Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 12.11.2019

Naisten oikeudet kuuluvat ilmastonmuutoskeskusteluun

Naisten oikeudet kuuluvat ilmastonmuutoskeskusteluun

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisellä tavalla naisiin ja tyttöihin sekä heidän ihmisoikeuksiensa ja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Päätöksenteossa on huomioitava, että ilmastonmuutos vahvistaa epätasa-arvoa vaikuttaessaan jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, joista suurin osa on naisia ja tyttöjä. Päätöksenteon tueksi on saatava lisää tietoa ilmastonmuutoksen sukupuolivaikutuksista.


Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaatii, että sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Myös kansainväliset sitoumukset velvoittavat, että sukupuoli huomioidaan ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvässä päätöksenteossa. Yhtä lailla ilmastonäkökulma on kytkettävä tasa-arvopolitiikkaan. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman tulee sisältää toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen torjumiseksi. Kestävä kehitys eli ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on tie sukupuolten tasa-arvoon globaalisti. Suomen on toimittava aktiivisesti, jotta sukupuolinäkökulma sisällytetään EU:n ilmastopolitiikkaan. 

Naisilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Naisia tarvitaan mukaan niin ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja -päätöksentekoon kuin uusien innovaatioiden kehitykseen. Tällä hetkellä näiden sektoreiden sukupuolijakauma on valtavan vinoutunut. Esimerkiksi energiateollisuudessa työskentelevistä 75 prosenttia on miehiä. Osaamista ja asiantuntemusta on myös naisjärjestöissä, jotka ovat tehneet jo pitkään työtä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaatii, että naisten potentiaali hyödynnetään kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lisätietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista naisten ja tyttöjen oikeuksiin löytyy Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -kansalaisjärjestöraportista, joka on koottu yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous antaa tukensa nuorille ja nuorten esimerkilliselle aktiivisuudelle ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                        Satu Keiski-Toni                                        Riikka Vacker

puheenjohtaja                    varapuheenjohtaja                                   varapuheenjohtaja

Lisätiedot:

Eva Biaudet, puheenjohtaja puh. 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestöpäällikkö anniina.vainio@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868