Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 03.09.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Budjettiriihessä turvattava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten palveluiden resurssit ja tuplattava turvakotien rahoitus

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että hallituksen syksyn budjettiriihessä kaksinkertaistetaan turvakotien rahoitus. Suomi ei edelleenkään täytä Euroopan neuvoston suositusta turvakotipaikkojen määrästä. Budjettiriihessä on varmistettava tarvittavat resurssit ja pitkäjänteinen rahoitus naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi. Budjettiriihessä on myös huomioitava STEAn avustusten pieneneminen ja kohdennettava rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekeville järjestöille.
Lue lisää

Kannanotto 26.08.2020

Sukupuoli on lisättävä kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeen tunnusmerkistöön

Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää, että sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu lisätään kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeen tunnusmerkistöön.
Lue lisää

Kannanotto 24.08.2020

Hallituksen tavoite ”Suomi tasa-arvon kärkimaaksi” ei onnistu ilman naisjärjestöjen työtä

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen työ tukee hallituksen ja ministeriöiden tasa-arvotavoitteiden saavuttamista. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tämä tavoite ei onnistu ilman naisjärjestöjen moninaista tasa-arvotyötä.
Lue lisää

Kannanotto 07.08.2020

Urheilun palkkatasa-arvo vaatii entistä järeämpiä toimia

Avoin kirje Tampereen tennisseuran puheenjohtaja Minttu Lampiselle, Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaralle
Lue lisää

Kannanotto 09.07.2020

Sukupuolitetut ammattinimikkeet kuuluvat historiaan: Eduskunnan puhemiestä on aika kutsua puheenjohtajaksi

Sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen yhteiskunnan näkyvimpiä tehtäviä myöten olisi vahva viesti siitä, että Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon todelliseen toteuttamiseen ja tunnistaa sen merkityksen yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että eduskunnan puhemiehen nimike vaihdetaan puheenjohtajaksi. Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ovat konkreettinen askel kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
Lue lisää

Kannanotto 26.06.2020

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi - nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti

Naisjärjestöt toivottavat 25.6.2020 hyväksytyn hallituksen tasa-arvo-ohjelman vuosille 2020–2023 erittäin tervetulleeksi. Yhdessä pysäytämme nyt tasa-arvon takapakin! Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää merkittävänä, että hallitus on laatinut kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman, jonka toteutumista halutaan aktiivisesti seurata.Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen ja naisten aseman edistäminen edellyttävät määrätietoista työtä ja tasa-arvotekoja, jotka tuntuvat jokaisen arjessa.
Lue lisää

Kannanotto 12.06.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Medioiden täytyy ottaa käyttöön keinoja haastateltavien suojelemiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaativat, että mediat kehittävät toimintatapoja ja työkaluja haastateltavien ja toimittajien suojelemiseksi. Työyhteisöissä on otettava käyttöön ohjeistukset siitä, miten vihapuheen kohteeksi joutunutta tuetaan.Vihapuheesta ja maalittamisesta keskusteltiin Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämässä mediawebinaarissa tiistaina 9.6.2020.
Lue lisää

Kannanotto 22.05.2020

Upp till bevis för regeringens jämställdhetsprogram – ge inte avkall på jämställdhetsåtgärderna

Kvinnoorganisationernas Centralförbund anser det mycket viktigt att inte ge avkall på de jämställdhetsfrämjande reformerna i regeringsprogrammet.
Lue lisää

Kannanotto 20.05.2020

NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on näytön paikka - tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä ei saa tinkiä

Koronakriisi on tuonut näkyväksi monet epätasa-arvoiset rakenteet. Esimerkiksi perhevapaauudistus toisi pitkällä aikavälillä konkreettisen helpotuksen siihen, minkä monet naiset ovat joutuneet koronaeristyksen alla kohtamaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman tasa-arvoa edistävistä uudistuksista ei tingitä.
Lue lisää

Kannanotto 14.05.2020

Järjestöjen vetoomus ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana yhdessä monen muun järjestön kanssa ministereille suunnatussa vetoomuksessa väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Vetoomuksessa todetaan, että hallituksen on varmistettava riittävät toimintaresurssit väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluille ja muille naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa toteuttaville tahoille. Valtion on turvattava hyvät toimintaedellytykset naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle, mukaan lukien uhrien palveluille. Rahoituksen on oltava pitkäaikaista, ennakoitavaa ja pysyvää.
Lue lisää