvia päätöksiä ja toimenpiteitä arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimittama rinnakkaisraportti vuosilta 2010–2015 valmisteltiin seuraavien tahojen kanssa: Exit – pois prostituutiosta ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kaikkien perheiden Suomi-hanke, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Seta ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen UN Women ry/1325-verkosto, Suomen NNKY-liitto ry, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ry ja Zonta International Piiri 20 ry.

Raportin voi ladata täältä.