Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 22.05.2020

Upp till bevis för regeringens jämställdhetsprogram – ge inte avkall på jämställdhetsåtgärderna

Kvinnoorganisationernas Centralförbund anser det mycket viktigt att inte ge avkall på de jämställdhetsfrämjande reformerna i regeringsprogrammet.
Lue lisää

Kannanotto 20.05.2020

NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on näytön paikka - tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä ei saa tinkiä

Koronakriisi on tuonut näkyväksi monet epätasa-arvoiset rakenteet. Esimerkiksi perhevapaauudistus toisi pitkällä aikavälillä konkreettisen helpotuksen siihen, minkä monet naiset ovat joutuneet koronaeristyksen alla kohtamaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman tasa-arvoa edistävistä uudistuksista ei tingitä.
Lue lisää

Kannanotto 14.05.2020

Järjestöjen vetoomus ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana yhdessä monen muun järjestön kanssa ministereille suunnatussa vetoomuksessa väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Vetoomuksessa todetaan, että hallituksen on varmistettava riittävät toimintaresurssit väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluille ja muille naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa toteuttaville tahoille. Valtion on turvattava hyvät toimintaedellytykset naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle, mukaan lukien uhrien palveluille. Rahoituksen on oltava pitkäaikaista, ennakoitavaa ja pysyvää.
Lue lisää

Kannanotto 23.04.2020

Suomen taattava naisille turvallinen elämä - myös poikkeusoloissa

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa varmistetaan riittävä tuki kunnille ja kansalaisjärjestöille naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Tavoitteeksi on nostettava naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja avun tarjoaminen, kun koronaepidemiaan liittyviä toimia suunnitellaan ja resursoidaan. Hallituksen tulee mitä pikimmin selvittää, miten kunnat ja järjestöt pystyvät näissä olosuhteissa vastaamaan palveluiden lisääntyneeseen kysyntään.
Lue lisää

Kannanotto 14.04.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business (Mib ry): Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea

Koronakriisi on iskenyt pahimmin palvelualoihin, jotka työllistävät yksinyrittäviä naisia. Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business vetoavat nyt Suomen hallitukseen, jotta naisten asema yrittäjinä turvataan.
Lue lisää

Kannanotto 06.04.2020

Koronakriisi mittaa Suomen sitoutumisen naisten oikeuksien toteuttamiseen globaalisti

Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee, että osallistuessaan kansainvälisiin koronaviruksen vastaisiin aloitteisiin Suomen tulee painottaa niissä erityisesti tasa-arvonäkökulman huomioimista.
Lue lisää

Kannanotto 25.03.2020

Koronaepidemia vaikuttaa naisten toimeentuloon - sukupuolivaikutukset arvioitava tukipaketin ja muiden erityistoimenpiteiden osalta

Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää huolensa lomautusten ja yt-neuvotteluiden kohdistumisesta naisiin. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota pienyrittäjien toimeentulon puskureihin ja selviämiseen yhteiskunnassa yli vaikeiden aikojen
Lue lisää

Kannanotto 17.03.2020

Tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentaminen ei pysähdy koronaan -Naisvaltaiset alat kannattelevat Suomea poikkeusaikana

Jäsenistöömme kuuluvilla sairaanhoitajilla, varhaiskasvattajilla, kätilöillä ja monilla naisvaltaisilla aloilla kuten opettajilla ja palvelualan ammattilaisilla on suuri vastuu. Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa koko Suomi tukeutuu teihin. He ansaitsevat paitsi kaiken kunnioituksen, myös parhaat mahdolliset olosuhteet tehdä työnsä hyvin.
Lue lisää

Kannanotto 06.03.2020

Suomi tarvitsee meitä kaikkia työllisyystavoitteen saavuttamiseksi - nyt katseet kohti työnantajia!

Maahan muuttaneiden naisten työllistyminen vaatii parempaa johtamista, yritysten ja järjestökentän yhteistyötä sekä työtä työelämän syrjimättömyyttä vastaan.
Lue lisää

Kannanotto 21.02.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii: Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovuttava ja työelämän joustojen vaikutukset naisiin arvioitava

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteille asetetaan mittarit ja niitä seurataan.
Lue lisää