Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 15.04.2011

Tiedote 15.4.2011

Tiedote 15.4.2011

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2011–2015


Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää tulevalta hallitukselta ja sen hallitusohjelmalta konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hallituksen on tehtävä laaja, Pekingin toimintaohjelmaan perustuva tasa-arvo-ohjelma ja varmistettava riittävät voimavarat sen toteuttamiseen ja seurantaan.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista julkishallinnossa, terveydenhuollossa ja kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti ja perhevapaajärjestelmässä on pyrittävä ns. 6+6+6-malliin, joka tarjoaa naisille ja miehille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua niin työ- kuin perhe-elämäänkin. Perusteettomat, sukupuolten väliset palkkaerot on poistettava, ja naisten osuutta on lisättävä päätöksenteossa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tehostamista. Turvakotien ja väkivallan uhreille suunnattujen erityispalvelujen määrää on lisättävä. Väkivaltarikosten sovittelusta on luovuttava, koska uhri ei ole tasa-arvoisessa asemassa tekijän kanssa. Seksin osto on kriminalisoitava, ja ihmiskaupan vastaista kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä.

Lisätietoja: Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori, etunimi.sukunimi@naisjarjestot.fi, p. 09 494 217, http://www.naisjarjestot.fi/tasa-arvouutisia/?newsid=57

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.