Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 01.02.2013

Kannanotto

Kannanotto

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja,
kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila:

EDUSKUNNAN PUHEMIEHISTÖN KOKOONPANON TULISI VASTATA TASA-ARVOLAIN PERIAATTEITA


Valtioneuvoston kokoonpano on Suomessa ollut jo pitkään tasa-arvolain periaatteiden mukainen, vaikka laki ei suoraan siihen velvoitakaan. Näin tulisi menetellä myös eduskunnan puhemiehistön osalta. Lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta ei edellisen eikä kuluvan vaalikauden aikana ole puhemiehistössä ollut lainkaan toisen sukupuolen, naisten, edustusta.


Tasa-arvolaki ei suoraan puutu eduskunnan kokoonpanoon, koska eduskunnan valitsee kansa suorilla vaaleilla. Kuitenkin eduskunnan säätämä tasa-arvolaki lähtee siitä periaatteesta, että niin valtiollisen kuin kunnallisenkin päätöksenteon valinnoissa noudatetaan tasa-arvolain periaatteita. Naisten ja miesten tulee olla tasapuolisesti edustettuina päätöksentekoelimissä - molempia sukupuolia on oltava vähintään 40 prosenttia.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana ja pitkäaikaisena tasa-arvopolitiikan tekijänä vetoan kaikkiin eduskuntaryhmiin naisen valitsemiseksi 4.2.2013 alkaville valtiopäiville eduskunnan puhemiehistöön. Tasa-arvolain periaatteiden noudattaminen on eduskuntaryhmien päätösvallassa, sillä ne päättävät sekä omista puhemiehistöön valittavista ehdokkaistaan että omasta suhtautumisestaan puhemiesten vaaliin.

Valtioneuvoston kokoonpanolla mitaten Suomi on kyennyt nousemaan maailman tasa-arvoisimmaksi maaksi. Siksi onkin erikoista ja valitettavaa, ettemme ole kyenneet kansanvaltamme ylimmän päätöksentekoelimen, eduskunnan, järjestäytymisissä noudattamaan tasa-arvolain periaatteita.

Haastankin kansanedustajakollegat tasa-arvotalkoisiin puhemiesten vaalissa 4.2.2013! Kansanedustajilla on valta tehdä tasa-arvolain hengen mukaisia päätöksiä.


Lisätietoja:
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja,
kansanedustaja
Sirkka-Liisa Anttila
p. (09) 432 3044