Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 13.08.2015

Kannanotto: Prostituutio loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

Kannanotto: Prostituutio loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

Amnesty International on päätöksellään 11.8.2015 ottanut kantaa prostituution laillistamisen puolesta. Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee Amnesty Internationalin linjauksen erittäin huolestuttavana ja puolustaa seksin oston muuttamista rangaistavaksi teoksi.


Prostituutio on väkivallan muoto, joka loukkaa erityisesti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Euroopan neuvosto arvioi vuonna 2014, että 84 prosenttia kansainvälisen ihmiskaupan uhreista Euroopassa on prostituoiduiksi myytäviä naisia ja tyttöjä. Prostituutiossa ja muussa seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan puututaan Suomessa heikosti (Kansallinen ihmiskaupparaportoija 2014).

Seksin ostamisen yleisellä kriminalisoinnilla suojataan ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Tutkimusten mukaan kriminalisointi vähentää seksin ostajia, koska useimmat eivät halua rikkoa lakia. Seksin ostaminen on kriminalisoitu kokonaisuudessaan mm. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Myös Suomessa Oikeusministeriön työryhmä (2013) piti seksin oston täyskieltoa selkeimpänä vaihtoehtona. Täyskieltoa puolletaan myös Euroopan parlamentin nk. Honeyballin raportissa (2014).

 

Helsingissä 13.8.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 56 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri,
 terhi.heinila@naisjarjestot.fi 
puh. 040 530 5544

www.naisjarjestot.fi

Facebook:  fb.com/naisjarjestot
Twitter: @naisjarjestot 

 

Lataa kannanotto täältä.