Sisältöön »
 

Kannanotot

 
 

Kannanotto 18.11.2016

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen lisättävä maakuntalakiin

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 17.11.2016
Lue lisää

Kannanotto 28.09.2016

Naisten oikeudet saatava osaksi kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa

Valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman painopistealueiksi on valittu perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja –koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio. Suomen kansallinen ylpeyden aihe ja kansainvälistä arvostusta kerännyttä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ei ole valittu valtioneuvoston toimintaohjelman painopistealueeksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että naisten oikeuksien tulee olla keskeinen osa kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Yhdenvertaisuuden mainitseminen ei riitä, vaan sukupuolten tasa-arvo tulee sisällyttää ohjelmaan erillisenä ja läpileikkaavana teemana.
Lue lisää

Kannanotto 12.09.2016

NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA HUOMIOITAVA AUTTAVAN PUHELIMEN TOTEUTTAMISESSA JA TOIMINNASSA

Avoin kirje perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskolalle.
Lue lisää

Kannanotto 27.05.2016

Naisjärjestöjen Keskusliitto tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien puolesta - ihmiskauppaa, prostituutiota ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Amnesty International on 26.5.2016 julkaissut kannanoton ”Amnesty Internationalin politiikka valtion velvollisuuksista kunnioittaa, suojella ja edistää seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia”. Amnesty on myös päätöksellään 2015 ottanut kantaa prostituution laillistamisen puolesta.

”On tärkeää, että prostituutiossa mukana olevia naisia ja tyttöjä pyritään suojelemaan, mutta olemme Amnesty Internationalin kanssa täysin eri mieltä suojelun keinoista. Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa Amnestyn kantaa prostituution normalisoimisesta ammatiksi ja painottaa, että ihmiskauppa ja prostituutio eivät ole eroteltavissa toisistaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää prostituutiota väkivallan muotona, joka loukkaa erityisesti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto puolustaa seksin oston muuttamista rangaistavaksi teoksi ja kantaa huolta siitä että Suomessa tunnistetaan erityisen heikosti seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ihmiskaupan uhreja. On huomattava, että Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto näkevät selvästi ihmiskaupan, prostituution ja seksuaalisen hyväksikäytön välisen vahvan yhteyden. Naisjärjestöjen Keskusliitto on vahva ihmisoikeustoimija, joka ajaa myös heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen aseman parantamista”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.
Lue lisää

Kannanotto 11.05.2016

KANNANOTTO: HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2016-2019

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016–2019 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.5.2016. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ohjelman julkaisemista tärkeänä ja kiittää avoimesta vuoropuhelusta ohjelman valmistelun aikana. Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että sukupuolinäkökulman ja tasa-arvotavoitteiden sisällyttäminen meneillään oleviin hankkeisiin ja uudistuksiin toteutuu täysimääräisesti tasa-arvo-ohjelman viivästymisestä huolimatta.

”Tasa-arvo-ohjelma on askel oikeaan suuntaan, mutta se olisi kaivannut lisää kunnianhimoa, analyysiä ja taustatietoa sukupuolten tasa-arvon tilanteesta ja epäkohdista. Ilman rohkeita, konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tarvittavia taloudellisia resursseja ohjelma on riittämätön väline sukupuolten tasa-arvon todelliseen edistämiseen ja Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Lue lisää

Kannanotto 29.04.2016

Naisen euro on saatava nousuun

JULKILAUSUMA
Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous 28.4.2016
Lue lisää