Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 27.05.2016

Naisjärjestöjen Keskusliitto tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien puolesta - ihmiskauppaa, prostituutiota ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Naisjärjestöjen Keskusliitto tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien puolesta - ihmiskauppaa, prostituutiota ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Amnesty International on 26.5.2016 julkaissut kannanoton ”Amnesty Internationalin politiikka valtion velvollisuuksista kunnioittaa, suojella ja edistää seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia”. Amnesty on myös päätöksellään 2015 ottanut kantaa prostituution laillistamisen puolesta.

”On tärkeää, että prostituutiossa mukana olevia naisia ja tyttöjä pyritään suojelemaan, mutta olemme Amnesty Internationalin kanssa täysin eri mieltä suojelun keinoista. Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa Amnestyn kantaa prostituution normalisoimisesta ammatiksi ja painottaa, että ihmiskauppa ja prostituutio eivät ole eroteltavissa toisistaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää prostituutiota väkivallan muotona, joka loukkaa erityisesti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto puolustaa seksin oston muuttamista rangaistavaksi teoksi ja kantaa huolta siitä että Suomessa tunnistetaan erityisen heikosti seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ihmiskaupan uhreja. On huomattava, että Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto näkevät selvästi ihmiskaupan, prostituution ja seksuaalisen hyväksikäytön välisen vahvan yhteyden. Naisjärjestöjen Keskusliitto on vahva ihmisoikeustoimija, joka ajaa myös heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen aseman parantamista”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.


Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan 12.5.2016 todennut, että prostituutio on ratkaiseva seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa harjoitetun ihmiskaupan vetotekijä. Parlamentti korostaa myös, että ihmiskaupan uhrien prostituutio on vähentynyt maissa, jotka ovat kriminalisoineet seksin ostamisen. Euroopan komission 19.5.2016 julkaiseman tiedon mukaan pelkästään Euroopan unionissa vuosina 2013 - 2014 rekisteröitiin 15846 ihmiskaupan uhria, joista 76 prosenttia oli naisia. On huomattava, että vain osa ihmiskaupan uhreista on tiedossa. Euroopan neuvosto arvioi, että 84 prosenttia kansainvälisen ihmiskaupan uhreista Euroopassa on prostituutioon myytäviä naisia ja tyttöjä. Europol arvioi ihmiskaupan piirissä olevien seksuaalisen hyväksikäytön uhreista 96 prosenttia olevan naisia ja tyttöjä, useimmat heistä Keski- ja Itä-Euroopasta. Naisjärjestöjen Keskusliitto korostaa ihmiskaupan vähentämistä tavoitteena ja kritisoi Amnestyn kantaa, jonka oletuksena on vahva prostituution valitseva yksilö. Kanta jättää huomiotta heikoimmissa asemissa olevat naiset ja tytöt ja kyseenalaistaa Amnestyn työn uskottavuuden naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa vastaan.

Seksin ostamisen yleisellä kriminalisoinnilla suojataan ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Tutkimusten mukaan kriminalisointi vähentää seksin ostajia. Suomessa Oikeusministeriön työryhmä (2013) piti seksin oston täyskieltoa selkeimpänä vaihtoehtona. Täyskieltoa puolletaan myös Euroopan parlamentin nk. Honeyballin raportissa (2014). Seksin ostaminen on kriminalisoitu mm. Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Ranskassa.

Helsingissä 27.5.2016

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Lisätietoja: Eva Biaudet, puheenjohtaja, puhelin 050 3140205

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. 

Kannanotto pdf:nä