Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 07.08.2020

Urheilun palkkatasa-arvo vaatii entistä järeämpiä toimia

Avoin kirje Tampereen tennisseuran puheenjohtaja Minttu Lampiselle, Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaralle
Lue lisää

Kannanotto 09.07.2020

Sukupuolitetut ammattinimikkeet kuuluvat historiaan: Eduskunnan puhemiestä on aika kutsua puheenjohtajaksi

Sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen yhteiskunnan näkyvimpiä tehtäviä myöten olisi vahva viesti siitä, että Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon todelliseen toteuttamiseen ja tunnistaa sen merkityksen yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että eduskunnan puhemiehen nimike vaihdetaan puheenjohtajaksi. Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ovat konkreettinen askel kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
Lue lisää

Kannanotto 26.06.2020

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi - nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti

Naisjärjestöt toivottavat 25.6.2020 hyväksytyn hallituksen tasa-arvo-ohjelman vuosille 2020–2023 erittäin tervetulleeksi. Yhdessä pysäytämme nyt tasa-arvon takapakin! Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää merkittävänä, että hallitus on laatinut kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman, jonka toteutumista halutaan aktiivisesti seurata.Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen ja naisten aseman edistäminen edellyttävät määrätietoista työtä ja tasa-arvotekoja, jotka tuntuvat jokaisen arjessa.
Lue lisää

Kannanotto 12.06.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Medioiden täytyy ottaa käyttöön keinoja haastateltavien suojelemiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaativat, että mediat kehittävät toimintatapoja ja työkaluja haastateltavien ja toimittajien suojelemiseksi. Työyhteisöissä on otettava käyttöön ohjeistukset siitä, miten vihapuheen kohteeksi joutunutta tuetaan.Vihapuheesta ja maalittamisesta keskusteltiin Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämässä mediawebinaarissa tiistaina 9.6.2020.
Lue lisää

Kannanotto 22.05.2020

Upp till bevis för regeringens jämställdhetsprogram – ge inte avkall på jämställdhetsåtgärderna

Kvinnoorganisationernas Centralförbund anser det mycket viktigt att inte ge avkall på de jämställdhetsfrämjande reformerna i regeringsprogrammet.
Lue lisää

Kannanotto 20.05.2020

NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on näytön paikka - tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä ei saa tinkiä

Koronakriisi on tuonut näkyväksi monet epätasa-arvoiset rakenteet. Esimerkiksi perhevapaauudistus toisi pitkällä aikavälillä konkreettisen helpotuksen siihen, minkä monet naiset ovat joutuneet koronaeristyksen alla kohtamaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman tasa-arvoa edistävistä uudistuksista ei tingitä.
Lue lisää

Kannanotto 14.05.2020

Järjestöjen vetoomus ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana yhdessä monen muun järjestön kanssa ministereille suunnatussa vetoomuksessa väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Vetoomuksessa todetaan, että hallituksen on varmistettava riittävät toimintaresurssit väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluille ja muille naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa toteuttaville tahoille. Valtion on turvattava hyvät toimintaedellytykset naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle, mukaan lukien uhrien palveluille. Rahoituksen on oltava pitkäaikaista, ennakoitavaa ja pysyvää.
Lue lisää

Kannanotto 23.04.2020

Suomen taattava naisille turvallinen elämä - myös poikkeusoloissa

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa varmistetaan riittävä tuki kunnille ja kansalaisjärjestöille naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Tavoitteeksi on nostettava naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja avun tarjoaminen, kun koronaepidemiaan liittyviä toimia suunnitellaan ja resursoidaan. Hallituksen tulee mitä pikimmin selvittää, miten kunnat ja järjestöt pystyvät näissä olosuhteissa vastaamaan palveluiden lisääntyneeseen kysyntään.
Lue lisää

Kannanotto 14.04.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business (Mib ry): Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea

Koronakriisi on iskenyt pahimmin palvelualoihin, jotka työllistävät yksinyrittäviä naisia. Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business vetoavat nyt Suomen hallitukseen, jotta naisten asema yrittäjinä turvataan.
Lue lisää

Kannanotto 06.04.2020

Koronakriisi mittaa Suomen sitoutumisen naisten oikeuksien toteuttamiseen globaalisti

Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee, että osallistuessaan kansainvälisiin koronaviruksen vastaisiin aloitteisiin Suomen tulee painottaa niissä erityisesti tasa-arvonäkökulman huomioimista.
Lue lisää