Sisältöön »
 
 

JULKAISUT


SANOISTA TEKOIHIN. NAISTEN ASEMAN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON HAASTEET
SUOMESSA 2015 – KANSALAISJÄRJESTÖJEN PEKING +20 -RAPORTTI

Peking +20 -rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt. Pekingin toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiin kohdistuvia päätöksiä ja toimenpiteitä arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton toimittama rinnakkaisraportti vuosilta 2010–2015 valmisteltiin seuraavien tahojen kanssa: Exit – pois prostituutiosta ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kaikkien perheiden Suomi-hanke, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Seta ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen UN Women ry/1325-verkosto, Suomen NNKY-liitto ry, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ry ja Zonta International Piiri 20 ry.

Raportin voi ladata täältä.