Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 18.11.2016

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lisättävä maakuntalakiin

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lisättävä maakuntalakiin

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 17.11.2016


Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 59 jäsenjärjestöä edellyttävät, että velvoite sukupuolten tasa-arvon edistämisestä on kirjattava maakuntalakiin. Vuoden 2019 alussa toteutuva maakuntauudistus on mahdollisuus varmistaa sukupuolten tasa-arvon toteutuminen maakuntien kaikessa toiminnassa. Maakunnat järjestävät tulevaisuudessa kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut ja joukon muita tasa-arvon näkökulmasta keskeisiä tehtäviä.  Maakuntalaissa ei hallituksen esityksen mukaan ole säännöstä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvon edistäminen maakuntalakiin kirjattuna korostaa tasa-arvotyön merkitystä maakuntien koko toimintakentällä. Maakuntien tulee tasa-arvolain mukaan kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tasa-arvolaki edellyttää myös, että maakunnat työnantajina edistävät sukupuolten tasa-arvoa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että tasa-arvon edistäminen ei ole mahdollista ilman toimivia rakenteita ja riittäviä resursseja. Tasa-arvon edistämistä koskeva erillinen säännös maakuntalaissa on tarpeellinen, sillä nykyisissä maakunnissa ei ole tietoa tasa-arvolain velvoitteesta edistää sukupuolten tasa-arvoa. Maakunnista puuttuvat myös rakenteet ja käytännöt tasa-arvon edistämiseksi.

On välttämätöntä, että sekä maakuntalakiin että maakuntien johtamista ohjaaviin maakuntastrategioihin sekä maakuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun sisällytetään sukupuolten tasa-arvon edistäminen.  

#naisjärjestöt


Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 59 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.


Lisätietoja:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, eva.biaudet@eduskunta.fi, 050 314 0205

Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestösihteeri, anniina.vainio@naisjarjestot.fi, 050 388 8868

www.facebook.com/Naisjarjestojen Keskusliitto Twitter: @naisjarjestotJulkilausuma pdf-muodossa