Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 15.01.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntapuolueille

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntapuolueille

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019 luovutettiin tänään eduskunnassa puolueiden ja eduskuntaryhmien johdolle.


Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä 57 jäsenjärjestönsä kanssa edellyttää, että hallitus laatii naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistävän ohjelman sekä varmistaa resurssit sen toteuttamiseen ja seurantaan. Tavoitteissa tulee huomioida kaikki Pekingin toiminta-ohjelman osa-alueet. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että tulevalla hallituskaudella sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan eduskunnan puhemiehistössä. Ministeripaikkojen, myös keskeisten ministeritehtävien, tulee jakautua tasa-arvoisesti naisille ja miehille.

Naisjärjestöjen Keskusliiton keskeisiä tavoitteita ovat:

1. TASA-ARVOINEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ Vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava ja yksinkertaistettava ja perhevapaiden kustannukset on jaettava tasaisemmin. Perusteettomat palkkaerot on poistettava ja samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava. Tulevasta eläkejärjestelmästä on luotava tasa-arvoinen.

2. TASA-ARVOINEN KASVATUS JA KOULUTUS Kasvatus- ja koulutusjärjestelmien tulee taata tasa-arvoinen pääsy kaik­kiin ammatteihin. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon resurssit on varmistettava.

3. TYTTÖJEN JA NAISTEN HYVINVOINTI JA TERVEYS Julkisissa palveluissa tulee varmistaa erityispalvelujen tarjonta tytöille ja naisille. Vanhustenhuollossa ja päihdepalveluissa on huomioitava asiakkaiden sukupuoli.

4. NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN EHKÄISEMINEN Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi tulee laatia toimeenpa­no-ohjelma ja osoittaa riittävät resurssit. Kunniaan liittyvään väkivaltaan ja ihmiskauppaan on puututtava tehok­kaasti. Seksin osto on Ruotsin ja Norjan tapaan kriminalisoitava.

5. TASA-ARVOINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA JULKINEN HALLINTO Naisten osuutta päätöksenteossa on lisättävä. Lakihankkeiden sukupuolivaikutukset on selvitettävä ja tasa-arvo huo­mioitava valtion ja kuntien budjetteja laadittaessa.


Hallitusohjelmatavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan täältä:

 

Lisätietoja:

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja
sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi

Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila@naisjarjestot.fi
puh. 0405305544