Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 11.08.2015

Tasa-arvo mukaan hallituksen toimintaohjelmaan ja kärkihankkeisiin

Tasa-arvo mukaan hallituksen toimintaohjelmaan ja kärkihankkeisiin


Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula


Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erinomaisena, että hallitus on päättänyt laatia tasa-arvo-ohjelman vuosille 2015 - 2019 syksyn 2015 aikana. Naisjärjestöt ovat vahvasti sitoutuneita olemaan prosessissa mukana tulevan syksyn aikana.

Koska aikataulu hallituksen toimintaohjelman ja kärkihankkeiden valmistelun osalta on hyvin kiireinen ja tapahtuu ennen tasa-arvo-ohjelman laatimista, pyydämme kiinnittämään huomiota, että:

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan läpileikkaavasti hallituksen toimintaohjelmassa.
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo käsitellään osana kaikkia hallituksen kärkihankkeita. 

Yhtenä keskeisenä esimerkkinä haluaisimme tuoda esiin Istanbulin sopimuksen voimaantulon 1.8.2015 osana hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanketta. On välttämätöntä laatia realistinen toteuttamissuunnitelma naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ja väkivallan uhrien riittävien palvelujen turvaamiseksi. Valtion on lisättävä vuoden 2016 talousarvioon varoja turvakotitoimintaan, jotta toiminnan nykyinen taso varmistetaan. Samoin turvakotipaikkoja on lisättävä vastaamaan tarvetta ja alueellisesti kattavan verkoston luomiseksi. Väkivallan uhreille on taattava matalan kynnyksen palvelut mukaan lukien 24/7 avoinna oleva palveleva puhelin. Palveluissa on huomioitava erityisryhmien tarpeet.

 

Helsingissä 11.8.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 56 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.


Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri,
terhi.heinila@naisjarjestot.fi puh. 040 530 5544
www.naisjarjestot.fi
Facebook:  fb.com/naisjarjestot  Twitter: @naisjarjestot

Lataa kannanotto täältä.