Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 02.05.2018

Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa − Digitalisaatio on tasa-arvokysymys

Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa − Digitalisaatio on tasa-arvokysymys

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että naisia kannustetaan ja koulutetaan digitaalisen kehityksen kärkijoukkoihin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että naisten osallistuminen ja sukupuolten tasa-arvo lisätään osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja kärkihankkeita.


Suomessa naisilla on miehiä parempi perusosaaminen digitaalisten työkalujen käytössä, naiset ovat Euroopan kärkeä digitaalisten uutisten lukijoina ja naiset tekevät miehiä enemmän ostoksia verkossa. Tytöt ovat poikia parempia matematiikassa ja luonnontieteissä mutta luottavat heikommin omiin taitoihinsa. Naiset ovat aktiivisia digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttäjiä ja kuluttajia mutta vain harvoin niiden kehittäjiä. Naiset ovat aliedustettuina teknologia-alan koulutuksessa, työpaikoilla ja johtotehtävissä. Digitalisaatio muuttaa työntekijöiden arkea ja rakenteita myös naisvaltaisilla aloilla. 

”Jos ja kun digitalisaation tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa parempia palveluja ja laajempaa hyvinvointia, on välttämätöntä, että siihen tartutaan sukupuolten tasa-arvon kysymyksenä”, painottaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Digitalisaatiosta on aidosti hyötyä silloin, kun kehitettävät laitteet ja järjestelmät mukautuvat käyttäjien, siis myös naisten, erilaisiin tarpeisiin ja valmiuksiin. Naiset ovat huippuasiantuntijoita monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja kasvatuksessa. Naisten osaamista on hyödynnettävä jo erilaisten digityökalujen suunnitteluvaiheessa.”

Erilaisten näkökulmien sisällyttäminen digitaaliseen kehitykseen on myös kustannuskysymys. Mitä aiemmin saamme kanavoitua erilaiset tarpeet ja toiveet suunnitteluprosessiin, sitä vähemmän hukkaamme resursseja palveluihin ja tuotteisiin, jotka eivät palvele kohderyhmiään. Naisten osuuden kasvattaminen hyvin palkatuilla teknologia-aloilla purkaa työmarkkinoiden segregaatiota ja voi edistää naisten työllisyyttä, uramahdollisuuksia ja talouskasvua sekä kaventaa sukupuolten palkkaeroa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että kehittäjä- ja käyttäjäryhmien tunnistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten moninaisuuteen. Kehityksen on palveltava esimerkiksi vammaisten, maahanmuuttajataustaisten ja ikääntyvien naisten tarpeita.

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja 22 hankekumppanin Naiset #digiajassa -seminaari järjestetään keskiviikkona 2.5. klo 15–18 Eurooppasalissa Helsingissä. Seminaarissa digitalisaatiota tarkastellaan mahdollisuutena edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten osallisuutta erityisesti työelämässä. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa livestriimi.fi/naisetdigiajassa ja Twitterissä aihetunnisteilla #naisjarjestot #digiajassa. 

Lisätiedot:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 3140205                        
Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
Anni Hyvärinen, järjestösihteeri, anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868


Naisjärjestöjen Keskusliiton Naiset #digiajassa -hankkeessa mukana

BPW Finland

Eurooppanaiset

Kalevalaisten Naisten Liitto

KD Naiset

Lastentarhanopettajaliitto

Maria Akatemia

Marttaliitto

Miina Sillanpään Säätiö

Monika-Naiset Liitto

Mothers in Business MIB

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys

Suomalainen Naisliitto

Suomen Akateemisten Naisten Liitto

Suomen Keskustanaiset

Suomen Kosmetologien Yhdistys

Suomen Naisyhdistys

Suomen NNKY-liitto

Suomen Yrittäjänaiset

Vihreät Naiset

Zonta International Piiri 20

Yrkesinstitutet Prakticum


Seminaari toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.