Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 18.08.2017

Perhevapaat uudistettava riittävin resurssein

Perhevapaat uudistettava riittävin resurssein

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii perhevapaiden pikaista uudistamista ja naisten ja miesten tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden edistämistä 6+6+6 –mallin mukaisesti. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa näkemystä siitä, ettei uudistuksen tarvitse olla kustannusneutraali.


”Naisjärjestöt yli puoluerajojen ovat jo vuosia ajaneet perhevapaisiin 6+6+6 -mallia. Nyt monet ammattijärjestöt ja puolueet ovat sanoneet, ettei toteutettava malli saa maksaa mitään. Naiset kantavat suuren osan kilpailukykysopimuksen taloudellisesta taakasta ja ansaitsevat enemmän kuin kosmeettisen perhevapaauudistuksen”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. “Vain perhevapaauudistus, joka todellisuudessa muuttaa vanhempien vastuunjakoa tasapuoliseksi, tukee riittävästi kaikkien naisten asemaa työmarkkinoilla ja poistaa perusteen raskaussyrjinnälle. Uudistus parantaisi myös miesten asemaa perheessä. Tasa-arvoisempiin perhevapaisiin panostaminen maksaa itsensä takaisin hyvinvointietujen ja naisten työmarkkina-aseman parantumisen myötä.”

Naisten osallistuminen tasavertaisesti työelämään edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja perhevapaajärjestelmän rakennemuutosta. Nykytilanteessa naiset käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista ja vanhemmuuden kustannukset maksaa suurimmalta osaltaan äidin työnantaja. Erityisesti pitkät vanhempainvapaat hidastavat naisten palkka- ja urakehitystä ja alentavat naisten eläkkeitä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto peräänkuuluttaa puolueilta ja työmarkkinajärjestöiltä kunnianhimoa perhevapaauudistuksen läpiviemiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Tasaisemmin jaettu vanhemmuus mahdollistaa naisten ja miesten tasavertaisen osallistumisen työ- ja perhe-elämään sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esittämässä 6+6+6 -mallissa molemmat vanhemmat saavat kuusi kuukautta vanhempainvapaata, ja kolmas kuuden kuukauden jakso voidaan jakaa halutulla tavalla. Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että perhevapaajärjestelmän on oltava joustava ja huomioitava kaikki perhemuodot tasapuolisesti.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

Eva Biaudet, puheenjohtaja                                                          
puh. 050 3140205                                                                                 

Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anni Hyvärinen, järjestösihteeri
anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Kannanotto pdf-versiona

www.naisjarjestot.fi          NJKL Facebookissa         NJKL Twitterissä