Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 12.11.2019

Hallituksen tulee puuttua ongelmiin, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon toteutumisen Suomessa!

Hallituksen tulee puuttua ongelmiin, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon toteutumisen Suomessa!

Hallitus valmistelee parhaillaan tasa-arvo-ohjelmaansa. Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaatii, että hallitus kiinnittää ohjelmassa erityistä huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen, vihapuheen torjumiseen, perhevapaauudistuksen toteuttamiseen ja palkkaepätasa-arvon kitkemiseen. On aika ratkoa ongelmat, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon toteutumisen Suomessa!


Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusloukkaus. Lähes puolet (47 %) suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään, ja lähes kolmannes on altistunut puolisonsa tai entisen puolisonsa väkivallalle. Hallitusohjelmaan kuuluu naisiin kohdistuvan väkivallan kansallisen raportoijan perustaminen, jonka tulee sijaita tasa-arvovaltuutetun toimistossa.

Merkittävä osa naisista altistuu myös vihapuheelle: Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan naisista 15 prosenttia oli kokenut sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Vähemmistöihin kuuluvien naisten kohdalla vastaava osuus oli yli neljäsosa. Lisäksi naiset kokevat sekä vihapuhetta että seksuaalista häirintää yli viisi kertaa todennäköisemmin kuin miehet. Naisjärjestöt vaativat, että sukupuoli lisätään viharikoksen määritelmään ja siitä tehdään viharikosrangaistuksen koventamisperuste.

Myös palkkaepätasa-arvoon on vihdoin puututtava tehokkaasti. Naisjärjestöt vaativat, että hallitus toteuttaa kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen, purkaa palkkasalaisuudet ja tarkentaa palkkakartoituksia niin, että työnantajalla on velvollisuus verrata töiden samanarvoisuutta.

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaatii, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta tulee konkreettinen ja kattava. Naisjärjestöjen on oltava mukana ohjelman valmistelussa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on koko yhteiskunnan etu, ja tasa-arvon aika on nyt!

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

 

Eva Biaudet                    Satu Keiski-Toni                                      

puheenjohtaja                varapuheenjohtaja                                 

 

Lisätiedot:

  

Eva Biaudet, puheenjohtaja                      puh. 050 512 1846          

Terhi Heinilä, pääsihteeri                           terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestöpäällikkö              anniina.vainio@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868